تدارک نمایش انتخاباتی ریاست "جمهوری"!

جمهوری اسلامی تبلیغات فریبکارانه خود را برای جلب مردم به پای صندوق های رای آغاز کرده است تا به برگماری یکی از گماشتگان نظام، جلوه انتخاباتی دهد و از اینطریق عدم مشروعیت نظام فاسد را با رای مردم "حلال" کند. انچه برای جمهوری اسلامی مهم است شرکت مردم در رای گیری ست، حتی اگر رای آنها مرگ بر جمهوری اسلامی باشد. سران جمهوری اسلامی تنها با کشاندن مردم به پای صندوق های رای رژیم می توانند موجودیت ننگین نظام را توجیه کرده، جنبش های اجتماعی سیاسی مخالف را مرعوب نمایند و در سطح ملی و بین المللی قدرت نمائی کنند.

1  

سیاست فریب مردم و کشاندن آنها پای صندوق های رای از طریق سوء استفاده از میهن دوستی و استقلال طلبی ایرانیان و نشان دادن مترسکی بنام دشمن خارجی انجام می گیرد. رژیم اسلامی منشاء همه ناتوانی ها ذاتی نظام را به دشمنان خارجی نسبت می دهد.  دشمنان خارجی آدرس غلطی ست برای  توجیه سرکوب، شکنجه، اعدام ، نسل کشی ایرانیان توسط مافیاهای دینی –قومی روحانیت و سرپوش نهادن بر ناتوانی در سازماندهی اقصادی سالم مبتنی بر منافع کشور و مردم است.

گرانی، تورم، بیکاری و فقر و فلاکت عمری بدرازای جمهوری اسلامی داشته و نتیجه حکومت مافیائی، تبعیض بنیاد و پیشاقرون وسطائی جمهور اسلامی می باشد. هدف از معرفی دشمن فرضی بمردم ایران، همانا منحرف کردن اذهان عمومی از دشمن اصلی (پان اسلامیسم) و نیز سنگ اندازی در قوام یابی جنبش های مطالبه محور اجتماعی و مدرن کارگران، زنان و دانشجویان است. جبهه ارتجاع  کوشش می کند تا مطالبات سیاسی اجتماعی مردم را پشت گردوخاک  خطر خارجی محو کنند و زمان برای حاکمیت بخرند.

2

برخلاف سیاست مدافعان نظام، بایستی نسبت به مضحکه انتخاباتی که توهین به حق ملت ایران در تعیین سرنوشت خود است، اعتراض کرد. شرکت در انتخابات مشروط به آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی، آزادی احزاب، آزادی تحزب، آزادی تشکل های توده ای و تغییر قانون انتخابات، آزادی کاندیداتوری زنان و اقلیت های غیرمسلمان و نیز تامین حق دمکراتیک ملت ایران در تعیین سرنوشت خود و حق ملت در انحلال رژیم اسلامی باشد.

جمهوری اسلامی با تاکید بر دشمن خارجی استفاده ابزارگونه از ملت را پیشه کرده و ملت ایران خود آگاه اند که بدترین دشمن ایران و ایرانیت جمهوری اسلامی و روحانیت شیعه است که با سرکوب آئینی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، نابودی ایران را در دستور کار قرار داده است.

3

تا زمانی که ایران زیر سلطه آئینی سیاسی اسلامگرایان قرار دارد، شانسی برای زندگی بهتر مردم وجود ندارد. برای مدافعین حکومت اسلامی اصل اسلام است و ایران و ایرانیان ابزاری در خدمت اهداف پان اسلامیستی می باشند.ملت ایران به چنان شناخت و معرفتی ارتقاء یافته است که فاشیسم را در اشکال دینی، قومی و نژادی طرد کند و جامعه مدرن شهروندی را هدف مقدم خود قرار دهد.

ملت ایران را نه شاه، نه خدا و نه  قهرمان می تواند نجات دهد؛ راز رهائی ایران و ایرانیان در مراجعه به حافظه تاریخی خود، نقد علمی گذشته و بازشناسی زخم های نشسته بر پیکر میهن و ملت، قد برافرشتن برای ساختن آن با روح و منش مدرن، آزادیخواهانه، دمکراتیک، لائیک و تبعیض ستیزانه است.

با قاطعیت می توان گفت که چشم اندازی برای بهبودی شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در چارچوب رژیم اسلامی و سلطه مافیاهای دینی – قومی وجود ندارد. نمایش های انتخاباتی تنها در خدمت تحکیم نظام اند و نه خاتمه دهی به غارتگری و چپاولگری های مافیاهای دینی قومی حاکم بر کشور!

 دو نظریه در باره سازماندهی بالماسکه انتخاباتی آتی برجسته شده است. گروه های وابسته به نظام، سازماندهی انتخابات فله ای  برای تداوم حیات نظام، پنهانسازی انزوا ملی و بین المللی رژیم را در دستور قرار داده و بخشی دیگر بر شعار انتخابات آزاد و دمکراتیک تاکید دارند که صد البته در چارچوب نظام اسلامی ناممکن است! این بخش دانسته یا نادانسته، خواسته یا ناخواسته  توهم به جمهوری اسلامی را دامن می زنند.

5

 دو گرایش در حاکمیت بر سر چگونگی سازماندهی تحمیق مردم دچار اختلاف شده اند. گروهی می خواهند برای نجات فاشیسم دینی راه را برای فرزندان امام باز کنند و با مهرهای وفادار به نظام، نظیر موسوی، کروبی و ... بازار انتخابات را داغ کنند. گروه دیگر که با پتانسیل انفجاری جامعه آشنا هستند و می دانند برای مردم موسوی ها بهانه ست کل رژیم نشانه ست، حاضر نیستند ریسک 1388 را تکرار کنند.

  6

 در حاکمیت مبتی بر برده داری آئینی، بی حقی عمومی شهروندان، تحقیر ملی، فرهنگی و تاریخی ایران و ایرانیان، از راه انتخابات در چارچوب نظام نمی توان به رهائی سیاسی و سازماندهی اقتصاد مردمی و عدالت اجتماعی دست یافت. کسانی که چنین توهمی دارند نادان اند یا مردمفریب!

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود هزارن درود