هشدار ظریف: آماده از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای هستیم