سخنانی از زنده نام #داریوش_همایون:آنچه بعد از جمهوری اسلامی میخواهیم

سخنانی از زنده نام #داریوش_همایون:آنچه بعد از جمهوری اسلامی میخواهیم

سخنانی از زنده نام #داریوش_همایون بنیانگزار #حزب_مشروطه_ایران (لیبرال دمکرات)
موضوع چهارم:آنچه بعد از جمهوری اسلامی میخواهیم.

#نه_به_جمهورى_اسلامى
#تحريم_انتخابات
#پیمان_نوین

#حزب_مشروطه_ايران_ليبرال_دمکرات
#Constitutionalist_Party_Of_Iran (Liberal Democrat)

منبع: 
حزب مشروطه ایران ليبرال دمکرات​
برگرفته از: 
حزب مشروطه ایران ليبرال دمکرات​
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: