سی و یکمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷
23.07.2019 - 04:54

 

بدبختانه فراوانند گویندگان و نویسندگانی که خود را دشمن رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه در ایران می دانند اما رویدادهای سال ۱۳۵۷ در ایران را انقلاب می نامند! آری، بدبختانه و با اندوه و افسوس فراوان حتی کسانی که دشمن تشنه به خون رژیم آخوندی هستند، حتی کسانی که سال ها در زندان ها و شکنجه گاه های رژیم دوزخی ولایت فقیه رنج برده اند، حتی کسانی که خویشان و دوستان و آشنایانشان به دست مزدوران رژیم دژخیمان و شکنجه گران کشته شده اند، حتی کسانی که هست و نیستشان را در دوزخی بی همتا در جهان رها کرده و به فرامرز گریخته اند و ..... و ..... و ..... گاه دیده می شود که رویدادهای سال ۱۳۵۷ را انقلاب می نامند و این مایه بسی اندوه و افسوس است!

اما روشن نیست که این دوستان بزرگوار از کدام انقلاب سخن می گویند؟ آیا بازگشت ایران به هزار و چهارصد سال پیش و به روی کار آمدن رژیمی که با فرهنگ و روش های زمان برده داری و شترچرانی آن هم در سده بیستم فرمانروائیش در ایران را آغاز کرد و دوزخ آخوندی را جایگزین زندان آریامهری کرد برابر با انقلاب است؟ و آیا به روی کار آمدن رژیمی که اقتصاد آن بر پایه مفت خواری، بانکداری آن بر پایه رباخواری، دادگستری آن بر پایه رشوه خواری، کشورداری آن بر پایه زورگوئی، فرهنگ آن بر پایه خرافات، هنر آن بر پایه زوزه کشی و همه تار و پود آن بر پایه دروغ و مردم فریبی است برابر با انقلاب است؟

این رژیم دوزخی و برخاسته از گور ولایت فقیه است که به رویدادهای سال ۱۳۵۷ نام انقلاب داده است اما در سال ۱۳۵۷ انقلابی رخ نداد و آن چه همگان در سال ۱۳۵۷ دیدند انتحار اسلامی بود نه انقلاب! چرا که انقلاب به دگرشی در یک سرزمین که ساختار کشورداری در آن سرزمین را دگرگون می کند و آن کشور پیشرفت می کند گفته می شود، مانند انقلاب بزرگ فرانسه، انقلاب اکتبر در روسستان، انقلاب چین و ..... اما هنگامی که پس از رویدادهای سال ۱۳۵۷ سرزمین ایران هزار و چهارصد سال به گذشته بازگشت آیا می توان سخن از انقلاب گفت؟ و آیا به روی کار آمدن رژیم دژخیمان و شکنجه گران در پی نا آگاهی مردمی که در سال ۱۳۵۷ می خواستند خود را از زندان آریامهری برهانند اما به جای انقلاب دست به انتحار اسلامی زدند برابر با انقلاب است؟

دوستان نازنین و بزرگواری که خود را دشمن رژیم برخاسته از گور ولایت فقیه می دانند باید بکوشند واژه هائی را به کار ببرند که رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه از آنها سود نبرد و نگوید که حتی دشمنان ما هم رویدادهای سال ۱۳۵۷ را انقلاب و ما را نیز انقلابی نامیده و دارنده و سردمدار انقلاب سال ۱۳۵۷ می نامند! از این روی دشمنان رژیم دژخیمان و شکنجه گران به جای انقلاب در سال ۱۳۵۷ باید سخن از انتحار اسلامی در سال ۱۳۵۷ بگویند و بنویسند!

باری، در تابستان سال ۱۳۶۷ ده سال بود که رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی پس از انتحار اسلامی در سال ۱۳۵۷ بر سر کار آمده بود، ده سال بود که از ایران چنان دوزخی ساخته شده بود که در جهان همتا نداشت، ده سال بود که دزدان سرگردنه ای که به فرمانروائی رسیده بودند جیب های خود را می انباشتند، ده سال بود که حقوق زنان نیست و نابود شده بود و زن های ایران با حجاب سیاهی و تباهی به زنجیر کشیده شده بودند، ده سال بود که دانشگاه های ایران لانه روضه خوان ها و نوحه خوان ها و طویله هائی شده بودند که در آنها خرها عرعر می کردند و گوسفندان بع بع می کردند و گاوها نشخوار می کردند، ده سال بود که هزاران تن تیرباران شده بودند یا در زندان ها به زنجیر کشیده شده بودند و ده سال بود که رژیم برخاسته از گور ولایت فقیه چنان ستم ها و سنگدلی هائی در زندان ها و شکنجه گاه هایش به کار بسته بود که در سرتاسر تاریخ ایران بی مانند هستند!

تجاوز به زن شوهردار در برابر چشم شوهرش در زندان های رژیم، تجاوز به دختران زندانی پیش از اعدام آنها، تیرباران کردن و به دار آویختن زنان باردار، شکنجه دادن کودکان خردسال برای به دست آوردن اطلاعات از مامان و بابا، کشتار هزاران تن از دشمنان رژیم پس از بیدادگاه های پنج دقیقه ای، کشتن دشمنان رژیم گدایان مفت خور به دست آدمکشان مزدور در فرامرز، کشتن دشمنان رژیم در درونمرز و خودکشی و مرگ طبیعی نامیدن این آدمکشی ها و ستم های بی مانند دیگری که روی تاریخ ایران را سیاه کرده اند نمونه هائی اندک از ددمنشی های رژیم دژخیمان و شکنجه گران هستند!

کوتاه سخن آن که در تابستان سال ۱۳۶۷ پس از ده سال فرمانروائی رژیم دوزخی ولایت فقیه ابردژخیم و ابردیکتاتوری به نام روح الله خمینی با بهانه کردن درگیری با سازمان مجاهدین خلق ایران به کشتار هزاران زندانیان سیاسی زن و مرد در سراسر ایران فرمان داد! نخست وابستگان به این سازمان و سپس وابستگان به سازمان های سیاسی دیگر در سرتاسر ایران پس از محاکمه های پنج دقیقه ای و حتی بدون آن محاکمه های فرمایشی و نمایشی تیرباران شده و یا به دار آویخته شدند! همان زندانیان سیاسی زن و مرد بی دفاع و دست بسته و به زنجیر کشیده شده ای که سال ها در زندان ها و شکنجه گاه های رژیم دژخیمان و شکنجه گران رنج برده بودند!

هم اکنون تابستان سال ۱۳۹۸ خورشیدی است و ما در سی و یکمین سالگرد کشتار هزاران زندانی سیاسی زن و مرد در تابستان سال ۱۳۶۷ هستیم، رژیم دژخیمان و شکنجه گران به فراوانی کوشیده است با دروغ بافی های گوناگون کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ را ماله کشی و ماست مالی کند اما به جائی نرسیده است و با این دروغ بافی های خنده دار آبروی نداشته اش را بیشتر به باد داده است و روز به روز با انتشار گزارش های تازه، عکس های تازه، افشاگری های تازه و ..... درباره این ددمنشی بی مانند جهانیان آگاهتر شده اند، دشمنان رژیم دوزخی ولایت فقیه نیز برای ناکار کردن دروغ بافی های این رژیم برخاسته از گور باید پیاپی درباره این ددمنشی و ددمنشی های دیگر رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه بگویند و بنویسند تا زهر تبلیغات رژیم دژخیمان و شکنجه گران ناکار شود!

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

فرمان ننگین روح الله خمینی برای کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

بسم الله الرحمن الرحيم، از آنجا كه منافقين خائن به هيچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می گويند از روی حيله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها، از اسلام ارتداد پيدا كرده اند و با توجه به محارب بودن آنها و جنگ های كلاسيك آنها در شمال و غرب و جنوب كشور با همكاری های حزب بعث عراق و نيز جاسوسی آنان برای صدام عليه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استكبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشكيل نظام جمهوری اسلامی تا كنون، كسانی كه در زندان های سراسر كشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری كرده و می كنند محارب و محكوم به اعدام می باشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با رأی اكثريت آقايان حجة الاسلام نيری دامت افاضاته و جناب آقای اشراقی و نماينده ای از وزارت اطلاعات می باشد اگر چه احتياط در اجماع است و همين طور در زندان های مراكز استان كشور رأی اكثريت آقايان قاضی شرع، دادستان انقلاب و يا داديار و نماينده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می باشد، رحم بر محاربين ساده انديشی است! قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد ناپذير نظام اسلامی است! اميدوارم با خشم و كينه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد! آقايانی كه تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شك و ترديد نكنند و سعی كنند اشداء علی الكفار باشند! ترديد در مسائل قضائی اسلام انقلابی ناديده گرفتن خون پاك و مطهر شهدا می باشد، والسلام، روح الله الموسوی الخمينی

نامه سیداحمد خمینی به روح الله خمینی درباره فرمان وی

بسمه تعالی، پدر بزرگوار، حضرت امام، مد ظله العالی، پس از عرض سلام، آیت الله موسوی اردبیلی در مورد حکم اخیر حضرتعالی درباره منافقین ابهاماتی داشتند که تلفنی در سه سؤال مطرح کردند:

یک - آیا این حکم مربوط است به آنهائی که در زندان ها بوده اند و محاکمه شده اند و به اعدام محکوم گشته اند ولی تغییر موضع نداده اند و هنوز هم حکم در مورد آنها اجرا نشده است یا آنهائی که حتی محاکمه هم نشده اند محکوم به اعدامند؟

دو - آیا منافقینی که قبلا محکوم به زندان محدودی شده اند، مقداری از زندانشان را هم کشیده اند ولی بر سر موضع نفاق می باشند محکوم به اعدام می باشند؟

سه - در مورد رسیدگی به وضع منافقین آیا پرونده های منافقینی که در شهرستان هائی که خود استقلال قضائی دارند و تابع مرکز استان نیستند باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود می توانند مستقلا عمل کنند؟ فرزند شما احمد

پاسخ روح الله خمینی به نامه سیداحمد خمینی

بسمه تعالی، در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است! سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید! در مورد رسیدگی به وضع پرونده ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است! روح الله الموسوی الخمینی

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

چند نوشتار در پیوند با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷

به یاد آریم آنان را ، زن کشی در سرزمینی به نام ایران در دهه شصت!

http://www.iranglobal.info/node/16774

سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تبریز _ تابستان ۶٧

http://www.iranglobal.info/node/22002

سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در خوزستان _ تابستان ۶٧

http://www.iranglobal.info/node/22274

رضا فانی یزدی و کشتار تابستان ۶٧ _ مشهد

http://www.iranglobal.info/node/22382

یکی از قاتلین رفقایم وزیر شد، تکبیر برادران!

http://www.iranglobal.info/node/22474

همه ۱٤۲ نفری که برده بودند!

http://www.iranglobal.info/node/22670

فریبا ثابت و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/22937

شراره های شصت و هفت

http://www.iranglobal.info/node/23106

به یاد شهین حیدری در غروب کشتار زندانیان _ تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/23561

منیره برادران و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/23860

نسرین پرواز و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/24077

اعدام ددمنشانه محبوبه حاجعلی در تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/24445

سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در گیلان _ تابستان ۶٧

http://www.iranglobal.info/node/24590

اعدام "حسن" برادر محمد جهان آرا _ تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/24779

بر خانواده های اعدام شدگان دهه ۶۰ چه گذشت؟

http://www.iranglobal.info/node/24920

اعدام ددمنشانه منیره رجوی در تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/25012

آقای رئیس جمهور، به آزار خانواده‌ اعدام شدگان پایان دهید!

http://www.iranglobal.info/node/25319

گزارشی از نابودی بزرگترین اپوزیسیون داخل زندان ها در سال ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/25690

زندانیان سیاسی اعدام شده در کشتار تابستان سال ۶۷ زندان وکیل آباد مشهد

http://www.iranglobal.info/node/29441

بیست و ششمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

http://www.iranglobal.info/node/36623

قاضی محمد مقیسه و سه دهه جنایت علیه بشریت!

http://www.iranglobal.info/node/37269

شام آخر، ماست و خیار!

http://www.iranglobal.info/node/37326

به یاد برادرم شاهرخ

http://www.iranglobal.info/node/37434

زنان دلاور سر به دار!

http://www.iranglobal.info/node/37840

دو ماه به آزادی شوهرم از زندان مانده بود که اعدام شد!

http://www.iranglobal.info/node/37966

پس از دستگیری شوهرم فهمیدم که حامله ام!

http://www.iranglobal.info/node/38040

فهرست اسامی اعضای اعدام شده حزب توده ایران در تابستان سال ۱۳۶۷

http://www.iranglobal.info/node/38358

یک یادمانده از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ _ تبریز

http://www.iranglobal.info/node/38443

جهان خبردار نشد که در این ۳۵ سال سیاه بر مردم و میهن ما چه رفت!

http://www.iranglobal.info/node/38606

آن نگاه غمگين!

http://www.iranglobal.info/node/39296

حالا کو تا بهار بیاید؟ برویم از برگ، برگ پائیز گریه برچینیم!

http://www.iranglobal.info/node/39707

همین بود، دل بستن و جدائی!

http://www.iranglobal.info/node/42112

پشت همین پیچ می رسیم!

http://www.iranglobal.info/node/44517

حی علی الصلاة: شکنجه نماز در اوین!

http://www.iranglobal.info/node/48297

عزاداران لوناپارک در برابر اوین

http://www.iranglobal.info/node/48398

بیست و هفتمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

http://www.iranglobal.info/node/48727

بیست روز پیش از چهارده سالگی بازداشت شدم!

http://www.iranglobal.info/node/48949

امیر هوشنگ اطیابی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶٧

http://www.iranglobal.info/node/49106

مرسده قائدی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/49267

رضا شمیرانی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/49455

حسین ملکی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/49580

امیرحسین بهبودی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/49655

چیزی بگو، چیزی نگو، لاله مرداد سرب نوش!

http://www.iranglobal.info/node/49681

شهاب شکوهی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/49728

مهرداد نشاطی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/49782

مهدی اصلانی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/49848

محمود خلیلی و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/49917

داستان من و جليل شهبازی

http://www.iranglobal.info/node/49966

محمد هُشی و کشتار تابستان ۶۷ _ اصفهان

http://www.iranglobal.info/node/50003

منیره برادران و کشتار تابستان ۶۷ _ تهران

http://www.iranglobal.info/node/50051

رحمت غلامی و کشتار تابستان ۶۷ _ زنجان

http://www.iranglobal.info/node/50108

محمدرضا متین و کشتار تابستان ۶۷ _ تبریز

http://www.iranglobal.info/node/50163

مادر

http://www.iranglobal.info/node/50189

رحمان درکشیده و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶٧

http://www.iranglobal.info/node/50234

یادمانده هائی چند از سالیان خاموشی

http://www.iranglobal.info/node/50305

نبردی نابرابر

http://www.iranglobal.info/node/50381

یادمانده ای از تابستان سیاه ۶۷ - زندان گوهردشت

http://www.iranglobal.info/node/50442

کارنامه محمدعلی نصرتی دژخیمی که آدم کشتن برایش از کشتن مگس آسانتر است!

http://www.iranglobal.info/node/50492

سلمان خدادادی دژخیم رژیم آخوندی در تبریز و اردبیل و آذربایجان

http://www.iranglobal.info/node/50545

محل تولد: زندان اوین!

http://www.iranglobal.info/node/50755

هما دشتی پس از سال ها درد و رنج و زندان و شکنجه درگذشت

http://www.iranglobal.info/node/51811

بخشی از سرگذشت دردناک زنده یاد نیره جلالی مهاجر

http://www.iranglobal.info/node/52501

بیست و هشتمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

http://www.iranglobal.info/node/55833

اعدام ددمنشانه اشرف احمدی مادر چهار کودک در تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/56016

عاشق زندگی، شیفته آزادی، شیدای زیبائی (به ياد ابوتراب باقرزاده)

http://www.iranglobal.info/node/56306

اعدام ددمنشانه دانشمندی به نام محمد پورهرمزان در تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/56373

سیمای شکنجه

http://www.iranglobal.info/node/56623

یه جنگل ستاره

http://www.iranglobal.info/node/57044

آخوند خونخوار و آدمکش عبدالکریم موسوی اردبیلی مُرد!

http://www.iranglobal.info/node/57734

بیست و نهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

http://www.iranglobal.info/node/61175

فضیلت جان، تو "جان" دادی که "آزادی" نمیرد!

http://www.iranglobal.info/node/61285

تجاوز دژخیمان آخوندیسم به ملیحه اقوامی پیش از اعدامش در تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/61356

تجاوز به نسرین شجاعی پیش از اعدامش در تابستان ۶۷ _ اصفهان

http://www.iranglobal.info/node/61457

زیر بوته لاله عباسی

http://www.iranglobal.info/node/61597

گزارش همایون ایوانی از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷

http://www.iranglobal.info/node/61733

روایتی از تابستان ۶۷ ، می خواهم زنده بمانم!

http://www.iranglobal.info/node/61966

برخی از کارگزاران کشتار تابستان ۶۷ در تبریز و آذربایجان

http://www.iranglobal.info/node/62157

مژگان و فرحناز، دو یار سربدار!

http://www.iranglobal.info/node/63593

خدیجه جابری گل سرخ کرمانشاه در بهار پرپر شد!

http://www.iranglobal.info/node/65828

سی اُمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

http://www.iranglobal.info/node/67204

گفتگو با ابوالقاسم کلانتر یکی از قربانیان از مرگ رسته سال شصت و هفت

http://www.iranglobal.info/node/67313

روزی که هیأت مرگ را دیدیم!

http://www.iranglobal.info/node/67904

شغل: نویسنده، متولد اوین!

http://www.iranglobal.info/node/67969

مخاطب نامرئی من در انفرادی!

http://www.iranglobal.info/node/68088

مرجان افتخاری و یادمانده هایش از کشتار تابستان ۶۷

http://www.iranglobal.info/node/68401

دمپائی های گوشه دیوار!

http://www.iranglobal.info/node/68547

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 

Missing media item.

 

Missing media item.

Missing media item.

Missing media item.

Missing media item.

Missing media item.

Missing media item.

 

 

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

منابع گوناگون

مطالب مرتبط:

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما