احمدی نژاد 40 هزار سکه طلا از بانک مرکزی دریافت کرد!