مشخصات نفوذي ها و راههاي مقابله با دستگاه اطلاعاتی رژیم

در اين برنامه که بشكل دنباله دار تهيه و پخش خواهد شد ،از تجارب نسل هاي مختلف ً در ارتباط با مشخصات نفوذي ها و چگونگي مقابله با دستگاههاي امنيتي صحبت خواهد شد در اولين بخش ،داستان چگونگي نفوذ اطلاعاتي در اداره امد نيوز و شگرد ها و روش هاي انان در اين ارتباط صحبت شد:
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: