رهام برکچی زاده ۲۲ ساله محکوم به هفت سال و نیم زندان!

رهام برکچی زاده دانشجوی بیست و دو ساله دانشگاه شهید بهشتی تهران که هم اکنون در بند هشت زندان اوین حبس خود را می گذراند از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی برای شرکت در تظاهرات سال ۸۸ که در آن زمان هفده ساله بود به هفت سال و نیم زندان محکوم شده است!

 

 

رهام برکچی زاده زندانی سیاسی ۲۲ ساله ای که به هفت سال و نیم حبس محکوم است!

رهام برکچی زاده زندانی سیاسی ۲۲ ساله ای که هم اکنون در بند هشت زندان اوین و در کنار زندانیان مالی حبس خود را می گذراند به هفت سال و نیم حبس محکوم شده است! به گزارش خبرنگار کلمه این دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی که متولد ۱۳۷۱ است در سن هفده سالگی در حالی که دانش آموز مقطع پیش دانشگاهی بوده در اعتراضات سال ۸۸ شرکت داشته است، او که در سال ۱۳۸۹ در رشته کارشناسی فیزیک آن دانشگاه پذیرفته شده بود در آذرماه ۱۳۹۰ در منزل خود دستگیر و به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل می شود، وی پس از تحمل چهل روز بازداشت که یک ماه از آن را در سلول انفرادی بوده به قید وثیقه آزاد می شود.

رهام برکچی زاده خرداد ۱۳۹۱ در دادگاه بدوی به ریاست قاضی صلواتی به هفت سال و نیم حبس محکوم می شود! حکمی که عینا در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تأیید می شود! این دانشجو که در سال های ۹۰ و ۹۱ دو ترم تحصیلی خود را از دست داده بود با وجود خودداری از هر گونه فعالیت سیاسی در این مدت، با فشار بازجوی پرونده برای معرفی خود به زندان مواجه بوده است و نهایتا در آذرماه ۱۳۹۳ خود را به اجرای احکام زندان اوین معرفی می کند و برای تحمل حبس به اندرزگاه هشت که محل نگهداری زندانیان مالی این زندان است منتقل می شود!

منبع: 
http://www.kaleme.com/1393/10/23/klm-207250
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.