تماس با سایت

 

 لطفا مقالات و نامه های خود را به آدرس زیر ارسال کنید

 

 

 

    info@iranglobal.info 

برای مسائل و مشکلات فنی با آدرس ایمیل زیر تماس بگیرید:

   iranglobal@iranglobal.info 

 

 با ایمیل های زیر شما همچنین می توانید با اعضای شورای سایت در تماس باشید:

تماس تلفنی با   کیانوش توکلی مدیر سایت و شبکه ویدویی ایران گلوبال

 تلفن  و شماره واستاب اينجانب مي توانيد پيام بگذاريد:

 004526730554

keianoshtavakkoly@hotmail.com

  

کاوه جویا

  kavejooya@gmail.com

 

رضا وضعی

  rezavazeei@yahoo.com

 

امیرعلی متولی

amirali.motevalli40@gmail.com