نقد و بررسی کیانوش توکلی در باره شبکه فرشگرد

اینکه در انقلاب 57 چپ و اسلامی سیاسی موجب سقوط نظام پادشاهی شده اند بر کسی پوشیده نیست از آن زمان چهل سال می گذرد و در این چهل سال دهها هزار نفر از نسل 57 ها از چپ و مسلمانان مخالف رژیم اسلامی اعدام شدند و همینطور دهها هزار نفر زندانی و چند صد هزار نفر نفر از این دو گرایش سیاسی ناگزیر به مهاجرت شدند و نکته غیر قابل انکار این است که اتفاقا این دو گرایش، دست خوش تحولات فکری مثبت شده اند و با اطمینان می شود گفت که اکنون اکثر انان دمکرات و به جدایی دین از حکومت باورمندند ولی همچنان چپ و مسلمان هستند

معتقدند که حقوق شهروندی و برابر بودن شهروندان در مقابل قانون ، تبعیض را از بین خواهد برد و در یک کلام :"همه چیز از صندوق رای بیرون می اید» و اگر بطور مثال مردم استان کردستان به یک کرد بعنوان استاندار رای داده باشند، ان فرد بدون توجه به دین و تبارشان این مقام را کسب خواهد کرد ولی فرشگردیها توضیح نمی دهند که اگر مردم کرد ویا سایر اقوام برای خود مختاری ؛ یا خود گردانی و یا به یک سیستم فدارال رای داده باشند؛ پاسخ دولت مرکزی به آنان چه خواهد بود: سرکوب ویا پذیرش ارای مردم؟
در این پرسش و پاسخ به انتخاب نام فرشگرد : که «.. در زبان پهلوی بمعنی رساندن جهان به کمالی است که در آغاز آفرینش و پیش از یورش اهریمن و ورود پلیدی به آن، وجود داشته است. و از ارکان اصلیِ مزدیسنا می باشد و برابر با معاد در ادیانِ سامی است. در متون دینی زرتشتی از آن به بازسازی جهان نام برده شده و با ظهور سوشیانت آغاز می گیرد. " اشاره ای نمی کند که اشکارا کلمه ای مذهبی و نوع" امام زمانی" زرتشی است . در حالی که فرشگرد خود را سکولار دانسته و جدایی دین اسلام از دولت را اعلام کرده استو معلوم نیست که دین زرتشت چقدر در سیاست انان نقش خواهد داشت ؟
فرشگرد در بیانیه اعلام موجودیت خود شش نکته اساسی را طرح کرده است از جمله :«ما با اسلام سیاسی و ایدئولوژی‌های کمونیستی (ارتجاع سرخ و سیاه) مرزبندی مشخص داریم و معتقدیم این ایدئولوژی‌ها، در گذشته، حال و آینده ایران، زیانبار و ویرانگر بوده‌اند و خواهند بود."
اینکه در انقلاب 57 چپ و اسلامی سیاسی موجب سقوط نظام پادشاهی شده اند بر کسی پوشیده نیست از آن زمان چهل سال می گذرد و در این چهل سال دهها هزار نفر از نسل 57 ها از چپ و مسلمانان مخالف رژیم اسلامی اعدام شدند و همینطور دهها هزار نفر زندانی و چند صد هزار نفر نفر از این دو گرایش سیاسی ناگزیر به مهاجرت شدند و نکته غیر قابل انکار این است که اتفاقا این دو گرایش، دست خوش تحولات فکری مثبت شده اند و با اطمینان می شود گفت که اکنون اکثر انان دمکرات و به جدایی دین از حکومت باورمندند ولی همچنان چپ و مسلمان هستند.
چندی پیش خانم مرکل در مقابل رشد اسلام ستیزی اشکارا اعلام کرد که "اسلامی بخشی از المان است " حالا سوال این است که جریان فرشگرد که محدویت سنی برای مشروعیت سیاسی اعلام می کند در کشوری که اکثریت ان مسلمان هستند ؛ در خط اسلام ستیزی قرار دارد؟ ویا بعارت دیگر ایا اسلام بخشی از ایران است ؟ پرسشی است که فرشگردیها نا گزیرند به آن پاسخ دهند.
بخش:
اخبار

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر کیانوش توکلی

نظر : 
ديد گاه بسيار خطر ناك فرشگرديها در مورد موزاييك اتنيكي ايران است ،انان مفهوم حقوق شهروند و حقوق اتنيكي را يكي تصور مي كنند و اين يعني نا داني انان در باره تاريخ و جامعه پيجيده و رنگا رنگ ايران با زبانها و فرهنگ هاي متفاوت از سوي ديگر تفكر ارتجاع سر خ و سياه و نا ديده گرفتن اين واقعيت كه همين چپ و اسلام سياسي ،در چهل سال گذشته ،بيش از يكصد هزار كشته داده است و همين طور چند صد هزار زنداني سياسي و...نگاه كنيد به كشتار سال 67 و همينطور به جنبش سبز ،هنوز رهبران جنبش سبز در بازدداشت خانگي هستند.بنابراين سود جويي فرشگرديها از اشتباه شركت چپ ها و اسلامي ها در انقلاب نمي تواند براي امروز صادق باشد، اكثر جامعه ايران زرتشتي نيستند و طبيعتا ما در اينده و هم اكنون با احزاب سياسي مسلمان كه جدايي دين از دولت را قبول دارند مواجه هستيم بطور نمونه سازمان مجاهدين رسما جدايي دين از دولت را اعلام كرده اند
عدم انتشار شده: 
false
تصویر کیانوش توکلی

نظر : 
شاهزاده رضا پهلوي نبايستي مي رفت ،پشت اينها ، فرشگرد ي ها در واقع يك حزب راست افراطي هستند(ضد گلوباليست و طرفدار ترامپ) ،٣٠ نفر از اينها با سوابق انجمن اسلامي بودند و هنوز امتحان خود را پس نداده است ،اين ها با تفكر پانيرانيستي -زرتشتي مي توانند به اعتبار شاهزاده كه چهل سال با تلاش بي وفقه خود و با يك نگاه فراملي و در تعامل با چپ و راست اپوزيسيون توانست محبوبت كسب كند و به اعتقاد من محبوبيت رضا پهلوي در جامعه ايران چيزي نزديك به سي در صد بود ،فرشگرديها شاهزاده را ايزوله و در چهار چوب افكار ايدولوژيك خود محصور خواهند كرد .برخي ها حتي صحبت از "من حتی فرشگرد را در راستای حذف رضا پهلوی می بینم"
عدم انتشار شده: 
false