سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: ایران نشان دهد که آماده مذاکره است