ماموران جيره خوار چه از جان حركت ملى مى خواهند؟

نجاست را بايد از سر راه مردم پاك كرد
تا بر دست و پاى مردم نچسبد
جاى نجاست در انظار مردم نيست.
سيفونها را بكشيد.

 

حركت ملى آزربايجان جنوبى يك حركت مستقلى است.
سرويس ها و دولت ها و سازمان هاى امنيتى مى توانند در راستاى سياست هاى منطقه و جهان، چگونگى ارتباط خويشان با حركت ما را شكل بدهند اما نبايد در جهت برهم زدن استقلال حركت ما و يا در جهت صاحب شدن حركت قدم بردارند.

اينجانب شديداً مخالف تصاحب و " صاحب شدگى " حركت ملى از طرف سرويس هاى امنيتى هستم. در اين راستا به نسل جوان و مغزهاى واقعى حركت هشدار مى دهم كه بعضى ها دارند استقلال حركت ما را مصادره مى كنند و پشت ميزهاى مذاكره معامله هاى كلانى در جريان است.

ماموران گوش به فرمان و مزدور و نسبتاً بيسوادى را سعى مى كنند به عنوان ليدر و سخنگو و همه كاره ى حركت جا بزنند تا خواسته هاى خود را از طريق آنها عملى سازند. بعضى از اين ماموران آموزش ديده به حدى كثيف و لمپن و شارلاتان تشريف دارند كه حتى در مواقعى از سفارشات اربابان خويش هم فراتر رفته و خودتازى مى كنند.

نمونه ى كارهايى كه اين افراد تعليم ديده و جاسوس صفت انجام مى دهند زياد است كه ضبط و مونتاژ صدا و هك كردن و يا كنترل تلفن همراه و كامپيوتر يكى از آنهاست. حذف كردن رقيبان به صورت بيولوژيكى و بيمار ساختن آنها هم يكى ديگر از اين كارهاست. ساختن كروكى هاى تخريبى، ربط دادن افراد به همديگر و تخريب هاى روانى از ديگر آموزش هايى است كه اين افراد مى بينند. اين ماموران اگر اين همه وقت و هزينه و هوش را كه جهت كوبيدن فعالان مستقل و راستين حركت مى كنند صرف كوبيدن دشمن مشترك مى كردند الان به هدف خويش رسيده بوديم.

شخصاً به جاسوسان و جيره خواران اين ماموران " خود ليدر خوانده" از همينجا اعلام مى كنم كه هرچه بخواهيد در مورد اين كثافتكاريها بدانيد بياييد و بپرسيد كه بى كم و رياد آنچه مى دانم خواهم گفت. آنها بازى با من مى كنند و من هم بازى خواهم كرد. براى شناختن چهره ى كسانى كه " فتو سازى در حركت ملى " را استارت زده اند از هيچ كارى دريغ نخواهم كرد.

زنان و افراد دور و بر بعضى از اين ماموران كه سعى مى كنند خود را سخنگوى حركت جا بدهند دقيقاً مهره چينى شده و از جانب سرويس ها انتخاب مى شوند. و دارايى اين ماموران هميشه توسط " زنان سرويسى " نظارت مى شود. اين سخن از آنجا اهميت دارد كه سخن يك زن سرويسى مى تواند بر طالع و تقدير حركت اثر بگذارد. و تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل. در مقابل اما ما زنان و دختران رشيده و مبارزى را در حركت ملى مى بينيم كه با مال و جان، بى ادعا و بدون سوء استفاده هاى سياسى و مالى خويش دارند از استقلال حركت دفاع مى كنند.

مشكل عمده ى اين ماموران سازمان يافته در حال حاضر دو گروه ويژه است:
گروه اول تشكيلات هاى مستقل حركت ملى و گروه دوم نويسندگان و فعالان مستقل.

در مورد خودم بايد بگويم من دشمن مشترك پانفارسيسم ، رژيم جمهورى اسلامى و اين ماموران شارلاتان هستم. بنابراين همچنانكه شاهديد به شدت خواهان حذف من هستند و در اين راه به پروژه هاى عجيب و غريب دست مى زنند.

موضع من اما مشخص است. تا جان دربدن دارم بر استقلال حركت ملى و استقلال فكرى خويش اصرار خواهم ورزيد. آنها بايد بدانند اين حركت و قلم هاى مستقل آن برگه هاى بورس هاى سياسى نيستند كه مدام معامله شوند.

به بعضى از فعالان در داخل هم توصيه مى كنم بر دام اين ماموران آموزش ديده نيفتند و اگر اين ماموران مدام خبر عطسه و سرفه ى بعضى از اين فعالان داخل را پوشش مى دهند به خاطر اين است كه مى خواهند صداى بخش ديگرى از فعالان داخلى را ببرند.

ما در اين حركت با هيچ تاجر و مامورى عقد اخوت نبسته ايم. در اين حركت هيچ نوع رسانه ى ملى نداريم. ما فعلاً رسانه هاى مستقل و تشكيلاتى داريم. به نسل جوان توصيه مى كنم با استفاده از قدرت فضاى مجازى نگذارند كه ماموران پوششى و جيره خوار، استقلال حركت ما را بازيچه ى هوس ها و اهداف شخصى خويش سازند.

نكته اى هم بايد اضافه كنم. من هيچكونه ضبط صداى خويش را بر كسى نفرستاده ام. ضبط صدا سند نيست اما اگر در مورد كثافتكارى ماموران و جاسوسان و جيره خواران باشد من اين را از همينجا اعلام مى كنم كه نه در خفا بلكه آشكارا از كثافتكارى اين ماموران جيره خوار خواهم نوشت. در خصوص تهمت ها و توهين هاى واضح و آشكارشان هم قانون بالاى سرشان است.

الغرض ، من يك نويسنده ى مستقلم. به افراد و كسانى كه دل بر اين حركت مى سوزانند احترام مى گذارم و البته تا نفس آخر با مصادره كنندگان حركت مبارزه خواهم كرد. يعنى حالا من شده ام جنايتكار و آدمكش حرفه اى و دارم انسان مى كشم. كارى كه من خود آنها را بدان متهم مى كنم. اگر حافظه شان دقيق باشد اين من بودم كه براى بار اول اسم چته بر اين ماموران جيره خوار نهادم . از ادبيات من استفاده نكنند. بروند جلسه اى با اربابان خود بگذارند و ادبيات تازه اى بسازند.

در نهايت مرا از شانتاژ و جعل و تخريب ترسى نيست. از تهديدهاى آنها هم ترسى ندارم. تنها ترس من اين است كه روزى همچون آنها اسقلال فكرى و عملى خود را به خانه هاى مجلل و ويلاها و شهرت و شان كذايى بفروشم و دنبال " فرست ليدى " خويش جهت رييس جمهور احتمالى شدن براى آزربايجان جنوبى باشم.

من و امثال باشيم يا نباشيم آزربايجان جنوبى و نسل جديد حركت ملى راه خود را از اين ماموران جيره خوار و حمايت كنندگان داخلى و خارجيش جدا كرده است و به خوبى مى داند كه تنها راه نجاتش چسبيدن به مبانى و معانى مستقل خويش است.

بر روى حرف خويش هستم كه بعضى از ماموران كه فكر مى كنند در سطح بالاى حركتند كاملاً با استقلال حركت ما بازى مى كنند. كار من و ما تميز كردن حركت از دست اينهاست.

در اين مورد، و موارد ديگر زياد خواهم نوشت و با فيلمهاى ويديويى  كه در مورد اين كثافتكاريها خواهم ساخت جواب خواهم داد.

به عنوان يك نويسنده كه تنها كارش نوشتن است مبارزه تا لحظه ى مرگ و مرگ در لحظه هاى مبارزه را ترجيح مى دهم. اين است هدف من.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تیتر درست این است شما از جان مرد اذربایجان چه می خواهید. ایران گلوبال چرا امکان فعالیت برای کسی قائل نیست جز امثال شما.

واقعا مسخره است یک حرکت سر تا پا وابسته از وابستگی گله دارد جناب لوایی از خودتتان شروع کنید تلوزیون گوناز که شما در آن کار میکنید تلوزیونی است که برنامه تاریخی آن توسط اغاسی اوغلو وزیر سابق آموزی و پرورش جمهوری اذربایجان اداره میشود، نصیب نصیبلی سفیر سابق جمهوری اذربایجان مجری آن است از گویندگان تا دفتر آن تا 80 درصد از برنامه ها و مجریان و کارشناسان آن وابسته به دولتهای بیگانه هستند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام - فیلم گفتگوی آقای اوبالی رادید.
هنوزهم درسایت است.
سعی کنیم.ازوارد شدن به باندهای سیاسی ناشناخته دوری کرده وعاقلانه حرکت کنیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
محمد جان ر دنیای مدرن،، شما باید شغلتان را معین کنید، آیا شما نویسنده هستید ؟ یا سیاستمدار؟ یا شاعر و یا هر چیز دیگر، در دنیای مدرن انسانها می توانند فقط و فقط در یک شغل بخصوص تخصص پیدا کنند ، شما چون ۰ آدم صادقی هستید در دنیای سیاست له و لورده می شوید سیاسیون هر روز بر حسب منافعشان و شرایط جهانی جور دیگری حرف می زنند لطفا شوکه نشوید و با ذهنیت عشیرتی قهرمان بازی غیر ملموس اعصار گذشته خودتان سرگرم نکنید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از مطلب چیزی دستگیرم نشد، بجز شبهه افکنی و سیاه نمایی. یک مشت اتهامات بدون سند و مدرک. نویسنده ناتوان از ارائه فکر بوده و در فضای وهم مشغول جنگ با اسیاب بادی است . اقا اگر نوشتن بلد نیستی، ننوشتن هم بلد نیستی؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این واژه ملی ناظر به ملت است و سوء استفاده از ان برای گرایش سلطنت طلبی یا گرایش قومی/تجزیه طلبی نادرست است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از این متن لوایی چیزی دستگیرم نشد، نقد و رد مشخص است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درشمال سوریه همگرایی وجود دارد ؟آن کجای سوریه هست که دره بیلیک نیست ؟ آمریکا بخشی از سوریه را از دست ساکنین عربش گرفته و در اختیا ر کورد ها گذاشته است و خودش بنام کورد ، آنجا را برای کورد پاسداری میکند ،در حالیکه کورد، بدون حضور آمریکا در اربیل هم ، قادر به نگهداری اربیل نیست . برو .بریش خودت بخند کاکو ! و نه به ریش ما ....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام - جناب لوایی من باوجود تمام حرف هایی که میزنی،برعلیه شما می زنند،ارزش واحترام ویژه ایی برایتان قائلم.
جناب لوایی،بین شما و فردی که شما بدان اشاراتی دارید،
نمی دانم چی شده است،
ولی هدف وآرمان هردوی شما یکی است.
پریروز یک نفری متنی نوشت ،تاتحریکتان کند.
امروز شمادراصل جواب ایشان را داده ایی.
تورکی مثلی است.میگویند.
آغیر اوتور باتمان گئل.
شما به این مثل عمل کنید.
دوست عزیز ،لیدری از خود لیدر پنداری ایجاد نمیشود.
لیدری را باید بدنه حرکت انتخاب کند.
حرکت ملی آزربایجان افراد بزرگی دارد،که سرشان را انداخته بی منت
وکارخودرت میکنند،
شما هم زحمت فراوان میکشید،راهتان نیزدرست است.
اعتماد واهمیت ندادن به حاشیه ها وحرف اضافه نزدن ،بزرگواری
می آورد.
بازهم میگویم. آغیر اوتور باتمان گئل.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" چرا افاضات کاربری به نام امین رحیمی ساده لوحی محض است؟ "" عدالت بدون تضمین " پخش ثروت به شکل مساوی برای همه " امکان پذیر نیست. در این معاد‌له ساده "" داشتن ثروت "" اصل است چونکه " رسیدن به عدالت " بواسطه این " ثروت " امکان عملی‌ شدن دارد. اگر مانند یک جامعه شناس ساده لوح، ابله نباشیم باید بپرسیم "" منبع این ثروت کجاست؟ "" منبع آب، بارش برف و باران است. آیا ثروت نیز مانند برف و باران، از آسمان به سوی زمین می‌‌آید؟ برای جوامع جهان سومی‌، منبع ثروت نفت و گاز بود که با کاهش قیمت‌های نفت و گاز در سطح جهانی‌، ما شاهد وضع و حال این جوامع پترو دولار هستیم، در جوامع پیشرفته، منبع ثروت، روحیه کار آفرینی است، لطفا از این کیلیشه ساده لوحی کمونیستی نیز دست بردایم که منبع ثروت، نیروی کارگر و فحله است. ونزوئلا نکبت زده به همراه آمریکای مرکزی / جنوبی جلو چشمان ماست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
باز هم تصویه حسابهای شخصی شروع شد؟ آقای توکلی طفأ اجازه ندهید ایران گلوبال به میدان دعواها، انگ زنیها و عقده خالی کردنها تبدیل شود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ملی گرایی و مذهب سالاری دو حقه سیاست بازان و فرصت طلبان هستند تا با شعله ور ساختن آتش دشمنی بین ملت ها و فرهنگ ها سوار بر احساسات گروههای ملی و مذهبی شده و قدرت و ثروت را در دستان خود قبضه کنند. پان تورکیسم ، پان کوردیسم، پان عربیسم همان اندازه خطرناک هستند که پان فارسیسم هست. اسلام سیاسی سنی به هیچ وجه خطر کمتری ندارد نسبت به اسلام سیاسی تشیع ... انسان و ارزشهای انسانی اصل است. و هر سیاستی که خارج از انسان محوری باشد منتهی به فاشیسم و خونریزی و جرم و جنایت می شود. اتحاد آزادانه ملیتها و فرهنگها در جهت برابری و حقوق بشر و رفاه اجتماعی و عدالت می تواند راهگشای نجات شود. آنارشیسم حقیقی جوابگوی نیازهای زمان است. در سایه این آنارشیسم می بینیم که در شمال سوریه برعکس سایر بخشهای آن کشور که همه به جان هم افتاده اند یک همگرایی زیبایی از ملیتها و فرهنگ ها پدید آمد