اعدام گروهی در زندان قزل حصار کرج

روز سه شنبه ۱۲ اسفند ماه نزدیک به ۳۰ زندانی از زندانهای تهران بزرگ، قرچک ورامین، زندان گوهردشت کرج و سالنهای مختلف واحد ۲ زندان قزل حصار به سلولهای انفرادی زندان قزل حصار کرج منتقل شدند. گروه اول روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ماه اعدام شدند و گروه دوم هم صبح امروز به دار کشیدند

روز شنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۲ زندانی از سالنهای ۱،۲،۳،۴ و قرچک ورامین در زندان قزل حصار کرج به دار آویخته شدند . سنین زندانیانی که صبح امروز اعدام شدند بین ۲۸ تا ۵۰ ساله بودند.در میان اعدام شدگان امروز نام ۲ زن و ۲ برادر دیده می شوند .
اسامی تعداد از اعدام شدگان امروز به قرار زیر می باشد :

۱ـ علی حیدری ۳۰ ساله ،متاهل و دارای ۳ فرزند، او ۲۱ ماه در سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود

۲ـ عادل سلمان زاده ۲۹ ساله ، متاهل و ۳۰ ماه در سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود

۳- ـ داود رحمتی ۲۹ ساله ، مجرد ۲۰ ماه در سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود

۴ـ علی امامی ۵۰ ساله متاهل و دارای ۳ فرزند ،۳ سال در سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود .

۵-ـ عسکر پیرفرشی ۳۷ ساله متاهل و ۲۲ ماه در سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود.

۶ـ اکبر پیرفرشی ۳۴ ساله متاهل و به مدت ۲۲ ماه در سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود.

۷ـ محسن رنگی ۲۸ ساله ، مجرد و ۲۴ ماه در سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج بسر برد.
۸ـ محمد بزاز ۳۰ ساله و متاهل ، به مدت ۲۵ ماه در سالن ۱ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.