رفتن به محتوای اصلی

کشف مارکسیست اسلامی توسط حکومت شاه و زیان‌های تبلیغات علیه آن به سرنگونی شاه منجر گردید+ویدئو

کشف مارکسیست اسلامی توسط حکومت شاه و زیان‌های تبلیغات علیه آن به سرنگونی شاه منجر گردید+ویدئو

 

اخیر ویدویی  بدستم رسیده است که در آن  پرویز ثابتی به کشف مارکسیست اسلامی در سازمان مجاهدین خلق اشاره می کند.این کاملا روشن هست که ایده های سوسیالیستی پس از پایان جنگ جهانی دوم در میان ملت‌های جهان سوم ترویج یافته بود.در ایران نیز جنبش چپ تسلط بسزایی داشت که نیروهای اسلامی برای مقابله با گسترش مارکسیسم تقلا و تلاش می کردند.تمام فعالیت علی شریعتی بر این محور متمرکز شده بود که در اسلام عدالت اجتماعی به سیاق سوسیالیست موجود هست و ما نیازی مارکسیسم نداریم .علی شریعتی یکبار در سخنرانی که در حسینیه ارشاد تهران داشت رسما چه گورا را با امام حسین مقایسه نمود که مرتضی مطهری و حسین نصر در اعتراض جلسه سخنرانی را ترک کردند.وقتی خسرو گلسرخی در پخش مستقیم تلوزیون در دادگاه فریاد زد بین ایده های  اسلام و سوسیالیستی هیچ  تفاوتی نیست، جوانان دسته به اسلام التقات یافته با سوسیالیست کشانده شدند که این زمینه جذب به جنبش سیاسی نوین را حکومت شاه مسبب شده بود.امپریالیست ها دریافتند که اسلام و کمونیست با یک و دیگر ترکیب شده اند و این می تواند بسرعت به تمام خاورمیانه گسترش یابد..تنها نیرویی که می توانست با اسلام التقاطی با سوسیالیست مقابله کند،روحانیت سنتی به زعامت خمینی بود و بدین لحاظ خمینی کاندیدای مناسب امپریالیستها برای مقابله با جنبش اسلامی سوسیالیستی  بود و می توانست کمربند سبز اسلامی را پیرامون اتحاد شوروی فراهم آورد  و به درون جمهوری های مسلمان نشین شوروی نیز رخنه نماید. آری  حکومت شاه با دست خویش آنچنان  تبلیغاتی علیه مارکسیسم اسلامی براه  انداخت که بلای جانش خودش شد  .
وقتی ۴۸ سال پیش دستگاه حکومتی شاه در سال 1354 خورشیدی ، هفته ها در رسانه های گروهی انشعاب ودر گیری های خونبار داخلی درونی سازمان مجاهدین خلق و شیوع مارکسیسم اسلامی را نشان می داد ؛ هیچ فکر نمی کرد که چه خدمتی به روحانیون نشسته در کمین کسب قدرت می نماید !شاه به تصور اینکه اگر هرچه کشتار د اخلی و تشکیلاتی سازمان مجاهدین خلق را بیشتر زیر ذره بین ببرد وتراژدی به وقوع پیوسته در میان آنان را بزرگ جلوه دهد ؛ پس مردم به سوی او خواهند آمد واز این طریق می تواند برای خود محبوبیت  کسب نماید .درآنروزها براثر تبلیغات حکومتی به خانوادها توصیه می نمودند که مواظب جوانان خود باشید و در همین راستا صاحبان منازل اجاره ائی از کرایه دادن خانه به جوانان مجرد دانشجوشهرستانی سر باز می زدند.درهمین راستا شاه هرچه بیشتر درون توپخانه تبلیغاتی خود را باروت پرمی کرد تابه سوی نیروهای سیاسی شلیک نماید تابتواند چهره سازمان های سیاسی راخدشه دار نماید.اما محصول آن تغیر اید ولوژِی بعضی از رهبران مجاهدین که با بی پرنسیبی آغاز شد وبه فاجعه جبران ناپذیری منتهی گردید ، آن حرکت های غیر اصولی وغیر انسانی برای نیروهای سیاسی بسیار گران تمام ش.!
1- بعد از آن اتفاقات کودتا گرایانه و انشعاب خونین درسازمان مجاهدین خلق مردم با تصویرهای مقتولین ونادمین در تلوزیون سراسری روبرو شدند، تازه مردم بی خبر مطلع شدند که شاه چقدر مخالف دارد.در  حالی که آمریکا حکومت شاه را  جزیره ثبات خطاب می کرد اما دروغی بیش نبود .این مسئله هم در صحنه داخلی وهم در انظار بین المللی برای شاه بسیار گران تمام شد .در حالی که شخص شاه فکر می کرد با به نمایش در آوردن آن حوادث ضربه دیگری به پیکر کمونیست وارد آورده است!
2- شاه با این حرکت به همه امپریالیست ها پیام داد که کمونیست التقات یافته با اسلام در ایران یک خطر بالقوه وبالفعل است و برای مبارزه با آن باید هوشیار بود.از آن به بعد حساسیت امپریالیست ها هر چه بیشتر به خطر کمونیست اسلامی در ایران معطوف گردید .اما روحانیون ضد کمونیست که حتی حاضر نبودند با کمونیست هااز یک سماور چائی بخورند با آزادی کامل در حال ترویج دین و مبارزه علیه شاه بودند!شاه عملا خود را قربانی کمونیست ستیزی نمود .
3- روحانیون در این اثنا  برطبل کمونیست ستیزی خود بیشتر کوبیدند وعملا به امپریالیست ها فهماندند که برای حفظ ایران از گزند کمونیست بین الملل ؛آنها بهتر می توانند به کار آیند.آنموقع روحانیون در اوج کار تبلیغاتی وتشکیلاتی خود بسر می بردند.اخیرا کتاب خاطرات طاهری خرم آبادی از زیر چاپ بیرون آمده است. اوبه روشنی در این کتاب توضیح می دهد که روحانیون قبل ازانقلاب از تشکیلات عظیمی برخوردار بوده اند. همه روحانیون در داخل وخارج کشور آزادانه در رفت وآمد بودند وبرای ترویج اسلام فعالیت می کردند ، اما در همان دوره به خمینی اقتدا می کردند ودر پی پیاده شدن کتاب حکومت اسلامی اودر تلاش بودند .مطهری ایدولوگ انقلاب اسلامی رئیس دانشگاه بود.خاتمی وبهشتی به نوبت رئیس مر کز اسلامی هامبورگ بود ند.آقای شریعتی بنیاگذار حسینه ارشاد تهران بود.رفت وآمد به نجف عراق از طریق کشور ثالث ممکن شده بود ؛ بدون آنکه در پاسپورت قانونی دارندگان مهر دولت عراق دیده شود . در همان روزگار اگر دانشجوی بخت برگشته ائی در حین عبورترانزیت ازآلمان غربی به برلین غربی که قاعدا باید از خاک آلمان شرقی عبور می کرد ناچارا  در پاسپورتش بایستی ماموران آلمان شرقی مهر میزدند که همین باعث می شد نامبرده در سفر به ایران توسط ساواک به جرم حضور در خاک آلمان کمونیستی دستگیر میشد!عربستان سعودی میعادگاه ملاقات رهبران روحانی به بهانه مناسک حج بوده است و همین حکومت از جنبش اسلامی ایران حمایت می کرد ؛ برای اینکه شاه را متحد اسرائیل می شناخت وایران را کازینوی غربی ها معرفی می نمود ند.در جریان حمایت شاه از ملا مصطفی بارزانی در آن سالها ، صدام هم از روحانیون حمایت می نمود وبرای آنها رادیو روحانیت احداث کرده بود.همین روحانیت حاکم که اینک تهمت همکاری گروهای سیاسی با عراق را عنوان می کند ،خود ازعراق ودیگر دولت ها بهره های زیادی علیه حکومت شاه می برد!
4- مسعود رجوی در ست بعد از انقلاب بیهوده نگفته است مبنی براین که، ضربه چپ نماهای سال 1354 خورشیدی بهترین خدمت به ملایان وباعث جلوگیری از بدست گرفتن رهبری انقلاب 57 بدست دیگرنیروها گردید!البته بدرستی ونادرستی نظر او نمی توان اتکاء کرد.اما حقیتی در آن گفتار وجود دارد که قابل تامل بود.
5- شاه با تبلیغات سیستماتیک دائمی علیه کمونیستها دررسانه های گروهی توسط روحانیون در منبرها وحسینه ها عملا محبوبیتی بیکران برای ملایان بوجود آورده بود. در تمام ماه های رمضان ومحرم وصفر روحانیون ناطق همچون نوغانی وعبدالرضا حجازی وشیخ کافی در رادیوی سراسری بطور علمی علیه ماتریالیسم سخنرانی می کردند .آنها صدای اعجاز آمیزی داشتند؛ اما سئوال در اینجا بود که این آقایان از کجا کتابهای کمونیستی را برای مطالعه تهیه می کردند، تا در ردآن نظریه پردازی نمایند! این در حالی بود که که اگر ساواکیها اینگونه کتابها را از خانه یک دانشجو بدست می آوردند او به شکنجه وزندان محکوم می شد.این موضوع را زنده یاد خسروگلسرخی به درستی در دفاعیاتش توضیح داد.اوگفت یک جوان دانشجو را به جرم خواندن یک جلد کتاب به زندان می برید اما او در زندان با مبارزه مسلحانه آشنا می شود.ولی آقایان روحانی همواره همه گونه کتاب در اختیار داشتند تا به مکتب های فکری غیر دینی همچون لائیک وسکولار ومارکسیسم و دمکراسی غربی وغیره بتازند .سئوال این است که این الطا ف حکومتی از کجا وبرای چه هدف هائی ناشی می شد.
6- مردم آن چنان از شبح کمونیست وحشت زده شده بودند که تنها پناه بردن به حافظان قرآن وعرفان ومعنویات را باعث نجات خویش از بی هویتی حاکم می دانستند وبدین لحاظ راه رستگاری خود را در پیوند با ملایان می پنداشتند. اساسا انقلاب اسلامی همانطور که از اسمش معلوم است یک انقلاب معنوی وارتجاعی که از بحران هویت در عذاب بود ه وبا برگشت به گذشته صدر اسلام بهترین راه حل پیشنهادی اسلام گرایان به حساب می آمد! وگرنه فقرو فساد به اندازه کنونی واسف بار وجود نداشت وایران کمبود کارگر خود را از کشورهای خارجی تامین می کرد ! برای بخش دیگر جامعه سیاسی ؛ بیشتر استبداد شاه وفقدان آزدایهای سیاسی مطرح بود. نیروهای مختلف از منظرهای گوناگون وارد مبارزه باشاه شده بودند که نقطه تلاقی همه آنها در انقلاب 57 به رهبری وقدرت گیری خمینی خاتمه یافت! شاه نیروهای ملی راهم یا به زندان روانه کرده بود یا در خانه هایشان تحت نظر بودند ویا به خارج تبعید شده بودند.شاه میدان فعالیت سیاسی تحت لوای ترویج اسلام را فقط برای روحانیون مهیا کرده بود وعملا خود جانشینانش را که روحانیون باشند انتخاب کرده بود! اعلام وفاداری ارتش شاهنشاهی به روحانیون بیشتر خود را نشان می داد تا نسبت به دکتر شاهپور بختیار جلوه گر بود!

7- روحانیون همواره در نزد مردم ایران پیر مردان زاهد و امین که از رهبانیت برخوردار هستند شناخته شده بودند؛ لذا ایمان آوردند به آنها بسیار ثقیل نبود و به همین لحاظ مردم با رهبریت آنها به سرعت بیعت نمودند.پ

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید