فدراسیون فوتبال به فیفا و مردم «حُقّه» زد

فدراسیون فوتبال به فیفا و مردم «حُقّه» زد؛ به دختران بیرون ورزشگاه گفتند سوار اتوبوس شوید تا شما را به داخل استادیوم ببریم اما...

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: