گروگان های آرتش آزاد سوریه، قربانیان سیاستهای رژیم اسلامی!

تصاویر مزدوران رژیم اسلامی که به دام آرتش آزاد سوریه افتاده اند، حکایت از دست و پازدنهای جمهوری اسلامی برای امدادرسانی به رژیم در حال سقوط جمهوری عربی سوریه دارد.
حکومت اسلامی پس از تسخیر قدرت سیاسی و انتقال شاهرگهای قدرت سیاسی، نظامی، اقتصادی و مالی کشور به مافیاهای روحانیت شیعه، از پتانسیل موجود در کشور برای تحکیم منافع و موقعیت شبکه های دینی و سیاسی نظامی ملاها بهره گرفته است.   
منافع ملی ما در تضاد آشتی ناپذیر با منافع کاست حکومتی روحانیت، سیاست اسلامیزاسیون جامعه و کشورگشائی پان اسلامیستی درعرصه بین المللی قرار دارد.
 جمهوری اسلامی ملاها، ایرانیان را راهی دوزخی می کند که هیزم آتش آن از جان و مال ملت ایران است و کارنامه ننگین 33 ساله حکومت اسلام در ایران، گواه ضربات ویرانگرانه سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی بر کشور و ترویج خرافات، تبعیض و جنگ در منطقه می باشد.
سوریه بیش از سه دهه پل یاری  پان اسلامیستهای ایران به مرتجعین لبنان و فلسطین بوده و همواره آخور حاکمان سوریه از دسترنج و سرمایه مردم ایران پر بوده است.
اکنون این پل ارتباطی در حال ویرانی ست و جمهوری اسلامی می خواهد با هزینه ملت ایران این رژیم را سرپا نگه دارد.
در حالی که قلب های ملاها برای سوریه، کربلا، قدس و مکه می تپد؛ ملت ایران زیر بار ستم، توحش، سرکوب، تبعیض و غارت چپاول کشور توسط شبکه های مافیائی روحانیت جان شان به لب رسیده است و مسئله اصلی آنها، نه اسلام و نه کشورهای اسلامی بلکه در گام نخست ایرانی آزاد، دمکراتیک، لائیک و سوسیال است.
اما جمهوری اسلامی بقاء خود را در زنده ماندن جنبش های اسلامی می بیند و اسلام و حکومت اسلامی با منافع سیاسی - مالی شبکه های مافیائی روحانیت پیوند ناگسستی دارد.
ملت ایران خواهان صلح وآرامش در منطقه هستند و همصدا با آزادیحواهان سوریه از برچیدن دیکتاتوری پشتیبانی می کنند و با شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، موضع  سیاسی خود را به گوش جهانیان رسانده اند.
جمهوری اسلامی با تحمیق اقشار عقب مانده جامعه آنها را بکام مرگ می فرستد تا صدای آزادیخوانه و استبدادستیزانه مردم سوریه را خفه کند. کسانی که اکنون در اسارت آرتش آزاد سوریه هستند  قربانیان روضه خوانانی اند که برآنند تا ایران و ایرانیان را فدای منافع مالی، دینی و سیاسی ملاها کنند.
جنگ سوریه، خیزش مردم ان کشور برای رهائی از دیکتاتوری ست و ما ایرانیان منافع خود و در عین حال همبستگی با مردم سوریه را نه با حمایت از رژیم اسد، بلکه در پیکار برای برچیدن حکومت اسلامی پی می گیریم.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.