بهزاد خوشحالی

2018/9/12 چه شد که ما، "ما" شدیم؟
2018/8/29 چرخه ی ویرانگر "شاه و شیخ"؛ یک نگاه روانشناختی
2017/9/10 کولبر، پولبر، مناطق آزاد تجاری و کولونیالیسم رفاه (Wlfare Colonialism)
2017/4/25 به 27 دلیل در انتخابات شرکت نمی کنم
2017/1/31 «فضیلت کورد»،«رذالت ایرانی-اسلامی»
2016/10/6 احزاب، سازمان ها و معمای اخلاقی
2016/9/29 چرا شروع مجدد جنبش رهایی بخش در دوران کنونی اهمیت دارد
2016/9/18 شبکه های اجتماعی در دنیای مجازی، فرصت ها و تهدیدها
2016/9/11 آيا عصر انقلاب به ايران بازگشته است ؟
2016/9/6 انقلاب، وضعيت های انقلابی و نتايج انقلاب
2016/8/30 کردها و ضرورت ورود به روند "ملي گرايي حقوقي"
2016/8/20 28 مرداد1358، باطل بودن حکم جهاد آیت الله خميني و مشروعيت دفاع ملت کرد از منظر فقه (شيعه) و
2016/8/14 امروز ملتی فریاد هویت خواهی سر داده اند
2016/8/7 "کردستان" و ضرورت گذار "رهبران" به دوران نوین اندیشه و اقدام
2016/6/27 مسوولیت حمایت یا "R2P " چیست
2016/6/19 شناخت شناسی مقاومت مسلحانه ی احزاب کردستان در چهارچوب "نظریه ی دفاع مشروع"
2016/4/21 سازه های سه گانه ی سیاست و احزاب کردستانی
2016/1/11 سرکوب‌های اخیر در مناطق کردنشین ترکیه، دیوانگی بیخردانه یا خشونت سیاسی حساب شده
2016/1/4 به سوی ناسیونالیسم دمکراتیک
2015/12/2 "ملت ایران" بنیاداً عاری از حقیقت است
2015/11/29 آیا دوران فدرالیسم برای کردها پایان یافته است
2015/11/17 "گلوبالیسم جهادی"(Jihadist Globalism)، روان تخریب شده ی انسان
2015/11/5 کردها و مدیریت بین المللی بحران
2015/9/18 بحران سیاسی و "ما"
2015/9/13 چرا به سوی شکست می رویم
2015/8/12 تروریزه کردن
2014/1/22 ظهور تدریجی نشانه های خرد شدن استخوان های نظام جمهوری اسلامی
2014/1/20 چرا رهبری قاضی محمد برای ملت کرد، زمان و مکان نمی شناسد
2013/12/19 مذاکرات اتحاد مجدد در احزاب "دمکرات" و "کومله"
2013/12/18 به مناسبت 26 آذرماه "روز ملی پیشمرگ کردستان"(بخش دوم و پایانی)
2013/12/15 به مناسبت 26 آذرماه "روز ملی پیشمرگ کردستان"/1
2013/11/18 کليد آغاز تاسيس کشور مستقلي به نام کردستان در باشوور
2013/11/1 حال و هواي اين روزهاي مردم کردستان
2013/10/28 آن خط سوم همين نزديکي ها از پس عمري انتظار
2013/10/18 سمينار يک سال پس از توافقنامه ي کومله و دموکرات
2013/10/16 روشنفکر ایرانی، مسئله‌ی ملت کُرد و مسئولیت ما
2013/10/13 چرا اندیشه‌ی ایرانی، "حق تعیین سرنوشت" را تحمل نمی‌کند