ایرج مصداقی :دادگاه نوری و پروپاگاندا، مذاکرات هسته ای، کانال کوچه و مدافعانش

ایرج مصداقی :دادگاه نوری و پروپاگاندا، مذاکرات هسته ای، کانال کوچه و مدافعانش، مقابله فرهنگ ایرانی و رژیم
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: