پشت پرده امين فردين کیست؟

يكي إز همکاران ايرانگلوبال چند ماه پيش كليبی از أمين فردين را در ایرانگلوبال گذاشت.ا و تیتری انتخاب کرد که آقای فردین را عامل رژيم قلمداد كرده بود ، اینجانب بعنوان مدير سایت إز آنجا كه مدرك و دليل. محكمه پسندی در مورد او موجود نبود ، تیتر ان را پس إز چند ساعت ،تغيير دادم ،برايم جالب بود امین فردین چطور توانست پس از مدت زمان کوتاه ،متوجه درج آن در ایرانگلوبال و تغيير تیتر آن شود ! بعد ها امین فردین در نقد ایرانگلوبال برنامه لایوی گذاشت.با دقت به این نقد گوش کردم

.این نقد ،مرا به این نتیجه رساند که فردین  درک و فهم چندانی از سیاست  ایران و اپوزیسیون ندارد . در همان  زمان بنظر م رسید که انگیزه او از" پشت پرده ها می تواند" مالی و از طریق آگهی های تبلیغاتی در یوتوب باشد .امروز با دیدن  کلیبی تحت عنوان"پشت پشت پرده فردی به نام امین فردین " انتشار یافت که  یک آنالیز خیلی جالب دیجیتالی از پشت پرده این "نو رسیده "رسانه ای را روشن ساخت. شایان ذکر است که فردین کمتر از یک سال توانست مخاطبین بسیاری یابد .آری این نشانه ضعف اپوزیسیون و زنگ خطری است که  نشان می دهد که اطلاعات سپاه براحتی می تواند چنین افرادی را  براحتی میدان دار اپوزیسیون  نماید، لطفا این ویدو را تا به آخر ببینید:

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: