رفتن به محتوای اصلی

سالام اليكيم

سالام اليكيم
ناشناس

سالام اليكيم
چند پاراگراف از نوشته هاى مودبانه خبرى جمال را در زير ميخوانيم تا پى به دروغ بودن خبر و مؤذى يا سادگى جمال بيريم
كاك جمو اين سازمان اسم ندارد و يامثل پ ك ك سرى است؟

يك سازمان حقوق بشرى
اين سازمان حقوق بشرى بين المللى
سازمان بين المللى مذكور
اين سازمان حقوق بشرى افزود
در همين حال شمارى انجمنها وسازمانهاى بين المللى حقوق بشرى خواستار
انجمن‌ها و سازمان‌های بین‌المللی همچنین
از سوى سازمان‌هاى بين‌المللى حقوق بشر محکوم شده است
این نهاد حقوق بشری در گزارشی مفصل

این سازمان حقوق بشر در گزارش خود همچنین از نقض گسترده

عنوان مقاله:
نظر
دوشنبه, ژوئن 15, 2020 - 09:11
جمال
یک سازمان حقوق بشری روز دوشنبه 15 ژوئن اعلام کرد که یک جلسه محاکمه نمادین برای دولت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در سپتامبر آینده در ژنو برگزار می شود.
این سازمان حقوق بشری بین المللی گفت، این محاکمه نمادین دولت اردوغان به دلیل نقض مکرر حقوق بشر توسط
سازمان بین المللی مذکور خاطرنشان کرد، این دادگاه یک نهاد قانونی الزام آور نیست
این سازمان حقوق بشری افزود: «دادگاه حاوی حقایق مفصلی در مورد شکنجه زندانیان و بازداشت شدگان توسط دولت رجب طیب اردغان در ترکیه است».

در همین حال شماری انجمن‌ها و سازمان‌های بین المللی حقوق بشری خواستار رسیدگی این دادگاه نمادین به پرونده جنایات جنگی که ارتش ترکیه در سوریه و لیبی

انجمن‌ها و سازمان‌های بین‌المللی همچنین از دادگاه خواسته‌اند تا پرونده همکاری‌های تنگاتنگ دولت اردوغان
نقض گسترده حقوق بشر در ترکیه
دولت رجب طیب اردوغان از سال 2016 تاکنون چندین بار به دلیل نقض حقوق بشر در داخل این کشور از سوى سازمان‌هاى بين‌المللى حقوق بشر محکوم شده است
این نهاد حقوق بشری در گزارشی مفصل
این سازمان حقوق بشر در گزارش خود همچنین از نقض گسترده