درز اسناد محرمانه معاونت اموراقتصادی سازمان برنامه و بودجه از ورشکستگی اقتصادی

درز اسناد محرمانه معاونت اموراقتصادی سازمان برنامه و بودجه از ورشکستگی اقتصادی دولت گزارش می‌دهد
بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: