عذرخواهی و اعتراف آخوند دانشمند از اهل سنت+ویدئو

بعد از سالها توهین و بد دهنی به اهل سنت آخوند مهدی دانشمند در نهایت ظاهرا تحت فشار برخی از مقامات جمهوری اسلامی عذر خواهی کرد. وی ۵ سال پیش سنی ها را **** خوانده بود. من در سال ۱۳۸۷ در مقاله ای (لینک) به بد دهنی ها و علل توهین های بی پروای وی پرداختم. خیلی خوشحالم که این آخوند افراطی تا حد مشخصی به صراط المستقیم هدایت شده است.

 

بعد از سالها توهین و بد دهنی به اهل سنت آخوند مهدی دانشمند در نهایت ظاهرا تحت فشار برخی از مقامات جمهوری اسلامی عذر خواهی کرد.  وی ۵ سال پیش سنی ها را **** خوانده بود. من در سال ۱۳۸۷  در مقاله ای (لینک) به بد دهنی ها و علل توهین های بی پروای وی پرداختم. خیلی خوشحالم که این آخوند افراطی تا حد مشخصی به صراط المستقیم هدایت شده است. اگر چه هنوز راه طولانی در پیش است. وی در این ویدئو اعتراف می کند که در ویدئوی قبلی خود اشتباه کرده است.

خداوند همه گمراهان را به راه راست هدایت کند.

توهین های قدیم: http://www.youtube.com/watch?v=H_eD95ZaXA4

مقاله: http://www.ostomaan.org/articles/%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D9%87%D8%A7%D9%84/466


توهین های قدیم: http://www.youtube.com/watch?v=H_eD95ZaXA4

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

نظر : 
اینها از ترس خطر جنگ مذهبیست. باد کاشته اند از ترس طوفان به شکرخوری افتاده اند. مذهبیون افراطی سنی درست مثل همین آخوندها معتقد به شکنجه و کشتارند و این کک نه تنبانشان انداخته.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
شاید هم ایشان مثل آیت الله خمینی خدعه و تقیه کرده اند و بقول خودش تاکتیک عوض کرده اند و نه اعتقاد باطنی. ایشان می گویند که به او گفته اند که تاکتیک را عوض کند و نه اعتقاد استراتژیک را. با همه این قضایا اگر تصمیم گرفته است که از روی مصلحت توهین نکند باز هم خوب است
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
دوستان.. همان طور که می بینید این آخوند مرتجع به اشتباه خود اعتراف میکند و لی از هم وطنان سنی و بیش از یک میلبارد مسلمانان جهان هیچ معذرتی نمی کند. روزی خواهد آمد که ایشان و خیلی از آخوندهای مرتجع دیگر که به هموطنان رشتی جوک میگفتند و یا یک آخوند مرتجع و رئیس جمهور دیگری بنام محمد خاتمی که به هم وطنان اردبیلی جوک می گفتند در دادگاهای ملّی جواب گوی این اهانت ها را خواهند داد. آن روز نزدیکتر و نزدیکتر میشود...
عدم انتشار شده: 
false