آزادی ! نخستن چرخه حیات
10.12.2021 - 16:48
 
 
آزادی !
نخستن چرخه حیات
با بریدن از ناف مادرآغاز می شود.
با اولین ضربه
قابله برتهیگاه کودک
نفس بالا می آید
می جنبد
آزادی با نفس با درد
با جان عجین می گردد.
با نخستین فریاد
با نخستین گریه زاده می شود.
با نخستین نشئه هراس از ایستادن بی تکیه گاه
رقتن به تنهائی شهامت شکل می گیرد.
آزادی رفتن!
آزادی تجربه کردن!
پرنده محبوس در گلوگاه کودک
با نخستین هجای کوتاه کلمه بال می گشاید.
لذت شکستن سکوت!
لذت منعکس کردن نیاز درکلمه.
کلماتی که دریچه های هستی را بر روی کودک می گشاید.
باباز شدن هر دریچه
با شکستن هرسد
با تلاش برای آزادی
کودک می بالد!
جهان به زیبائی درذهن کوچک کودک متولد می شود.
کودک آغاز به شگفتن می کند.
درخت شاداب زندگی جوانه می زند!
چرخه حیات
این چنین بربستر آزادی
با شکوه جاری می گردد. ابوالفضل محققی
 
 
 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما