منتخب

ما از فراخوان بازنشستگان حمایت می کنیم، زیرا حمایت از زندگی کارگران، زحمتکشان و تمام مزد بگیران جامعه است
برای آزادی بی قید و شرط ایشان و دیگر زندانیان سیاسی بی‌گناه اقدام عاجل به عمل آورید وبرای جلوگیری از نقض آشکار و فاحش حقوق بشر توسط دستگاه قضایی ایران به طریق اولی اقدام نمایید


سکوت معنی دار خامنه ای در قبال کارزار مبارزه با فساد که به دانه درشت های نظام رسیده و زیر پای بسیاری را که در جایگاه قدرت بودند خالی می کند چگونه می شود تفسر کرد ؟
آنچه که مسلم است این کار زار دقیقا زیر نظر خامنه ای صورت می گیرد و افرادی مانند زاکانی ها عروسک های خیمه شب بازی جدیدی هستند که رشته آن ها بدست جریانی است که قرار است به عنوان پاکدستان ومبارزان با فساد و نجات بخشان امید آفرین وارد صحنه شوند .
نیرو ئی جوان و خوابیده در آب ن
حجاب تا اطلاع ثانوی مسئله و دغدغه اصلی مسئولان نظام
در جایی شرائط اقلیمی و مشکلات حادّ ساکنان کره زمین تحت دست درازی‌های بی ضابطه بشر به طبیعت مسئله است، جایی دیگر حقوق بشر و تجاوز به حریم خصوصی مردم دغدغه عمومی است، در جمهوری اسلامی هم چهل سال است حجاب بانوان همواره یکی از مسائل اصلی یا اهمّ دغدغه های نظام بوده است.