چهره ای آشنا از سرور و پایکوبی کردهای عراق

بیایید بیاد آوریم...
یادآوریم قرِ کمرهایی که پس از انتخاب حسن روحانی در خیابانها ریخته شد ، اما اندکی بعد نه تنها از حقوق مردم ایران خبری نشد بلکه با باتوم و گازاشک آور بر سرِ کارگران هوار شد! یادآوریم که احساسی تصمیم گرفتن مردم هرکشوری عواقب دارد ، یادآوریم استقلالی که از جایی دِگر و پرچمِ کشوری دِگر دیکته شود شادمانی را چگونه به سوگواری تبدیل می کند.

بیایید فراموش کار نباشیم ، هنگامی که "جورج بوش" به عراق یورش آورد ، تا چند روزِ ابتدایی در بغداد وهمین کردستان جشن و پایکوبی بود. هنگامی که بهار عربی شکل گرفت ،عربها مدتی درپوستِ خود نمی گنجیدند اما طولی نکشید که این خوشحالی ها و خنده ها جایش رابه گریه ، خون وآوارگی داد.
پس بیایید بیاد آوریم...
یادآوریم قرِ کمرهایی که پس از انتخاب حسن روحانی در خیابانها ریخته شد ، اما اندکی بعد نه تنها از حقوق مردم ایران خبری نشد بلکه با باتوم و گازاشک آور بر سرِ کارگران هوار شد! یادآوریم که احساسی تصمیم گرفتن مردم هرکشوری عواقب دارد ، یادآوریم استقلالی که از جایی دِگر و پرچمِ کشوری دِگر دیکته شود شادمانی را چگونه به سوگواری تبدیل می کند.
بانزدیک شدن به آخرین روزهای داعش ،تمام شواهد حاکی برآن است که احساسی تصمیم گرفتن در خاورمیانه(به دلیل عدم وجودِجامعه مدنی) عواقب خواهدداشت و از هم اکنون باید چشم براهِ جنگِ قومیتی دیگر در منطقه باشیم.
شاید جنگی بی سابقه تر و فراتر از سابق....

بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی
بحث نژاد و قوم و .... نیست .
به نظرم حتی برای این نگارش کوتاه هم وقت نگذاشته اید تا با دقت مطالعه فرمایید.
بحث احساسی تصمیم گرفتنِ مردم خاورمیانه ست که در نهایت همه ضرر کرده اند و خواهند کرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود بانو نجف لوی..

باسپاس از توجه و کامنت پرمحتوای شما
پایدارباشید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من نمی دانم این فارسها و مانقوردها چرا از استقلال کردستان اینقدر به هراس افتاده اند. یک مردم با انتخابات آزاد می خواهند سرنوشت خود را تعیین کنند آنگاه این کویر نشینان در تهران و دوشنبه و دره پنجشیر افغانستان دل پیچه گرفته اند. مگر شماها نبودید که برای تضعیف ترکیه کوبانی کوبانی می کردید و امضا جمع می کردید. مگر برای پ ک ک اشک نمی ریختید که چرا حق ترور ندارد. حالا چه شده رنگهایتان پریده و دنبال برگرداندن آب رفته به جو افتاده اید. کردستان عراق مستقل شد و اسرائیل زخم خورده همسایه شما شده. منتظر سونامی استقلال در ایران بمانید.
تصویر آتوسا نجف لوی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود
همیشه دین، قومیت، عرق ملی و مذهبی حربه کشورهای استعماری برای پیاده سازی اهداف خود بوده و هست و در این میان یکسری در لباس فریبنده سیاست، جان و مال بیگناهان را به بازی گرفته و می گیرند. در این بازی فقط زنان و کودکان بسیاری قربانی خواهند شد و تاریخ خاورمیانه همچون گردونه ای که می چرخد و هر بار قرعه به نام یک کشور می افتد. حال قرعه بنام مردم کوردستان افتاده است‌.
دور تسلسل ای که باید از سر احساسات خاورمیانه را پژوهشکده مطالعات راهبردی (Poltical power and Social Theory ) غرب و آمریکا و... قرار دهد.
و
بحث گلوبالیزاسیون:
در پایان قرن بیستم جامعهً بشری کیفیت جدیدی کسب می کند. چهرهً جهان و سیستم روابط بین المللی دستخوش تغییرات بنیادی شده است. دانشمندان و صاحب نظران بر آنند که بشریت وارد دوران رشد دسته جمعی و پی ریزی سیستم های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جهان شمول شده است و واژه