همه چیز درباره وزارت اطلاعات + عکس ها

حسین فردوست قائم مقام ساواك برای نخستین بار دستگاه سرکوب و شکنجه رژیم آخوندی و شالوده كاری وزارت اطلاعات را پی ریزی كرد! وزارت اطلاعات با هیجده استاد آغاز به کار کرد که از ساواک به جا مانده بودند! وزارت اطلاعات با هشت معاونت آغاز به كار كرد كه سپس شماره آنها به پانزده معاونت افزایش یافت، گاهی کارگزاران این سازمان امنیت مفلوک در مصاحبه ها درباره این وزارت سخنانی می گویند که همگی دروغند!

 

متن بازنویسی شده و بازبینی شده و ویرایش شده نوشتار: (همه چیز درباره وزارت اطلاعات)

نوشته: علی رضایی + عکس ها

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

ساختار كلی تشكیلات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

وزارت اطلاعات از پانزده معاونت و ادارات كل مربوطه تشكیل شده كه به ترتیب عبارتند از:

یک - معاونت امنیت / اداره كل امنیت / اداره كل عملیات / اداره كل حراست

دو - معاونت ضد جاسوسی / اداره کل ضد جاسوسی

سه - معاونت خارجی / اداره كل اروپا / اداره كل آمریكا (كشور) / اداره كل آمریكا (قاره) / اداره کل آفریقا / اداره كل خاورمیانه / اداره كل اسرائیل و فلسطین / اداره كل آسیا و اقیانوسیه / اداره كل التقاط

چهار - معاونت حفاظت اطلاعات / اداره كل حفاظت اطلاعات / اداره كل پیگیری و شكایت

پنج - معاونت فن آوری / اداره كل فن آوری های نوین / اداره كل فن آوری های جاسوسی

شش - معاونت سیاسی / اداره كل سیاسی

هفت - معاونت بررسی ها و امور استراتژیک / اداره كل بررسی ها و امور استراتژیک

هشت - معاونت آموزشی / اداره كل آموزشی

نه - معاونت پژوهشی / مدیر كل پژوهشی

ده - معاونت آرشیو و اسناد / اداره كل آرشیو و اسناد

یازده - معاونت نیروی انسانی / اداره كل نیروی انسانی / اداره كل خدمات رفاهی

دوازده - معاونت اداری، مالی / اداره کل مالی / اداره كل امور اداری

سیزده - معاونت حقوقی، پارلمانی / اداره كل حقوقی / اداره كل پارلمانی

چهارده - معاونت اقتصادی / اداره كل اقتصادی / اداره كل مبارزه با فساد اقتصادی

پانزده - معاونت فرهنگی، اجتماعی / اداره كل فرهنگی / اداره كل اجتماعی

به علاوه سی و یک اداره كل مركز استان وجود دارند، سایر ادارات كل عبارتند از: (حوزه مشاوران - حوزه وزارت - بولتن ها) برخی مواقع مسئولین این سازمان امنیت مفلوك در مصاحبه ها به دروغ حرف های دیگری می زنند، مثلا مدیر كل امنیت خود را مدیر كل ضد تروریستی معرفی می كند! یا مسئول اداره مبارزه با شركت های هرمی خود را مدیر كل می نامد كه همه دروغند! این ساختار كاملا دقیق است.

ادارات اداره کل امنیت / یک - اداره التقاط / دو - اداره پدیده های التقاط / سه - اداره عملیات / چهار - اداره پشتیبانی عملیات / پنج - اداره کارگزینی / شش - اداره مالی / هفت - اداره امور انسانی

تمامی شماره تلفن های وزارت اطلاعات با شماره ۲۲۸۸ آغاز می شوند

مدیر كل حوزه مشاوران ۲۲۸۸۶۰۱۶

بولتن ها ۲۲۸۸۳۸۳۸

معاون حفاظت اطلاعات ۲۲۸۸٤۲۲٤

سیلوش شنود ۲۲۸۸۵۸۸۱ / ۲۲۸۸۶۲۵۱ / ۲۲۸۸۲۶۶۰ / ۲۲۸۸۲۳۳۰ / ۲۲۸۸۱۲۳۹ /

۲۲۸۸۹۰۱۳ / ۲۲۸۸۱٤۱۸ و .....

اساتید دانشکده اطلاعات

وزارت اطلاعات در بدو تأسیس با هیجده استاد آغاز به کار کرد که از ساواک به جا  مانده بودند، شش

نفر از آنها در سال های بعد مردند که عبارتند از: حسین دزفولی / محمد کسایی / شهرام سروقامت / اسماعیل تختی / کاظم عطار / یک فرد ارمنی

دوازده نفر دیگر عبارتند از: حمید مصحفی / علی طهوری / جواد عبداللهی / غلامحسین حاجی حیدری / بهمن غضنفریان / حامد کمالی / سعید گودرزی / بیژن علمشاهی / جاوید عراقی / محرم خدابخش / شاهرخ معینی / مهدی بشارت

اساتید دیگر عبارتند از: محمود سریع القلم / محمد امین / رضا عنایتی / رضا مقدسی / مصطفی نبوی / علی جاودان / سعید فاطمی / محمود پورسعیدی / عباس کوه پیما / اسماعیل دوستدار / امیرحسین لطیفی / مجتبی شایسته / میلاد نکویی

برخی از اعضای بلندپایه سابق نیز به این کار مشغولند که عبارتند از: غلامحسین محسنی اژه ای / محمدرضا تاجیک / مصطفی یونسی / سعید حمیدیان / مصطفی پورمحمدی / علی ربیعی / روح الله حسینیان / حسین بهمنیار / احمد شفیعی / بیژن کیانی

فهرست افرادی که در سال ۱۳۸۰ بازنشسته شدند! (رفقای سعید امامی)

هاشم علوی (خانه: قیطریه) / مهدی آزاد (خانه: شهرک صدر) / ناصر سرمدی پارسا / حجت میریان / خسرو کمالی (خانه: شهرک اندیشه) / ابراهیم متولیان / حسین یاوری / عباس اعرابی / علی پینه دوز

لات های سیلوی شنود!

مرکز لات های وزارت اطلاعات (همان سیلوی شنود سابق) جائی است که کوتوله های تازه به دوران رسیده اغلب به پاچه خواری رئیس و رؤسای خود مشغولند! اسامی برخی از این کوتوله های لات بدین قرار است: سیامک اوستا / امیرمسعود موسویان / منوچهر اصلانی / مسعود اصلانی / مرتضی احمدیان / مجید دولتشاهی / حسین مختاری / سجاد محمدی / سعید یعقوبی / و .....

دروغ های بزرگ سعید حجاریان (مستعار: كیانوش مظفری) در مورد وزارت اطلاعات!

سعید حجاریان كه در بین سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ با دارا بودن همزمان دو سمت قائم مقامی و معاونت امنیت نفر اول این وزارتخانه در سال های اول بود چند دروغ بزرگ دارد كه به كرات در سال های دوم خرداد بیان كرده است:

یک - می گوید بنیانگزار اطلاعات وی بوده است در حالی كه این حسین فردوست قائم مقام ساواك بود كه خطوط فكری و شالوده كاری و مبنای اطلاعات را پی ریزی كرد! سعید حجاریان به لحاظ توانائی اطلاعاتی هرگز در حدی نبوده و نخواهد بود كه بتواند یك سازمان امنیتی طراحی كند! در واقع اطلاعات در ابتدا با هشت معاونت آغاز به كار كرد كه با هشت اداره كل ساواك همخوان بود.

دو - وی می گوید من دنبال یك سازمان امنیتی دموكراتیك بودم در حالی كه دموكراسی در مورد قدرت قابلیت كاربست ندارد، در مورد سازمان های امنیتی در هیچ كجای دنیا و در هیچ زمانی نمی توان مفهوم دموكراسی را به كار بست، البته ناگفته نماند عملكرد آنها در آن بیشتر به اقتدارگرائی نزدیك بود تا دموكراسی و این نكته ای است كه همه از آن آگاهند!

سه - عباس عبدی فردی كه نزدیكی ویژه ای به حجاریان داشت بعدها خود را یك عضو ساده اطلاعات معرفی كرد در حالی كه جانشین حجاریان در معاونت امنیت بود كه سمت بسیار بالائی است! از عملكرد رادیكالی عبدی در دهه شصت همه آگاهند، عباس عبدی نه یک عضو عادی اطلاعات بلکه جانشین معاون امنیت در بین سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ بوده است.

چهار - حجاریان می گوید با سعید امامی از همان ابتدا میانه خوبی نداشته است و در پرونده وی نوشته است كه به او سمت های بالا ندهید در حالی كه واقعیت ها عكس این مطلب را ثابت می كنند! امامی در ابتدا به سمت جانشین مدیر كل امنیت منصوب می شود یعنی معاونتی كه خود حجاریان در رأس آن بود! وی به راحتی می توانست جلوی این انتصاب را بگیرد! پس از دو سال و در سال ۱۳۶۵ امامی به سمت مدیر كل اروپا منصوب می شود كه این جا به جائی با توجه به این که حجاریان هم قائم مقام و هم معاون امنیت و در واقع همه كاره اطلاعات بود نمی توانست صورت گیرد!

وزارت اطلاعات در دوره اول از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۶۸

وزیر: ری شهری / جانشین وزیر: سعید حجاریان

معاونت امنیت

معاون: سعید حجاریان / جانشین: عباس عبدی

مدیر کل: هاشم علوی / جانشینان: سعید امامی - جمشید بابایی

معاونت ضد جاسوسی

معاون: علی فلاحیان / جانشین: حجت میریان

مدیر کل: خسرو کمالی / جانشین: مهدی صفری

معاونت خارجی

معاون: مصطفی پورمحمدی / جانشین: مرحوم علی کاشفی

التقاط: علی شکوهی / جانشین: اصغر خدایاری

اروپا: مهدی نصیری - سعید امامی / جانشین: ناصر سرمدی پارسا

آمریکا: سیدمحمد هاشمی / جانشین: مسعود پورعالی

آسیا: محسن امین زاده / جانشین: مجتبی رمضان زاده

آفریقا: محمد صدر / جانشین: علی جنتی

خاورمیانه و اسرائیل: مهدی آزاد / جانشین: مهدی نوبری

معاونت حفاظت اطلاعات

معاون: سیدعلی اصغر میرحجازی / جانشین: سیدمحمد خطیبی

مدیر کل: حسن والی / جانشین: حمید معتمدی (مستعار: فرشیدپور)

معاونت فن آوری

معاون: سیدرضا سجادی (مستعار: فیروزآبادی) / جانشین: سیدمحمدحسین صالحی

مدیر کل: علی بیاتی / جانشین: صادق اسکندری

معاونت آموزشی

معاون: علی یونسی / جانشین: حسین بهمنیار

مدیر کل: محمدرضا تاجیک / جانشین: حسام الدین آشنا

معاونت اداری، مالی

معاون: گلپایگانی / جانشین: علی سعیدی

مدیر کل مالی: امیر نسب زاده / جانشین: علیرضا ملکیان

مدیر کل اداری: مهدی رحیم زاده / جانشین: محسن اسکندری

معاونت حقوقی، پارلمانی

معاون: مرحوم امیر شاهچراغی / جانشین: علی کشاورز

مدیر کل: حسین یاوری / جانشین: علی باقری

مراکز استان ها:

آذربایجان شرقی: رضا مصطفوی

آذربایجان غربی: علی ربیعی

اصفهان: جمشید رفیعی

ایلام: مصطفی تبریزی

بوشهر: جواد پورحیدری

تهران: احمد عباس پور

چهارمحال و بختیاری: محمدرضا همتی

خراسان: عباس فریمانی

خوزستان: داریوش بابازاده

زنجان: مهرداد عالی خانی

سمنان: عباس اعرابی

سیستان و بلوچستان: روح الله یزدانی

فارس: مصطفی کاظمی

کردستان: مجید نوربخش

کرمان: جواد مرعشی

کرمانشاه: علی پینه دوز

کهکیلویه و بویراحمد: صادق صانع

گیلان: احمد شفیعی

لرستان: فرهاد رهبر

مازندران: ابراهیم متولیان

مرکزی: سیدکاظم پناهنده

هرمزگان: سعید فتحعلی خانی

همدان: بیژن کیانی

یزد: عباس دبیری

مدیر کل حوزه وزارت: (از سال ۱۳۶۵) مهدی نصیری / جانشین: پرویز رئوف منش

مدیر کل بولتن ها: محمد نعیمی پور / جانشین: مجتبی بدیعی

مسئول روابط عمومی: ابراهیم اصغرزاده

وزارت اطلاعات در دوره دوم از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۲

وزیر: علی فلاحیان / جانشین وزیر: مصطفی پورمحمدی

معاونت امنیت

معاون: سعید امامی / جانشین: مهدی آزاد

مدیر کل: احمد عباس پور / جانشین: جمشید بابایی

مدیر کل حراست: روح الله یزدانی / جانشین: عباس رضایی

معاونت ضد جاسوسی

معاون: حجت میریان / جانشین: خسرو کمالی

مدیر کل: مهدی صفری / جانشین: عباس دبیری

معاونت خارجی

معاون: داریوش بابازاده / جانشین: علی کاشفی

التقاط: مسعود پورعالی / جانشین: ناصر دستواره

اروپا: یاسر هاشمی / جانشین: حسین عالمی

آسیا: علی جنتی / جانشین: رضا مهندس

آفریقا: محمد صدر / جانشین: علی سعدالدین

آمریکا (قاره): سیدکاظم پناهنده

آمریکا (کشور): ناصر سرمدی پارسا / جانشین: ابراهیم علی پور

اسرائیل: محمدرضا همتی

خاورمیانه: صادق صانع

معاونت حفاظت اطلاعات

معاون: علی مصطفوی / جانشین: حسن والی

مدیر کل: حمید معتمدی / جانشین: حسین غیاث الدین

معاونت فن آوری

معاون: سیدرضا سجادی / جانشین: سیدمحمدحسین صالحی

مدیر کل: علی بیاتی / جانشین: صادق اسکندری

معاونت سیاسی

معاون: هاشم علوی / جانشین: جواد مرعشی

مدیر کل: ناصر رضایی / جانشین: وحید کرمی

معاونت آموزشی

معاون: حسین بهمنیار

مدیر کل: محمدرضا تاجیک

معاونت نیروی انسانی

معاون: مهدی رحیم زاده / جانشین: سعید فتحعلی خانی

معاونت اداری، مالی

معاون: امیر نسب زاده / جانشین: سیدکاظم پناهنده

معاونت حقوقی، پارلمانی

معاون: علی ربیعی / جانشین: علی کشاورز

مراکز استان ها:

آذربایجان شرقی: محمدتقی صادقی

آذربایجان غربی: جهانبخش محبی نیا

اصفهان: جمشید رفیعی

ایلام: مصطفی تبریزی

بوشهر: جواد پورحیدری

تهران: مرتضی ضرابی

چهارمحال و بختیاری: مهدی اخوان

خراسان: احمدرضا ساعی

خوزستان: اکبر حبیبی

زنجان: مهرداد عالی خانی

سمنان: عباس اعرابی

سیستان و بلوچستان: روح الله یزدانی

فارس: مصطفی کاظمی

کردستان: ناصر خرسند

کرمان: رضا کهفی

کرمانشاه: علی پینه دوز

کهکیلویه و بویراحمد: مرتضی صلح جو

گیلان: احمد شفیعی

لرستان: فرهاد رهبر

مازندران: ابراهیم متولیان

مرکزی: محمدباقر افراشته

هرمزگان: سعید فتحعلی خانی

همدان: بیژن کیانی

یزد: حسین عابدی

مدیر کل حوزه وزارت: مجید نوربخش

مدیر کل بولتن ها: مهران جاوید / جانشین: عباس قلی پور

وزارت اطلاعات در دوره سوم از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۷۶

وزیر: علی فلاحیان / جانشین وزیر: مصطفی پورمحمدی

معاونت امنیت

معاون: سعید امامی / جانشین: مهدی آزاد

مدیر کل امنیت: جمشید بابایی / جانشین: عباس رضایی

مدیر کل حراست: روح الله یزدانی

مدیر کل عملیات: مهرداد عالی خانی

معاونت ضد جاسوسی

معاون: حجت میریان (تا سال ۱۳۷٤) - خسرو کمالی / جانشینان: خسرو کمالی - ناصر سرمدی پارسا

مدیر کل: ناصر سرمدی پارسا - عباس دبیری / جانشین: تقی دزفولی

معاونت خارجی

معاون: داریوش بابازاده / جانشین: علی کاشفی

التقاط: مسعود پورعالی

اروپا: احمد عباس پور

آسیا: رضا مهندس

آفریقا: علی جنتی / جانشین: علی سعدالدین

آمریکا (قاره): سیدکاظم پناهنده

آمریکا (کشور): ابراهیم علی پور

اسرائیل: محمدرضا همتی

خاورمیانه: صادق صانع

معاونت حفاظت اطلاعات

معاون: علی مصطفوی / جانشین: حسن والی

مدیر کل: حسین غیاث الدین

معاونت فن آوری

معاون: سیدرضا سجادی / جانشین: سیدمحمدحسین صالحی

معاونت سیاسی

معاون: هاشم علوی / جانشین: جواد مرعشی

مدیر کل: ناصر رضایی / جانشین: وحید کرمی

معاونت آموزشی

معاون: حسین بهمنیار

معاونت آرشیو و اسناد

معاون: علی پینه دوز

معاونت نیروی انسانی

معاون: مهدی رحیم زاده

معاونت اداری، مالی

معاون: امیر نسب زاده

معاونت حقوقی، پارلمانی

معاون: علی ربیعی / جانشین: حسین یاوری

معاونت اقتصادی

معاون: حسین یاوری

مراکز استان ها:

آذربایجان شرقی: محمدتقی صادقی

آذربایجان غربی: جهانبخش محبی نیا

ایلام: مصطفی تبریزی

بوشهر: جواد پورحیدری

تهران: مرتضی ضرابی

چهارمحال و بختیاری: مهدی اخوان

خراسان: احمدرضا سالمی

خوزستان: اکبر حبیبی

سیستان و بلوچستان: روح الله یزدانی

فارس: مصطفی کاظمی

قم: سعید حمیدیان

کردستان: ناصر خرسند

کرمان: رضا کهفی

کهکیلویه و بویراحمد: مرتضی صلح جو

گیلان: علی ابوطالب

مرکزی: محمد افراشته

یزد: حسین عابدی

مدیر کل حوزه وزارت: مجید نوربخش

مدیر کل بولتن ها: مهران جاوید

وزارت اطلاعات در دوره چهارم از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۷۸

وزیر: دری نجف آبادی / جانشین وزیر: مصطفی پورمحمدی

معاونت امنیت

معاون: هاشم علوی / جانشین: مصطفی کاظمی

مدیر کل: عباس رضایی / جانشین: رضا معطر

مدیر کل حراست: مصطفی سیرجانی

مدیر کل عملیات: مهرداد عالی خانی

معاونت ضد جاسوسی

معاون: خسرو کمالی / جانشین: ناصر سرمدی پارسا

مدیر کل: عباس دبیری / جانشین : تقی دزفولی

معاونت خارجی

معاون: احمد عباس پور (مستعار: اکبری) / جانشین: مسعود پورعالی

التقاط: ناصر دستواره / جانشین: سبحان محبعلی زاده

اروپا: علی جنتی

آمریکا (کشور): ابراهیم علی پور

آمریکا (قاره): جمشید بابایی

آسیا: رضا مهندس

خاورمیانه: محمدرضا همتی

اسرائیل: صادق صانع

آفریقا: علی سعدالدین

معاونت حفاظت اطلاعات

معاون: علی مصطفوی / جانشین: حسن والی

مدیر کل: حسین غیاث الدین

معاونت فن آوری

معاون: سیدرضا سجادی / جانشین: سیدمحمدحسین صالحی

معاونت آموزش

معاون: محمدرضا تاجیک

معاونت حقوقی، پارلمانی

معاون: علی باقری

معاونت سیاسی

معاون: جواد مرعشی

مدیر کل: ناصر رضایی / جانشین: وحید کرمی

معاونت بررسی ها و امور استراتژیک

معاون: عباس فریمانی

معاونت نیروی انسانی

معاون: سعید فتحعلی خانی

معاونت اداری، مالی

معاون: سیدکاظم پناهنده

معاونت اقتصادی

معاون: حسین یاوری

معاونت فرهنگی، اجتماعی

معاون: ابراهیم متولیان

معاونت پژوهشی

معاون: عباس اعرابی

معاونت آرشیو و اسناد

معاون: علی پینه دوز

مدیر کل حوزه مشاوران: سعید امامی

مدیر کل حوزه وزارت: سعید حمیدیان

وزارت اطلاعات در دوره پنجم از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۰

وزیر: علی یونسی (مستعار: ادریسی) / جانشین وزیر: احمد شفیعی

معاونت امنیت

معاون: ناصر سرمدی پارسا / جانشین: مهدی آزاد

مدیر کل امنیت: رضا معطر / جانشین: رضا تقوی

مدیر کل حراست: مصطفی سیرجانی / جانشین: مرتضی کشاورز

مدیر کل عملیات: منصور الهی (مستعار: ناصری)

معاونت ضد جاسوسی

معاون: خسرو کمالی / جانشین: علی ابوطالب

مدیر کل: سعید حمیدیان / جانشین: محمدرضا نوذری

معاونت خارجی

معاون: احمد عباس پور / جانشین: مسعود پورعالی

التقاط: ناصر دستواره / جانشین: سبحان محبعلی زاده

اروپا: علی جنتی

آمریکا (کشور): ابراهیم علی پور

آمریکا (قاره): جمشید بابایی

آسیا: رضا مهندس

آفریقا: علی سعدالدین

خاورمیانه: محمدرضا همتی

اسرائیل: صادق صانع

معاونت حفاظت اطلاعات

معاون: علی مصطفوی / جانشین: حسن والی

مدیر کل: حسین غیاث الدین (مستعار: کاشانی)

معاونت فن آوری

معاون: سیدرضا سجادی / جانشین: سیدمحمدحسین صالحی

معاونت آموزشی

معاون: محمدرضا تاجیک

معاونت حقوقی، پارلمانی

معاون: علی باقری (مستعار: قوامی)

معاونت سیاسی

معاون: هاشم علوی (مستعار: عزیزی) / جانشین: جواد مرعشی

مدیر کل: ناصر رضایی / جانشین: وحید کرمی

معاونت بررسی ها و امور استراتژیک

معاون: عباس فریمانی

معاونت نیروی انسانی

معاون: سعید فتحعلی خانی

معاونت اداری، مالی

معاون: سیدکاظم پناهنده

معاونت اقتصادی

معاون: فرهاد رهبر

معاونت فرهنگی، اجتماعی

معاون: ابراهیم متولیان

معاونت پژوهشی

معاون: مجید نوربخش

معاونت آرشیو و اسناد

معاون: بیژن کیانی

وزارت اطلاعات در دوره ششم از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸٤

وزیر: علی یونسی / جانشین وزیر: احمد شفیعی

معاونت امنیت

معاون: رضا معطر / جانشین: جمشید بابایی

مدیر کل: رضا تقوی

مدیر کل حراست: مصطفی سیرجانی / جانشین: مرتضی کشاورز

مدیر کل عملیات: منصور الهی

معاونت ضد جاسوسی

معاون: سعید حمیدیان / جانشین: حسین یارمحمدی

مدیر کل: محمدرضا نوذری / جانشین: رحیم سعداوی

معاونت خارجی

معاون: احمد عباس پور/ جانشین: مسعود پورعالی

التقاط: ناصر دستواره / جانشین: سبحان محبعلی زاده

اروپا: مجید شهریاری

آمریکا (کشور): ابراهیم علی پور

آمریکا (قاره): رضا معینی

آفریقا: علی سعدالدین

آسیا: محمد مهران

اسرائیل: فرهاد فرهنگ

خاورمیانه: نصرالله سعدزارعی

معاونت حفاظت اطلاعات

معاون: علی مصطفوی / جانشین: حسین غیاث الدین

معاونت فن آوری

معاون: سیدرضا سجادی / جانشین: سیدمحمدحسین صالحی

معاونت سیاسی

معاون: جواد مرعشی

معاونت آموزشی

معاون: محمدرضا تاجیک

معاونت حقوقی، پارلمانی

معاون: علی باقری

معاونت بررسی ها و امور استراتژیک

معاون: عباس فریمانی

معاونت نیروی انسانی

معاون: حمیدرضا ذاکری (تا سال ۱۳۸۱) سپس  نادر حسینی

معاونت اداری، مالی

معاون: سیدکاظم پناهنده

معاونت اقتصادی

معاون: فرهاد رهبر

معاونت فرهنگی، اجتماعی

معاون: فرهاد ملایری

معاونت پژوهشی

معاون: علی اجتهادی

معاونت آرشیو و اسناد

معاون: بیژن کیانی

مدیر کل حوزه مشاوران: جواد مرعشی

مدیر کل حوزه وزارت: جعفر کرمی

مدیر کل بولتن ها: عباس قلی پور

وزارت اطلاعات در دوره هفتم از سال ۱۳۸٤ تا سال ۱۳۸۸

وزیر: غلامحسین محسنی اژه ای / جانشین وزیر: سیدمحمد خطیبی

معاونت امنیت

معاون: رضا معطر / جانشین: جمشید بابایی

مدیر کل امنیت: رضا تقوی

مدیر کل حراست: مرتضی کشاورز

مدیر کل عملیات: منصور الهی

معاونت ضد جاسوسی

معاون: سعید حمیدیان / جانشین: حسین یارمحمدی

مدیر کل: محمدرضا نوذری / جانشین: رحیم سعداوی

معاونت خارجی

معاون: مسعود پورعالی / جانشین: ابراهیم علی پور (مستعار: صدری)

التقاط: سبحان محبعلی زاده

اروپا: مجید شهریاری

آسیا: محمد مهران

آمریکا (کشور): کاظم شعله ور

آمریکا (قاره): رضا معینی

آفریقا: رحمت الله شفاعی

خاورمیانه: نصرالله سعدزارعی

اسرائیل: فرهاد فرهنگ

معاونت حفاظت اطلاعات

معاون: علی مصطفوی / جانشین: حسین غیاث الدین

معاونت فن آوری

معاون: سیدرضا سجادی / جانشین: سیدمحمدحسین صالحی

مدیر کل: احسان خدابخش

معاونت سیاسی

معاون: جواد مرعشی

مدیر کل: قاسم سعیدپور

معاونت آموزشی

معاون: صادق مؤلف

معاونت بررسی ها و امور استراتژیک

معاون: عباس فریمانی

معاونت پژوهشی

معاون: علی اجتهادی

معاونت حقوقی، پارلمانی

معاون: نادر حسینی (مستعار: منصوری)

معاونت نیروی انسانی

معاون: غلامحسین مقدم (مستعار: کشاورز)

معاونت آرشیو و اسناد

معاون: بیژن کیانی

معاونت اداری، مالی

معاون: احمد مالک

معاونت اقتصادی

معاون: مهدی یوسفی

معاونت فرهنگی، اجتماعی

معاون: فرهاد ملایری

مدیر کل: مجتبی اسماعیلی

مراکز استان ها:

آذربایجان غربی: محمد حدادپور

اصفهان: شهرام گلچین فر

ایلام: سهراب عمادی

فارس: علی آبادنیا

هرمزگان: رضا مجیدی

مدیر کل حوزه مشاوران: احمد عباس پور

مدیر کل حوزه وزارت: جعفر کرمی

مدیر کل بولتن ها: حجت الله معالی / جانشین: رضا افشین نیا

مسئول روابط عمومی: فرزاد کیان

وزارت اطلاعات در دوره هشتم از سال ۱۳۸۸

وزیر: حیدر مصلحی / جانشین وزیر: مسعود پورعالی

معاونت امنیت

معاون: مجدالدین زهتاب / جانشین: جمشید بابایی

مدیر کل امنیت: حسن بنی عامری (مستعار: رجایی) / جانشین: اکبر رستگاری

مدیر کل حراست: جواد عنایتی / جانشین: مرتضی تهرانی

مدیر کل عملیات: علی میرزابیگی / جانشین: سعید خجسته

معاونت ضد جاسوسی

معاون: سهراب عمادی / جانشین: علی آبادنیا

مدیر کل: رحیم سعداوی / جانشین: اکبر کامکار

معاونت خارجی

معاون: ابراهیم علی پور / جانشین: ناصر دستواره

اروپا: رامین شب خیز

آفریقا: رحمت الله شفاعی

آمریکا (کشور): کاظم شعله ور / جانشین: عنایت الله تیزبین

آمریکا (قاره): هوشنگ ارسلان

خاورمیانه: رضا عباس زاده (مستعار: قدرتی)

اسرائیل: ادریس شفاعی زاده / جانشین: محمدصادق کمالوند

آسیا: محمدرضا سلیمانیان (مستعار: سعادتی)

التقاط: سبحان محبعلی زاده (مستعار: محمدحسین صالحی) / جانشین: مجید شیخان (مستعار: رضا

دستغیب)

معاونت حفاظت اطلاعات

معاون: حسین غیاث الدین / جانشین: محمدحسین علیخانی

مدیر کل حفاظت اطلاعات: محمدحسن مطهری (تا سال ۱۳۸۹) سپس داریوش زارع

مدیر کل پیگیری و شکایت: محمدمهدی لطفی

معاونت سیاسی

معاون: بیژن صدری

مدیر کل: اسکندر لواسانی

معاونت اقتصادی

معاون: عبادالله شوشتری

مدیر کل اقتصادی: مجتبی رمضان زاده

مدیر کل مبارزه با فساد اقتصادی: عباس اللهیاری (مستعار: زارع) / جانشین: حمید صدری

رئیس اداره مبارزه با شرکت های هرمی: سعید قادری (مستعار: علی تقوی)

معاونت بررسی ها و امور استراتژیک

معاون: تقی معینیان / جانشین: جعفر سبحانی

مدیر کل: مصطفی بوریاباف / جانشین: نعیم وندی

معاونت فرهنگی، اجتماعی

معاون: محسن جبارزاده

مدیر کل فرهنگی: رضا صادقی

مدیر کل اجتماعی: امیر خدابخش (مستعار: کرامت زاده)

معاونت نیروی انسانی

معاون: مهدی شاهنده

مدیر کل نیروی انسانی: حسین مؤمنی

مدیر کل خدمات رفاهی: منوچهر وصالی

معاونت اداری، مالی

معاون: علیرضا تاج الدین

مدیر کل مالی: وحید یگانه (مستعار: کریمی) / جانشین: رضا پورعلی (مستعار: ابتهاجی)

مدیر کل اداری: احمد مستعاری (مستعار: اکبری)

معاونت فن آوری

معاون: احسان خدابخش

مدیر کل فن آوری های نو: داریوش معینی

مدیر کل فن آوری های جاسوسی: محمدحسن شاهسوند

معاونت آموزشی

معاون: علی کوچکی

مدیر کل: محسن اسفندیاری

معاونت پژوهشی

معاون: حسین عبدالکریمی

مدیر کل: رضا کمالی

معاونت حقوقی، پارلمانی

معاون: رضا کازرونی (تا سال ۱۳۹۰) سپس یوسف جلوخانی (۱۳۹۰-)

مدیر کل حقوقی: آرش شکری

معاونت آرشیو و اسناد

معاون: مجتبی محمدحسینی

مدیر کل: ایرج غضنفری

مراکز استان ها:

آذربایجان شرقی: مصطفی فروزش

آذربایجان غربی: مهدی جباری

اردبیل: محمود شجاعی / جانشین: مهرداد حسینی

اصفهان: امیر رضا کاشی / جانشین: امیر رضا مشایخی

البرز: حمیدرضا مختاری / جانشین: حسین صدری پور

ایلام: حسن مصطفوی

بوشهر: محمود گودرزی

تهران: جواد متدین / جانشین: محمد باقری

چهارمحال و بختیاری: اکبر منتظری

خراسان جنوبی: مهران خاکسار

خراسان رضوی: عباس طهماسبی

خراسان شمالی: حمید حسینی

خوزستان: اکبر سعادت - مهدی هادوی / جانشین: سیروس امامی

زنجان: عباس کاتوزیان

سمنان: محمدجواد غیاثوند

سیستان و بلوچستان: حسین حصارکی / جانشین: رحیم اخوت

فارس: امیر شکوهی

قزوین: عرفان رئیسی

قم: جواد تبریزی

کردستان: جهانگیر رضایی

کرمان: مصطفی زاهدی

کرمانشاه: آرش فتاحی

کهکیلویه و بویراحمد: موسی قربانی

گلستان: حسین نوربخش

گیلان: سعید نبوی

لرستان: حمیدرضا معتمدی

مازندران: مهدی واحدی

مرکزی: عباس متقیان

هرمزگان: جاسم عبداللهی / جانشین: عباس معصومی

همدان: مرتضی علیخانی

مدیر کل حوزه مشاوران: رضا معطر / جانشین: مجید شهریاری

مدیر کل حوزه وزارت: شهرام گلچین فر / جانشین: مجتبی تقوی

مدیر کل بولتن ها: حجت الله معالی (مستعار: محمدی) / جانشین: رضا افشین نیا

فهرست چند تن از گردانندگان بخش های گوناگون وزارت اطلاعات

مدیران کل ضد جاسوسی از ابتدا تا کنون

خسرو کمالی ۱۳۶۳ - ۱۳۶۸

مهدی صفری ۱۳۶۸ - ۱۳۷۲

ناصر سرمدی پارسا ۱۳۷۲ - ۱۳۷٤

عباس دبیری ۱۳۷٤ - ۱۳۷۸

سعید رحیمیان ۱۳۷۸ - ۱۳۸۰

محمدرضا نوذری ۱۳۸۰ - ۱۳۸۸

رحیم سعداوی ۱۳۸۸ -

مدیران کل آمریکا (کشور)

سیدمحمد هاشمی ۱۳۶۳ - ۱۳۶۸

ناصر سرمدی پارسا ۱۳۶۸ - ۱۳۷۲

ابراهیم علی پور ۱۳۷۲ - ۱۳۸٤

کاظم شعله ور ۱۳۸٤ - ۱۳۸۸

مدیران کل خاورمیانه از ابتدا تا کنون

مهدی آزاد ۱۳۶۳ - ۱۳۶۸

صادق صانع ۱۳۶۸ - ۱۳۷۶

نصرالله سعدزارعی ۱۳۸۰ - ۱۳۸۸

رضا عباس زاده ۱۳۸۸ -

جانشینان معاونت ضد جاسوسی

حجت میریان ۱۳۶۳ - ۱۳۶۸

خسرو کمالی ۱۳۶۸ - ۱۳۷٤

ناصر سرمدی پارسا ۱۳۷٤ - ۱۳۷۸

علی ابوطالب ۱۳۷۸ - ۱۳۸۰

حسین یارمحمدی ۱۳۸۰ - ۱۳۸۸

علی آبادنیا ۱۳۸۸ -

معاونین امنیت از ابتدا تا کنون

سعید حجاریان ۱۳۶۳ - ۱۳۶۸

سعید امامی ۱۳۶۸ - ۱۳۷۶

هاشم علوی ۱۳۷۶ - ۱۳۷۸

ناصر سرمدی پارسا ۱۳۷۸ - ۱۳۸۰

رضا معطر ۱۳۸۰ - ۱۳۸۸

مجدالدین زهتاب ۱۳۸۸ -

معاونین حقوقی، پارلمانی

امیر شاهچراغی ۱۳۶۳ - ۱۳۶۸

علی ربیعی ۱۳۶۸ - ۱۳۷۵

حسین یاوری ۱۳۷۵ - ۱۳۷۶

علی باقری ۱۳۷۶ - ۱۳۸٤

نادر حسینی ۱۳۸٤ - ۱۳۸۸

رضا کازرونی ۱۳۸۸ - ۱۳۹۰

یوسف جلوخانی ۱۳۹۰ -

مدیران کل استان قم

سعید حمیدیان ۱۳۷۲ - ۱۳۷۶

حسین یارمحمدی ۱۳۷۶ - ۱۳۸۰

حسن بنی عامری ۱۳۸۰ - ۱۳۸۸

جواد تبریزی ۱۳۸۸ -

مدیران کل آذربایجان غربی

علی ربیعی ۱۳۶۳ - ۱۳۶۸

جهانبخش محبی نیا ۱۳۶۸ - ۱۳۷۶

محمد حدادپور ۱۳۷۶ - ۱۳۸۸

مهدی جباری ۱۳۸۸ -

مدیران کل حراست

روح الله یزدانی ۱۳۶۸ - ۱۳۷۶

مصطفی سیرجانی ۱۳۷۶ - ۱۳۸٤

مرتضی کشاورز ۱۳۸٤ - ۱۳۸۸

جواد عنایتی ۱۳۸۸ -

مدیران کل حوزه وزارت

مهدی نصیری ۱۳۶۵ - ۱۳۶۸

مجید نوربخش ۱۳۶۸ - ۱۳۷۶

سعید حمیدیان ۱۳۷۶ - ۱۳۷۸

عباس دبیری ۱۳۷۸ - ۱۳۸۰

جعفر کرمی ۱۳۸۰ - ۱۳۸۸

شهرام گلچین فر ۱۳۸۸ -

مدیران کل بولتن ها

محمد نعیمی پور ۱۳۶۳ - ۱۳۶۸

مهران جاوید ۱۳۶۸ - ۱۳۷۶

عباس قلی پور ۱۳۷۶ - ۱۳۸٤

حجت الله معالی ۱۳۸٤ - ۱۳۸۸

مدیران کل آمریکا (قاره)

سیدکاظم پناهنده ۱۳۶۸ - ۱۳۷۶

جمشید بابایی ۱۳۷۶ - ۱۳۸۰

رضا معینی ۱۳۸۰ - ۱۳۸۸

هوشنگ ارسلان ۱۳۸۸ -

مدیران کل آسیا

محسن امین زاده ۱۳۶۳ - ۱۳۶۸

علی جنتی ۱۳۶۸ - ۱۳۷۲

رضا مهندس ۱۳۷۲ - ۱۳۸۰

محمد مهران ۱۳۸۰ - ۱۳۸۸

محمدرضا سلیمانیان ۱۳۸۸ -

مدیران کل آفریقا

محمد صدر ۱۳۶۳ - ۱۳۷۲

علی جنتی ۱۳۷۲ - ۱۳۷۶

علی سعدالدین ۱۳۷۶ - ۱۳۸٤

رحمت الله شفاعی ۱۳۸٤ - ۱۳۸۸

مدیران کل خاورمیانه

مهدی آزاد ۱۳۶۳ - ۱۳۶۸

صادق صانع ۱۳۶۸ - ۱۳۸۰

نصرالله سعدزارعی ۱۳۸۰ - ۱۳۸۸

رضا عباس زاده ۱۳۸۸ -

مدیران کل اسرائیل

(در ابتدا بخش های اسرائیل و خاورمیانه یکی بودند، بعدها جدا شدند)

مهدی آزاد ۱۳۶۳ - ۱۳۶۸

محمدرضا همتی ۱۳۶۸ - ۱۳۸۰

فرهاد فرهنگ ۱۳۸۰ - ۱۳۸۸

ادریس شفاعی زاده ۱۳۸۸ -

معاونین سیاسی

هاشم علوی ۱۳۶۸ - ۱۳۷۶

جواد مرعشی ۱۳۷۶ - ۱۳۷۸

هاشم علوی ۱۳۷۸ - ۱۳۸۰

جواد مرعشی ۱۳۸۰ - ۱۳۸۸

بیژن صدری ۱۳۸۸ -

معاونین اداری، مالی

امیر نسب زاده ۱۳۶۸ - ۱۳۷۶

سیدکاظم پناهنده ۱۳۷۶ - ۱۳۸۰

احمد مالک ۱۳۸٤ - ۱۳۸۸

سیدعلیرضا تاج الدین ۱۳۸۸ -

معاونین ضد جاسوسی

علی فلاحیان ۱۳۶۳ - ۱۳۶۸

حجت میریان ۱۳۶۸ - ۱۳۷٤

خسرو کمالی ۱۳۷٤ - ۱۳۷۸

سعید رحیمیان ۱۳۸۰ - ۱۳۸۸

سهراب عمادی ۱۳۸۸ -

معاونین بررسی ها و امور استراتژیک

سعید امامی ۱۳۷۶ - ۱۳۷۷

عباس فریمانی ۱۳۷۷ - ۱۳۸۸

تقی معینیان ۱۳۸۸ -

معاونین نیروی انسانی

مهدی رحیم زاده ۱۳۶۸ - ۱۳۷۶

احمد شفیعی ۱۳۷۶ - ۱۳۷۷

حمیدرضا ذاکری ۱۳۷۷ - ۱۳۸۱

نادر حسینی ۱۳۸۱ - ۱۳۸٤

غلامحسین مقدم ۱۳۸٤ - ۱۳۸۸

مهدی شاهنده ۱۳۸۸ -

معاونین آموزشی

علی یونسی ۱۳۶۳ - ۱۳۶۸

حسین بهمنیار ۱۳۶۸ - ۱۳۷۶

محمدرضا تاجیک ۱۳۷۶ - ۱۳۸٤

صادق مؤلف ۱۳۸٤ - ۱۳۸۸

علی کوچکی ۱۳۸۸ -

معاونین اقتصادی

حسین یاوری ۱۳۷۲ - ۱۳۷۸

فرهاد رهبر ۱۳۷۸ - ۱۳۸٤

مهدی یوسفی ۱۳۸٤ - ۱۳۸۸

عبادالله شوشتری ۱۳۸۸ -

مدیران کل عملیات

مهرداد عالی خانی ۱۳۷۲ - ۱۳۷۸

منصور الهی (مستعار: ناصری) ۱۳۷۸ - ۱۳۸۸

علی میرزابیگی ۱۳۸۸ -

معاونین خارجی

مصطفی پورمحمدی ۱۳۶۳ - ۱۳۶۸

داریوش بابازاده ۱۳۶۸ - ۱۳۷۶

احمد عباس پور ۱۳۷۶ - ۱۳۸٤

مسعود پورعالی (مستعار: مجید علوی) ۱۳۸٤ - ۱۳۸۸

ابراهیم علی پور ۱۳۸۸ -

معاونین فن آوری

سیدرضا سجادی (مستعار: فیروزآبادی) سفیر فعلی ایران در مسکو ۱۳۶۳ - ۱۳۸۸

احسان خدابخش ۱۳۸۸ -

مدیران کل حوزه مشاوران

سعید امامی ۱۳۷۷ - ۱۳۷۸

حسین یاوری ۱۳۷۸ - ۱۳۸۰

جواد مرعشی ۱۳۸۰ - ۱۳۸٤

احمد عباس پور ۱۳۸٤ - ۱۳۸۸

رضا معطر ۱۳۸۸ -

مدیران کل امنیت

هاشم علوی ۱۳۶۳ - ۱۳۶۸

احمد عباس پور ۱۳۶۸ - ۱۳۷۲

جمشید بابایی ۱۳۷۲ - ۱۳۷۶

عباس رضایی ۱۳۷۶ - ۱۳۷۸

رضا معطر ۱۳۷۸ - ۱۳۸۰

رضا تقوی ۱۳۸۰ - ۱۳۸۸

حسن بنی عامری - ؟

مدیران کل التقاط

علی شکوهی ۱۳۶۳ - ۱۳۶۸

مسعود پورعالی ۱۳۶۸ - ۱۳۷۶

ناصر دستواره ۱۳۷۶ - ۱۳۸۸

سبحان محبعلی زاده ۱۳۸۸ -

مدیران کل اروپا

مهدی نصیری ۱۳۶۳ - ۱۳۶۵

سعید امامی ۱۳۶۵ - ۱۳۶۸

یاسر هاشمی ۱۳۶۸ - ۱۳۷۲

احمد عباس پور ۱۳۷۲ - ۱۳۷۶

علی جنتی ۱۳۷۶ - ۱۳۸۰

مجید شهریاری ۱۳۸۰ - ۱۳۸۸

رامین شب خیز ۱۳۸۸ -

جانشینان معاونت خارجی

علی کاشفی (مرحوم) ۱۳۶۳ - ۱۳۷۶

مسعود پورعالی ۱۳۷۶ - ۱۳۸٤

ابراهیم علی پور ۱۳۸٤ - ۱۳۸۸

ناصر دستواره ۱۳۸۸ -

مشخصات چند تن از کارگزاران وزارت اطلاعات

سعید امامی

جانشین مدیر کل امنیت ۱۳۶۳ - ۱۳۶۵

مدیر کل اروپا ۱۳۶۵ - ۱۳۶۸

معاون امنیت ۱۳۶۸ - ۱۳۷۶

معاون بررسی ها و امور استراتژیک ۱۳۷۶ - ۱۳۷۷

مدیر کل حوزه مشاوران ۱۳۷۷ - ۱۳۷۸

جمشید بابایی

جانشین مدیر کل امنیت ۱۳۶۸ - ۱۳۷۲

مدیر کل امنیت ۱۳۷۲ - ۱۳۷۶

مدیر کل قاره آمریکا ۱۳۷۶ - ۱۳۸۰

جانشین معاون امنیت ۱۳۸۰ - ۱۳۸۸

مسعود پورعالی (مستعار: مجید علوی)

جانشین مدیر کل آمریکا ۱۳۶۳ - ۱۳۶۸

مدیر کل التقاط ۱۳۶۸ - ۱۳۷۶

جانشین معاون خارجی ۱۳۷۶ - ۱۳۸٤

معاون خارجی ۱۳۸٤ - ۱۳۸۸

قائم مقام وزیر ۱۳۸۸ -

(وی در ازای دریافت ده میلیارد تومان پست قائم مقامی را قبول کرد!)

محمدرضا تاجیک

عضو اطلاعات نخست وزیری ۱۳۶۰ - ۱۳۶۳

مدیر کل آموزش ۱۳۶۳ - ۱۳۷۰

سفر به خارج برای ادامه تحصیل ۱۳۷۰ - ۱۳۷۶

معاون آموزشی ۱۳۷۸ - ۱۳۸٤

استاد دانشکده اطلاعات ۱۳۸۸ -

سعید حجاریان (مستعار: کیانوش مظفری، جهانگیر)

عضو ستاد ضد کودتای نوژه ۱۳۵۹

معاون ضد جاسوسی اطلاعات نخست وزیری ۱۳۶۰ - ۱۳۶۳

قائم مقام وزیر و معاون امنیت ۱۳۶۳ - ۱۳۶۸

عباس دبیری

مدیر کل یزد ۱۳۶۳ - ۱۳۶۸

جانشین مدیر کل ضد جاسوسی ۱۳۶۸ - ۱۳۷۲

مدیر کل ضد جاسوسی ۱۳۷٤ - ۱۳۷۸

مدیر کل حوزه وزارت ۱۳۷۸ - ۱۳۸۰

علی ربیعی (مستعار: عباد)

مدیر کل آذربایجان غربی ۱۳۶۳ - ۱۳۶۸

معاون حقوقی، پارلمانی ۱۳۶۸ - ۱۳۷۵

نشانی: پونک - خیابان میرزا بابایی - خیابان عدل شمالی - خیابان بهار غربی -

خیابان شهید محمد کربلایی احمد - پلاک بیست و یک - تلفن ٤٤۸۱۷۹۹۶

سعید رحیمیان (مستعار: خزاعی)

مدیر کل اطلاعات قم ۱۳۷۲ - ۱۳۷۶

مدیر کل حوزه وزارت ۱۳۷۶ - ۱۳۷۸

مدیر کل ضد جاسوسی ۱۳۷۸ - ۱۳۸۰

معاون ضد جاسوسی ۱۳۸۰ - ۱۳۸۸

استاد دانشکده اطلاعات ۱۳۸۸ -

فرهاد رهبر

مدیر کل استان لرستان ۱۳۶۳ - ۱۳۶۸

مدیر کل اقتصادی ۱۳۷۲ - ۱۳۷۸

معاون اقتصادی ۱۳۷۸ - ۱۳۸٤

ناصر سرمدی پارسا (مستعار: حمید، حسین اردبیلی)

رئیس اداره غرب اروپا ۱۳۶۳ - ۱۳۶۵

جانشین اداره کل اروپا ۱۳۶۵ - ۱۳۶۸

مدیر کل آمریکا (کشور) ۱۳۶۸ - ۱۳۷۲

مدیر کل ضد جاسوسی ۱۳۷۲ - ۱۳۷٤

قائم مقام ضد جاسوسی ۱۳۷٤ - ۱۳۷۸

معاونت امنیت ۱۳۷۸ - ۱۳۸۰

سفیر ایران در انگلیس و تاجیکستان ۱۳۸۰ -

قاسم سعیدپور

مدیر کل سیاسی ۱۳۸۰ - ۱۳۸۸

نام پدر: امیر

نام مادر: عذرا

نام همسر: الهام

ساکن فلکه چهارم تهران پارس - تلفن ۷۷۸۸۸۷۷۹

احمد شفیعی

مدیر کل گیلان ۱۳۶۳ - ۱۳۷۲

معاون پژوهشی ۱۳۷۲ - ۱۳۷۶

معاون آموزشی ۱۳۷۶ - ۱۳۷۸

جانشین وزیر ۱۳۷۸ - ۱۳۸٤

مهرداد عالی خانی

مدیر کل استان زنجان ۱۳۶۳ - ۱۳۷۲

مدیر کل عملیات ۱۳۷۲ - ۱۳۷۸

نشانی: اکباتان، فاز الف دو، بلوک سه، شماره پانصد و شصت و یک

احمد عباس پور

مدیر کل تهران ۱۳۶۳ - ۱۳۶۸

مدیر کل امنیت ۱۳۶۸ - ۱۳۷۲

مدیر کل اروپا ۱۳۷۲ - ۱۳۷۶

معاون خارجی ۱۳۷۶ - ۱۳۸٤

مدیر کل حوزه مشاوران ۱۳۸٤ - ۱۳۸۸

هاشم علوی

کارمند اطلاعات نخست وزیری ۱۳۶۰ - ۱۳۶۳

مدیر کل امنیت ۱۳۶۳ - ۱۳۶۸

معاون سیاسی ۱۳۶۸ - ۱۳۷۶

معاون امنیت ۱۳۷۶ - ۱۳۷۸

معاون سیاسی ۱۳۷۸ - ۱۳۸۰

ابراهیم علی پور

جانشین اداره کل آمریکا ۱۳۶۸ - ۱۳۷۲

مدیر کل آمریکا (کشور) ۱۳۷۲ - ۱۳۸٤

جانشین معاونت خارجی ۱۳۸٤ - ۱۳۸۸

معاون خارجی ۱۳۸۸ -

سهراب عمادی (مستعار: رجب بیگی)

نام پدر: عباس

نام مادر: عزت

نام همسر: کوثر

نام پسر: شهرام

مدیر کل استان ایلام ۱۳۸۰ - ۱۳۸۸

معاون ضد جاسوسی ۱۳۸۸ -

حسین غیاث الدین (مستعار: کاشانی)

جانشین مدیر کل حفاظت اطلاعات ۱۳۶۸ - ۱۳۷۲

مدیر کل حفاظت اطلاعات ۱۳۷۲ - ۱۳۸۰

جانشین معاون حفاظت اطلاعات ۱۳۸۰ - ۱۳۸۸

معاون حفاظت اطلاعات ۱۳۸۸ -

مصطفی کاظمی

مدیر کل اطلاعات استان فارس ۱۳۶۳ - ۱۳۷۶

جانشین معاون امنیت ۱۳۷۶ - ۱۳۷۸

نشانی: دهکده المپیک - بلوک بیست و شش - واحد نه

رضا معطر (مستعار: حاج حبیب الله حبیبی)

فارغ التحصیل دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی

کارمند اطلاعات نخست وزیری۱۳۶۰ - ۱۳۶۳

جانشین مدیر کل امنیت ۱۳۷۶ - ۱۳۷۸

مدیر کل امنیت ۱۳۷۸ - ۱۳۸۰

معاون امنیت ۱۳۸۰ - ۱۳۸۸

مدیر کل حوزه مشاوران ۱۳۸۸ -

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

این نوشتار برای نخستین بار در خردادماه سال ۱۳۹۰ در تارنگاری که وابسته به تارنمای وبلاگ نویسی بلاگفا بود از سوی نویسنده ای به نام علی رضایی که روشن نشد کیست نوشته شده بود اما چون تارنمای بلاگفا از تارنماهای وابسته به رژیم آخوندی است این تارنگار بسته شد اما پیش از بسته شدن این تارنگار چند تارنما و تارنگار دیگر نوشته های آن را در خود گنجانده بودند، این نوشتار بسیار درهم برهم و آشفته بود که بخش های گوناگون آن بازنویسی و ویرایش شدند، برای نمونه نام کوچک مهرداد عالی خانی به نادرست کاظم نیز نوشته شده است! و یا نام کوچک احمد شفیعی به نادرست محمد نوشته شده است اما آن چنان که از تارنماهای خود رژیم فهمیده می شود نام کوچک آخوندی به نام حجة الاسلام احمد شفیعی، محمد نیست! و ..... و ..... و ..... این باره ها نیز تا آنجا که می شد ویراسته شدند.

از سوی دیگر شاید برای نیمه کاره ماندن نوشته هائی که در این تارنگار نوشته شده بودند این نوشتار کاستی های فراوان دارد، برای نمونه در این نوشتار حتی یک بار نیز از سلمان خدادادی که یکی از سرشناس ترین کارگزاران وزارت اطلاعات در استان های آذربایجان شرقی و اردبیل بوده است نام برده نشده است! و یا از محمد شریعتمداری که برابر گفته های خودش از بنیانگزاران وزارت اطلاعات بوده است نام برده نشده است! و یا از کسانی مانند خسرو تهرانی و جواد مادرشاهی که در نوشته ها و گفته های گوناگون بارها از آنها به نام بنیانگزاران وزارت اطلاعات یاد شده است نیز در این نوشتار نامی نیست! همه این کاستی ها برای آن بوده اند که نوشتن این نوشتار در تارنمای بلاگفا انجام شده است و تارنمای بلاگفا نیز که وابسته به رژیم آخوندی است تارنگار نویسنده را بسته است و این نوشتار نیمه کاره مانده است!

برخی از تارنماها از این نوشتار با به به و چه چه یاد کرده اند آن هم بدون ویرایش دستور زبانی و ویرایش های دیگری که این نوشتار را دست کم از آشفتگی درآورند اما نمی توان همه نوشته های این نوشتار را مانند سروش ایزدی بی چون و چرا پذیرفت و باید از داوری شتابزده درباره کسانی که از آنها در این نوشتار نام برده شده است پرهیخت! همنام بودن برخی از کسانی که در این نوشتار از آنها نام برده شده است با کسانی که هرگز با وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی همکاری نکرده اند و یا دست کم در آن سال ها و یا در آن بخش ها که در این نوشتار درباره آنها سخن گفته شده است با این وزارت همکاری نکرده اند یکی از این باره هاست! برخی از کسانی که در این نوشتار از آنها نام برده شده است با خوانندگان، هنرپیشگان، ورزشکاران و کسانی که هیچکاره هستند همنام هستند! روشن نیست که آیا این همنام بودن تنها برای همنامی است و یا کارگزاران وزارت اطلاعات نام آن هنرپیشه ها و ورزشکاران و خوانندگان و هیچکاره ها را برای رد گم کردن به روی خود گذاشته اند؟

آشکارا دیده می شود که بسیاری از این نام ها، نام های مستعار هستند نه نام های حقیقی! از این روی داوری شتابزده درباره این نوشتار جز گمراه شدن و گمراه کردن فرجامی نخواهد داشت! برای نمونه در این نوشتار از کسی به نام یاسر هاشمی نام برده شده و گفته شده است که از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۲ در بخش اروپای معاونت خارجی وزارت اطلاعات کار می کرده است، اکبر هاشمی رفسنجانی از گردانندگان سرشناس رژیم آخوندی پسری به نام یاسر دارد، اگر کسی پس از خواندن این نوشتار با شتابزدگی بگوید که یاسر پسر اکبر هاشمی رفسنجانی در آن سال ها در وزارت اطلاعات کار می کرده است مانند کسی خواهد بود که می گوید کورش یکی از پادشاهان چین بوده است! یاسر هاشمی در سال ۱۳۵۰ زاده شده است و در سال ۱۳۶۸ که یک جوان هیجده ساله بوده است نمی توانست در بخش اروپای معاونت خارجی وزارت اطلاعات کار کند! آیا در وزارت اطلاعات کسی با یاسر هاشمی پسر اکبر هاشمی همنام بوده است و یا نام یاسر هاشمی را برای رد گم کردن به روی خود گذاشته است؟ این یک نمونه است و نمونه ها فراوانند.

البته کسانی نیز هستند که سرشناس تر از آنند که داوری درباره آنها نیاز به بررسی درباره همنام بودنشان با دیگران و یا بررسی های گسترده درباره پیشینه شان داشته باشد! حسام الدین آشنا هنگامی که چندین بار خودش با زبان خودش گفته است که هم داماد قربانعلی دری نجف آبادی وزیر پیشین اطلاعات است و هم از کارگزاران وزارت اطلاعات بوده است همه را از داوری درباره خودش آسوده کرده است! و یا شما از هر کس درباره آخوند مصطفی پورمحمدی و یا آخوند علی فلاحیان بپرسید همه خواهند گفت که چنین کسانی از گردانندگان دانه درشت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بوده اند! و یا علی ربیعی خودش با زبان خودش می گوید که از کارگزاران وزارت اطلاعات بوده است و همان کسی است که از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ در اورمیه و آذربایجان باختری هزاران تن از دشمنان رژیم آخوندی را دستگیر، بازجوئی، شکنجه و سرکوب کرده بود و برای ددمنشی هایش با یک جهش به پست معاونت حقوقی - پارلمانی وزارت اطلاعات رسیده بود!

سخن کوتاه، این نوشتار سروش ایزدی نیست و پر از کاستی های گوناگون است و نمی توان آن را بی چون و چرا پذیرفت اما می توان این نوشتار را ابزاری برای پژوهش و رازیابی درباره دژخیمان و شکنجه گران رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه دانست.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فایل پی دی اف همه چیز درباره وزارت اطلاعات + عکس ها

دانلود فایل پی دی اف نوشتار: (همه چیز درباره وزارت اطلاعات + عکس ها) در اندازه کمتر از یک مگابایت

http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/vet.pdf
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی، حمیدرضا ذاکری، شما می گوئید: ( ..... به نام منبع اصلی اشاره نمائید، در غیر این صورت بر علیه سایت ایران گلوبال رأسا اقدام خواهم نمود! ..... ) دوست گرامی، آن (منبع اصلی) که شما از آن نام می برید کجاست؟ اگر آن منبع را نشان بدهید من نیز از آن به نام منبع اصلی در این نوشتار یاد خواهم کرد اما تا آنجا که من و همگان می دانیم این نوشتار که در خردادماه سال ۱۳۹۰ نوشته شده است از آن زمان تا کنون در ده ها تارنگار و تارنما گنجانده شده است و نام نویسنده نیز (علی رضایی) نوشته شده است و اگر شما بخواهید از تارنمای ایران گلوبال دادخواهی کنید این پرسش پیش می آید که چرا درباره ده ها تارنما و تارنگار که این نوشتار را در خود گنجانده اند و نام نویسنده را نیز (علی رضایی) نوشته اند دادخواهی نکرده و ( ..... بر علیه آنها رأسا اقدام ..... ) نکرده اید؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این اخبار و اطلاعات و افشاگری متعلق به اینجابن حمیدرضا ذاکری می باشد یا هرچه زودتر آن را حذف کنید یا بنام منبع اصلی اشاره نمایید در غیر اینصورت بر علیه سایت ایران گلول بال راسا اقدام خواهم نمود.
Zakeri2001@gmail.com

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در جانی بودن ااین افراد شکی نیست و شکی نباید داشت که همه این جنایات نتیجه باور به اسلام و رهبران محمد و حکومت اسلامی است . اما این همه اطلاعات بدون شک کاریک نفرنیست و هدف این است که در روزی روزگاری اگر مردم تحریک شوند و ادرس افراد مورد نظر را هم دارند و چه ساده میتوان قتل این افراد را بحساب خشم خلق مسلمان گذاشت و به ساده گی پرونده هر جناتی را بست و انقلاب دیگری را به مردم ایران تحمیل کرد.