منتخب

این هفته، کمی از شروع حرکت علی کریملی به سمت محل برگزاری راهپیمایی مسالمت‌آمیز در مرکز شهر باکو نگذشته بود که پلیس او را دستگیر کرد. علی کریملی، رهبر حزب «جبهه خلق» یعنی حزب اصلی اپوزیسیون در جمهوری آذربایجان است.
به مناسبت اعلام موجودیت شورای مدیریت گذار


اعلام موجودیت شورای مدیریت گذار در سپهر سیاسی خارج از کشورو در میان جریان های سیاسی برونمرزی انعکاس وسیعی داشت، غالب این انعکاس ها شامل سکوت، بی محلی تا توهین بود. درکنار این وجه غالب، معدود برخوردهائی وجود داشت که برمحور سئوال ، در خواست توضیح بیشتر و یا رد نظرات ، دستور کار و سندهای این شورا، از طریق تجزیه و تحلیل آنها بود.
هدف این نوشته کوتاه این است که با استفاده