فهرست اسامی اعضای اعدام شده حزب توده ایران در تابستان سال ۱۳۶۷

پس از کشتار وابستگان به سازمان مجاهدین خلق ایران در مردادماه و شهریورماه تابستان سال ۱۳۶۷ دژخیمان رژیم آخوندی به کشتار زندانیان چپ به ویژه رهبران حزب‌ توده ایران و وابستگان به سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت پرداختند و در این کشتار بیش از ۹۰ در صد از اعضای هیأت سیاسی و کمیته‌ مرکزی حزب توده ایران به شکلی هدفمند قتل عام شدند.
 
 
 

فهرست اسامی اعضای اعدام شده حزب توده ایران در تابستان سال ۱۳۶۷ (ایرج مصداقی)

نام خانوادگی - نام

تاریخ بازداشت

سمت حزبی

شغل و تحصیلات

تاریخ تولد

میزان حکم

آخرین محل حبس

۱

آتیک - گلعلی

آبان ۱۳۶۲

عضو

فارغ التحصیل مدرسه عالی ریاضیات و مدیریت اقتصاد کرج، مجروح جنگی

۹/۲/ ۱۳۳۵

۵ سال

گوهردشت، بند ۷

۲

آذرنگ - سعید

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو مشاور کمیته مرکزی

 

۱۳۲۷

زیر حکم

۲۹ تیر ۶۷ آسایشگاه اوین

۳

ابرقویی - خلیل

۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

دانشجوی سال آخر دندانپزشکی دانشگاه ملی - بورسیه ارتش

۱۳۳۷

۱۲ سال

گوهردشت، فرعی ۲۰

٤

ادریسیان - احمد

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

پاسدار

۱۳۳۹

 

گوهردشت، بند ۷

۵

افخم - عبدالوهاب

 

عضو کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان

استاد تاریخ دانشگاه باکو

 

۱۰ سال

گوهردشت، فرعی ۲۰

۶

افرایی - ابوالقاسم

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

سرهنگ شهربانی

بهمن ۱۳۱۸

ابد

اوین، بند ۱ پائین

۷

اکبری کردستانی - کسری

۲٤ بهمن ۱۳۶۲

عضو

دانشجوی مهندسی شیمی دانشکده فنی تهران

۱۳۳٤

۱۲ سال

گوهردشت، بند ۵

۸

امیرهاشمی - محمدحسین

اسفند ۱۳۶۳

از مسئولان سازمان جوانان

 

 

 

گوهردشت

۹

بابانژاد - ستار

۱۳۶۱

مسئول تشکیلات حزب در کرج

کارمند شرکت ساختمانی

۱۳۲۷

ملی کش

گوهردشت، بند ۱۳

۱۰

باقرزاده - ابوتراب

۱۷ بهمن ۱۳۶۱

عضو هیأت سیاسی کمیته مرکزی

دانشکده افسری، نظامی (۱۳۳۶ - ۱۳۳۰)

۱۳۰۹

زیر حکم

اتاق ٤۰۰ آسایشگاه اوین

۱۱

براتی - رضا

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

ستوان نیروی زمینی

 

۵ سال

گوهردشت، بند ۷

۱۲

بستاره - عباس

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

دانشجوی ادبیات دانشگاه تهران

۱۳۳۸

۵ سال

گوهردشت، بند ۷

۱۳

بلدی - رئوف

تیر ۱۳۶۷ در کرمانشاه

 

هنرمند، نقاش، دکوراتور صحنه، تحصیل کرده ایتالیا

۱۳۳٤

 

گوهردشت

۱٤

بهزادی - منوچهر

۱۷ بهمن ۱۳۶۱

عضو هیأت سیاسی و دبیران کمیته مرکزی

روزنامه نگار، دکتر اقتصاد و کارشناس حقوق سیاسی

۱۳۰۶/۹/۱۵

زیر حکم

اوین، بند ۲ پائین

۱۵

بیدگلی - محسن

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

ناخدا دوم نیروی دریائی، فوق لیسانس

۱۳۲۵

۱۵ سال

گوهردشت، بند ۶

۱۶

بیژنی - شاپور

۱۳۶۱

عضو

 

 

ملی کش

گوهردشت، بند ۱۳

۱۷

بینایی ماسوله - خلیل

۷ خرداد ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

سرهنگ نیروی زمینی

۱۳۲۶

۵ سال

گوهردشت، فرعی ۲۰

۱۸

پورهرمزان - محمد

۲۶ فروردین ۱۳۶۱

عضو کمیته مرکزی

فارغ التحصیل دانشکده افسری، روزنامه نگار، مترجم

۱۳۰۰

زیر حکم

اتاق ٤۰۰ آسایشگاه اوین

۱۹

پیماندوست - غلامرضا

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

درجه دار هوانیروز

 

۵ سال

گوهردشت، بند ۸

۲۰

جاویدفر - جعفر

۱۳۶۲

عضو

دکتر جامعه شناسی و جغرافیا، نویسنده، مترجم، کارمند سازمان برنامه و بودجه

۱۳۰۷

۳ سال ملی کش

گوهردشت، بند ۱۳

۲۱

جلالی - حسن

مرداد ۱۳۶۱

کادر

کارگر انتشارات و سندیکالیست

 

ملی کش

گوهردشت، بند ۱۳

۲۲

جودت - حسین

۱۷ بهمن ۱۳۶۱

عضو هیأت سیاسی کمیته مرکزی

دکتر و استاد فیزیک

۱۲۸۹

زیر حکم

اوین، بند ۲ پائین

۲۳

جهانبخش - جهانگیر

۱۳۶۵

 

دانشجوی آمار دانشگاه ملی و تکنیسین برق

۱۳۳۸

۵ سال

گوهردشت، بند ۸

۲٤

حاتمی - هدایت الله

۱۳۶۲

عضو کمیته مرکزی

دکتر تاریخ، متخصص ملل شرق و خاورمیانه

۱۲۹۳

زیر حکم

اوین، بند ۲ پائین

۲۵

حاج ملکی - اسحاق

۱۳۶۲

عضو

فارغ التحصیل مدیریت و حسابداری

 

۷ سال

گوهردشت، بند ۸

۲۶

حجری بجستانی - عباس

۱۷ بهمن ۱۳۶۱

عضو هیأت سیاسی و دبیران کمیته مرکزی

نظامی (۱۳۳۳- ۱۳۲۱)

۱۳۰۱

زیر حکم

اتاق ٤۰۰ آسایشگاه اوین

۲۷

حسن پور شیرازی - ابراهیم

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو کمیته غرب تهران

فارغ التحصیل دانشگاه علم‌ و صنعت

۱۳۲۹

 

گوهردشت، فرعی ۲۰

۲۸

حسنی پاک - مهدی

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو مشاور کمیته مرکزی

دانشجوی انستیتو تکنولوژی ونک، آموزگار

۱۳۲۶

۱۵ سال

گوهردشت، بند ۶

۲۹

حسین خانی کارگر - محمدعلی

۷ اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

لیسانس مدیریت حسابداری، مدیر مالی کارخانه کاشی سعدی

۱۳۲۷

 

اوین

۳۰

حسین نژاد - محسن

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

همافر نیروی هوائی

 

۱۰ سال

گوهردشت ۷

۳۱

حکیمی - سیروس

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

ناخدا یکم بازنشسته نیروی دریائی

 

ابد

گوهردشت، سالن ۷

۳۲

حیدری زاد مطلق - احمد

مرداد ۱۳۶۲

عضو کمیته ایالتی تهران

دانشجوی ادبیات تهران

۱۳۳۳

۳ سال ملی کش

گوهردشت، بند ۱۳

۳۳

خزائلی - امیرحسین

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

سروان نیروی هوائی

 

٤ سال ملی کش

گوهردشت، بند ۱۳

۳٤

خطیب - ابوالحسن (رحمت)

بهمن۱۳۶۰

عضو مشاور کمیته مرکزی

فوق لیسانس مهندسی برق

۱۳۲۸

زیر حکم

اوین

۳۵

خطیبی - اکبر

اردیبهشت ۱۳۶۲

کادر مسئول شهرهای قم، کاشان، ساوه و گرمسار

کارمند وزارت کار و امور اجتماعی

۱۳۱٤

۶ سال

گوهردشت، فرعی ۲۰

۳۶

دادگر - فرزاد

۱۷ بهمن ۱۳۶۱

کادر شعبه تشکیلات تهران

دانشجوی مهندسی برق دانشگاه صنعتی تهران

۱۳۳۳

زیر حکم

اتاق ۳۶۸ آسایشگاه اوین

۳۷

دادمرزی - فرج الله

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

فارغ التحصیل مدرسه عالی تلویزیون، فیلمبردار تلویزیون

۱۳۲۸

۶ سال

گوهردشت، بند ۷

۳۸

دانش - بهرام

۱۷ بهمن ۱۳۶۱

عضو کمیته مرکزی

نظامی (۲۵- ۱۳۱۵) ، روزنامه نگار

  ۱/۲۱/ ۱۲۹٤

زیر حکم

اوین بند ۲ پائین

۳۹

دانش شریعت پناهی - احمد

۷ اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو کمیته مرکزی

جراح متخصص اورولوژی از آلمان

۱۳۱۲

زیر حکم

اوین

٤۰

داوری - غلامعلی

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

ستوان یکم نیروی هوائی

۱۳۳۲

۵ سال

گوهردشت، فرعی ۲۰

٤۱

درویش ملا - نصرت الله

بهمن ۱۳۶۲

عضو هیأت دبیران سازمان جوانان

دانشجوی دانشگاه صنعتی تهران

۱۳۳۷

زیر حکم

اوین

٤۲

دستگیر - مهرداد

اردیبهشت ۱۳۶۱

عضو سازمان جوانان

دانش آموز

۱۳٤۳

ملی کش

گوهردشت، بند ۱۳

٤۳

دلیجانی - محسن

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

 

 

 

گوهردشت، فرعی ۲۰

٤٤

دلیلی - علیرضا

۷ اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو مسئول شبکه مخفی

مهندس شیمی

۱۲/٤/۱۳۲۳

زیر حکم

گوهردشت، فرعی ۲۰

٤۵

دلیلی - محمدرضا

۹ اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

لیسانس اقتصاد، کارخانه اطلس کوپکو

۱۳۲۵/۱۱/۶

۱۲ سال

گوهردشت، فرعی ۲۰

٤۶

ذوالقدر - اسماعیل

۱۷ بهمن ۱۳۶۱

عضو هیأت سیاسی کمیته مرکزی

نظامی سابق

 

زیر حکم

اتاق ٤۰۰ آسایشگاه اوین

٤۷

راسخ قاضیانی - حسین

۶ اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو مشاور کمیته مرکزی- شبکه مخفی

 

۱۳۲۶/۵/۷ 

زیر حکم

اوین

٤۸

راوندی آبکنار - تیمور

اردیبهشت ۱۳۶۲

کادر مسئول شبکه مخفی

همافر نیروی هوائی

 

ابد

اوین، بند ۱ پائین

٤۹

ربیعی - طوغان

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

همافر نیروی هوائی

 

۱٤ سال

گوهردشت، فرعی ۲۰

۵۰

رجالی فر - محمدرضا

۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو مسئول شبکه مخفی

دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران

۱۳۳۶

زیر حکم

اوین

۵۱

رحیمی - محمد

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

همافر نیروی هوائی

 

۸ سال

گوهردشت، بند ۷

۵۲

رزم دیده - آصف

۱۷ بهمن ۱۳۶۱

عضو کمیته مرکزی

کارگر

 

زیر حکم

اتاق ٤۰۰ آسایشگاه اوین

۵۳

رصدی - احمدعلی

 

عضو کمیته مرکزی

نظامی (۱۳۲۵- ۱۳۱۳) ، استاد نقشه برداری، دکتر اقتصاد سیاسی

۱۲۹۶

زیر حکم

اوین، بند ۲ پائین

۵٤

روزدار - عادل

تیر ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه تهران

۱۳۳۵

 

گوهردشت، بند ۷

۵۵

زارع کاشانی - عزت الله

۱۷ بهمن ۱۳۶۱

عضو کمیته مرکزی

نظامی سابق

۱۳۰۷

 

اوین

۵۶

زرشناس - کیومرث

۱۷ بهمن ۱۳۶۱

عضو کمیته مرکزی، دبیر اول سازمان جوانان

دانشجو در اتریش

۱۳۱۵

زیر حکم

۲۹ تیر ۶۷ آسایشگاه اوین

۵۷

زمانی - مهدی

اردیبهشت ۱۳۶۲

 

 

 

۲ سال ملی کش

گوهردشت، بند ۱۳

۵۸

شاهسوند - ناصر

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

همافر نیروی هوائی

 

۱۰ سال

گوهردشت، فرعی۲۰

۵۹

شبانی - علی

۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۲

کادر شبکه مخفی

دانشسرای عالی، مسئول کارگزینی ماشین سازی اراک

۱۳۲۵

زیر حکم

اوین

۶۰

شمس - رحیم

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

سرهنگ ارتش، مدیر سازمان اتکا

 

ابد

اوین، بند ۱ پائین

۶۱

شهبازی - محمدعلی

اردیبهشت ۱۳۶۲

کادر شعبه تشکیلات

آموزگار ادبیات فارسی

۱۳۲۷

۱۰ سال

گوهردشت، فرعی ۲۰

۶۲

صالحی - فریبرز

شهریور ۱۳۶۰

عضو مشاور کمیته مرکزی

دانشجوی دانشگاه صنعتی تهران

۱۳۳۳

زیر حکم

اوین

۶۳

صراف پور - حسن

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

همافر یکم نیروی هوائی

۱۳۳۲

۸ سال

گوهردشت

۶٤

صفوی نیا - حسین

۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

مهندس صنایع، شغل آزاد

۱۳۳۰/۱۲/۱۹

۵ سال

گوهردشت، فرعی ۲۰

۶۵

طاهری - انوشه

۷ اردیبهشت ۱۳۶۲

کادر کمیته ایالتی تهراان

دانشجوی دانشگاه علم و صنعت تهران

۱۳۳۷

۸ سال

گوهردشت، بند ۷ ، انفرادی

۶۶

ظفرحیدری - صابر

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

سرگرد نیروی هوائی، متخصص رادار و الکترونیک، فار‌غ التحصیل حقوق

 

 

گوهردشت، فرعی ۲۰

۶۷

غیاثوند - سیف الله

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

پزشک متخصص، سرگرد نیروی زمینی

۱۳۳۱

ابد

اوین، بند ۱ پائین

۶۸

فرجاد آزاد - مهرداد

۱۷ بهمن ۱۳۶۱

معاون شعبه تبلیغات

دانشجو ایتالیا

۱۳۲٤

زیر حکم

اوین، بند ۱ بالا

۶۹

قباخلو - علی اصغر

۱۳۶۲

عضو تشکیلات گرمسار

دانشجو فیزیک دانشگاه صنعتی تهران

۱۳۳۷

ملی کش

گوهردشت، بند ۱۳

۷۰

قربان نژاد - هوشنگ

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو کمیته مرکزی، معاون شعبه مالی

نظامی سابق، مترجم

۱۳۰۷

 

گوهردشت، فرعی ۲۰

۷۱

قریشی - داود

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

افسر نیروی هوائی

۶ / ۱۳۳۰

۱۰ سال

گوهردشت، فرعی ۲۰

۷۲

قلم بر - حسین (سیامک)

۷ اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو مشاور کمیته مرکزی

دانشجوی برق دانشگاه صنعتی

۱۳۳۱

زیر حکم

اوین، آسایشگاه

۷۳

قنبری - بهمن

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

سرهنگ نیروی زمینی

 

۲۰ سال

اوین، بند ۱ پائین

۷٤

قندی - ساسان

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه ملی

  ۱۳۳۷/۱۰/۱۶

۱۵ سال

گوهردشت، فرعی ۲۰

۷۵

کمپانی - مرتضی

پائیز ۱۳۶۲

 

متخصص کامپیوتر از آلمان

۱۳۲۰

۷ سال

گوهردشت، فرعی ۲۰

۷۶

کیهان - مهدی

۱۷ بهمن ۱۳۶۱

عضو کمیته مرکزی

نظامی (۱۳۲۵-۱۳۲۰) دکتر اقتصاد سیاسی و روابط بین الملل

۱۳۰۲

زیر حکم

اوین، بند ۲ پائین

۷۷

لامعی - حسین

 

عضو کمیته حزبی بهشهر

کارگر

 

 

گوهردشت، بند ۱۳

۷۸

لاهیجانیان - محمدجواد

اسفند ۱۳۶۲

عضو سازمان مخفی

دانشجو

 

۵ سال

گوهردشت، بند ۸

۷۹

محبوب - اصغر

۷ اردیبهشت ۱۳۶۲

کادر

استاد هنرهای دراماتیک

۲۱/ ۱ /۱۳۲۵

۸ سال

گوهردشت، بند ۸

۸۰

محجوبیان - اکبر

 

عضو

نظامی سابق، مدیر حسابداری سیمان آبیک

۷۰ ساله

 

گوهردشت، بند ۷

۸۱

محمدزاده گازرگاه - جواد

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

نجار

۱۳٤۰

۳ سال ملی کش

گوهردشت، بند ۱۳

۸۲

محمدزاده گازرگاه - حسن

۷ اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

 

بهمن ۱۳۲۹

۶ سال

گوهردشت، فرعی ۲۰

۸۳

محمدزاده - صابر

۱۷ بهمن ۱۳۶۱

عضو کمیته مرکزی

کارگر

۱۳۱٤

زیر حکم

اتاق ٤۰۰ آسایشگاه اوین

۸٤

محمدزاده (اخگر) - رفعت

۱۷ بهمن ۱۳۶۱

عضو مشاور هیأت سیاسی کمیته مرکزی

نظامی سابق، متخصص اقتصاد سیاسی، مترجم

۱۳۰٤

زیر حکم

اتاق ٤۰۰ آسایشگاه اوین

۸۵

مرادی - فریدون

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

دانشجوی پزشکی، بورسیه ارتش

 

۱۰ سال

گوهردشت

۸۶

معقول - محمدحسن

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

سروان نیروی زمینی

 

۵ سال

گوهردشت، فرعی ۲۰

۸۷

معلم - هدایت الله

۶ اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو کمیته مرکزی

کارگر

۱۲۹۹

 

اتاق ٤۰۰ آسایشگاه اوین

۸۸

مقیمی - قدرت الله

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

ناوسروان، پزشک نیروی دریائی

 

۱۲ سال

گوهردشت، فرعی ۲۰

۸۹

منبری - مجید

۱۸ خرداد ۱۳۶۲

عضو شبکه‌ مخفی

دانشجو در آلمان

۱۰/ ۲ /۱۳۳۷

۶ سال

گوهردشت، بند ۷

۹۰

منوچهرآبادی - اصغر

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

مهندس

۱۳۳۱

۳ سال ملی کش

گوهردشت، بند ۱۳

۹۱

مؤمنی - محمدمهدی

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

دانشجو

 

۱۰ سال

گوهردشت، بند ۷

۹۲

مهربان - نادر

۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

فارغ التحصیل مدرسه عالی تلویزیون و سینما، فیلمبردار و عکاس تلویزیون

۲/ ۱۲ /۱۳۳۱

٤ سال

گوهردشت بند ۸

۹۳

مهشید - کیوان

اردیبهشت ۱۳۶۲

کادر

مهندس برق، سازمان سنجش، ایز ایران و موسسه کیهان

۱۳۲۲

۱۵ سال

گوهردشت، بند ۲۰

۹٤

میزانی - فرج الله (جوانشیر)

۶ اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو هیأت سیاسی و دبیران کمیته مرکزی

مهندس، دکتر تاریخ، مترجم و نویسنده

۱۳۰۵

زیر حکم

اوین، بند ۲ پائین

۹۵

ناظمی - هوشنگ (نیک آیین - امیر)

۱۷ بهمن ۱۳۶۱

عضو مشاور هیأت سیاسی کمیته مرکزی

کارشناس فلسفه

۵/ ۷ /۱۳۱۰

زیر حکم

اتاق ٤۰۰ آسایشگاه اوین

۹۶

نظامی‌ نرج آبادی - بهمن

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

دانشجوی پزشکی، بورسیه ارتش

 

۱۵ سال

اوین، بند ۱ پائین

۹۷

نعیمی - علی

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

همافر نیروی دریائی

 

٤ سال

گوهردشت، بند ۱۳

۹۸

نیکو - حیدر

بهمن ۱۳۶۲

 

دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی تهران

۱۳۳۶

۶ سال

گوهردشت

۹۹

واحد - غلامعلی

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

درجه دار نیروی زمینی

 

۱۰ سال

گوهردشت، بند ۸

۱۰۰

وطن خواه - اسماعیل

۷ اردیبهشت ۱۳۶۲

کادر شبکه مخفی

فارغ التحصیل علوم دانشگاه ملی، آموزگار

۱۳۳۲

۵ سال

گوهردشت، بند ۸

۱۰۱

هاشمی نژاد - عباس

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

ناوسروان نیروی دریائی

 

۵ سال

گوهردشت، فرعی ۲۰

۱۰۲

همجوار - فیروز

۱۳۶۲

عضو

مهندس شیمی، فوق لیسانس از فرانسه، معاونت پالایشگاه نفت تهران

۱۳۲٤

۳ سال ملی کش

گوهردشت، بند ۱۳

۱۰۳

یزدان دوست - محمدرضا

اردیبهشت ۱۳۶۲

عضو شبکه مخفی

درجه دار هوانیروز

 

۵ سال

گوهردشت، بند ۸


برای آگاهی بیشتر درباره چگونگی سرکوب وابستگان به حزب توده از سوی گردانندگان رژیم ولایت فقیه نگاه کردن به لینک زیر سودمند است:


منبع: 
http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/asami_toudeh.pdf
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.