نامه تشکرآمیز به ۶ نماینده شریف مردم استان سیستان و بلوچستان

خدمت آقایان دکتر احمد علی کیخا، دکتر امینی فرد، علیم یارمحمدی، عبدالغفور ایرانژاد، محمد باسط درازهی، علی کرد؛ نمایندگان محترم و ارجمند مردم استان سیستان و بلوچستان

متعاقب نامه آقایان دهمرده و شهریاری که در آن خواستار نابودی استان سیستان و بلوچستان و تقسیم آن به استان های کوچکتر شده بودند، با مسرت فراوان نامه نویدبخش و وحدت آفرین شما شش نماینده محترم و ارجمند را در راستای مخالفت قاطعانه با تقسیم استان سیستان و بلوچستان در خطاب به دکتر حسن روحانی رئیس جمهور خواندم.

الحق که شما در این زمینه بخصوص بدرستی سخن از زبان موکلین خود (اعم از سیستانی و بلوچ و غیره) می گویید. و برای این حرکت شجاعانه و وحدت آفرین باید به همه شما تیریک گفت که مسئولیت خویش را علیرغم همه شیطنت ها برای ایجاد تفرقه، جداسازی و ناهم‌اندیشی بین بلوچ و سیستانی بخوبی ایفا نموده اید. در این راستا باید از دکتر احمد علی کیخا نماینده دوراندیش و فهیم مردم شریف شهرهای سیستان تشکر ویژه نمود. زیرا ایشان علیرغم تهدید و ناملایمت ها در فضای مجازی توسط برخی از تفرقه اندازان فرقه گرا، وحدت و همبستگی و همپیوندی تمام مردمان استان سیستان و بلوچستان و بخصوص بلوچ و سیستانی را بر ایجاد عناد و گسل ترجیح دادند و در کنار نمایندگان بلوچ هر گونه تلاش برای تقسیم و تفرقه را مردود شمردند.


امیدوارم این رویه وحدت و همدلی در راستای منافع همه مردم استان موجب اتحاد بیشتر بر علیه کسانی بشود که مصرانه خواهان ایجاد تفرقه و نابودی استانی هستند که هویت تجزیه ناپذیر تاریخی آن بر همگان آشکار است. حال که اکثریت نمایندگان محترم و شریف استان، در کنار اکثریت قاطع مردم استان، وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی با تقسیم استان شدیدا مخالف هستند و آن را نه تنها در ضدیت با منافع مردم استان بلکه در تضاد با منافع ملی نیز می دانند، امیدوارم آقایان دهمرده و شهریاری ضدیت و تعارض نامیمون خود را با یکپارچگی و اتحاد مردم استان کنار گذاشته و از اسب چموش لجاجت و خصومت پائین آمده و در راستای اتحاد و برادری و یکپارچگی مردم استان و نفی کدورت و تفرقه تلاش بکنند.

مطمئن هستم که اکثریت مطلق مردم استان از چابهار تا زابل این حرکت وحدت آفرین شما را فراموش نخواهند کرد.

با آرزوی موفقیت تک تک شما در ایجاد برادری و همدلی و اتحاد، و نفی تفرقه و جداسازی و خدمت صادقانه به موکلین خویش. از طرف همه مردم استان باید از همه شما تشکر نمود.

عبدالستار دوشوکی
مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن
بهمن ۱۳۹۶

بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: