شاهزاده بجای حذف دیگران ، رسانه مستقلی تاسیس نماید!

در ادامه بررسی سخنرانی رضا پهلوی در انستیتو واشنگتن
بازهم بررسی سخنرانی رضا پهلوی در انستیتو واشنگتن پرداخته شدو درباره خودم،بی بی سی و اصلاح طلبان ،ماجرای ایران–کُنتر ، سناریوهای آینده و اینکه اگر فردا رضاپهلوی به قدرت برسد،اینجانب چه احساسی خواهم داشت؟ و همچنین درباره مصادره اموال حکومتی ها و اخراج و حذف اصلاح طلبان از رسانه های فارسی زبان آمریکا و انگلیس و پاسخ به کامنت گذاران و سرانجام پیشنهاد به شاهزاده رضاپهلوی درمورد تاسیس یک رسانه متعلق به هواداران شما و...

 بررسی سخنرانی رضا پهلوی : ،بی بی سی و اصلاح طلبان ،ماجرای ایران–کُنتر، سناریو های آینده واگر فردا رضاپهلوی به قدرت برسد من خوشحال خواهم شد

بازهم  بررسی سخنرانی رضا پهلوی در انستیتو واشنگتن پرداخته شدو درباره خودم،بی بی سی و اصلاح طلبان ،ماجرای ایران–کُنتر ، سناریوهای آینده و اینکه اگر فردا رضاپهلوی به قدرت برسد،اینجانب چه احساسی خواهم داشت؟ و همچنین درباره مصادره اموال حکومتی ها و اخراج و حذف اصلاح طلبان از رسانه های فارسی زبان آمریکا و انگلیس و پاسخ به کامنت  گذاران و سرانجام پیشنهاد به شاهزاده رضاپهلوی درمورد تاسیس یک رسانه متعلق به هواداران شما و...

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: