چهارشنبه سوری برای همه همکاران ایرانگلوبال مبارک باشد

چهارشنبه سوری برای همه دوستان و همکاران ایرانگلوبال مبارک باشد، بنام انسانیت و عشق به انسان، دست همه اتان را با صمیم قلب می فشارم
سازاخ

قطار زندگی"
سلام !
زندگی مانند سفر كردن با قطار است، به همراه ايستگاه ها، تغيير مسيرها و حوادث!! ما با تولدمان به اين قطار سوار می شويم و والدينمان كسانی هستند كه بليط اين سفر را برايمان گرفته اند، ما فكر می كنيم كه آنها هميشه همراه ما در اين قطار سفر خواهند كرد، اما در يك ايستگاه آنها از اين قطار پياده می شوند و ما را در اين سفر تنها می گذارند، با گذشت زمان مسافران ديگری وارد قطار می شوند، كسانی با اهميت مانند: دوستان، فرزندان و حتی عشق زندگی مان، بسياری از آنها در طول مسير اين سفر، ما را ترك خواهند كرد و جای خاليشان در زندگی ما بجا می ماند، بسياری هم آنچنان بی سر و صدا می روند كه ما حتی متوجه ترك كردن صندلی و پياده شدنشان نمی شويم، سوار بر اين قطار پر از تجربه ی شادی، غم، روياپردازی، انتظارات، سلام ها، خداحافظی ها و آرزوهای خوب است، يك سفر خوب همراه است با كمك كردن، عشق ورزيدن، داشتن رابطه خوب با بقيه همسفران و اينكه مطمئن باشيم تمام تلاشمان را بكنيم تا سفری راحت داشته باشند، راز اين سفر بسيار زيبا اين است كه:
ما نمی دانيم در كدامين ايستگاه قرار است پياده شويم،
پس بايد به بهترين شكل زندگی كنيم، سازگار باشيم، فراموش كنيم، ببخشيم و بهترين چيزی كه داريم را ارائه دهيم. تمامی اينها مهم خواهد بود چرا كه هنگامی كه زمان آن برسد كه ما مجبور به ترك صندلی خود بشويم، می بايست برای آنها كه سفرشان با قطار زندگی ادامه دارد خاطرات زيبايی از خود بجا بگذاريم. از شما متشكرم كه يكی از مسافران مهم قطار همراه من بوديد،  من نمی دانم كه چه وقت به ايستگاه خواهيم رسيد، برای همين نمی خواهم فرصت گفتن "متشكرم" را از دست بدهم.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر کیانوش توکلی

نظر : 
تشكر سازاخ گرامي
عدم انتشار شده: 
false