جمهوری اسلامی سرنگونی پهپاد توسط ناو آمریکایی را تکذیب کرد