سازمان حقوق بشر ایران از «اعدام برخی فعالان عرب اهواز» خبر داد