جمهوری اسلامی در برابر بنیادهای بین المللی

انسانیت و ایرانیت برنامه ای از فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۸ خرداد ۱۳۹۹ پاریس

انسانیت و ایرانیت برنامه ای از فرهنگ قاسمی و محمدرضا شاهید
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۸ خرداد ۱۳۹۹ پاریس
ملت ایران کشتارهای ماه آبان ۱۳۹۸ را فراموش نمیکند. ملت ایران از سازمان ها و مقامات بین المللی می خواهد با استفاده از همه امکانات خود کمک کند تا کم و کیف آنچه را که جمهوری اسلامی با شقاوتی بینظیر و جنایتی بی شرمانه در آن روزهای بر سر ملت ایران آورد روشن و شفاف شده و به جهانیان اعلام شود. ایرانیان از اقدام عفو بین المللی در رسیدگی به پرونده ایران در آبان ماه ۱۳۹۸ پشتیبانی می کند.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: