آیا آخوند ها در ایران در پیروی از نئولیبرالیسم به نسل کشی مردم دست زده اند؟

همبستگی برای ایران، برنامه ای از امین بیات بخش سی و یک: آیا رژیم آخوند ها در ایران در پیروی از نئولیبرالیسم به نسل کشی مردم دست زده اند یا رژیم در مقابل بحران کنونی خود از درون فرو خواهد ریخت؟
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۹
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: