تبریک به مسیح علی نژاد که بازتاب کمپین هایش اینچنین در دل رژیم ترس و هراس افکنده است

وحالا چند سالی ست که زنان ایرانی، زنان جوان ایرانی،به جای غصه خوردن، به خانه پناه بردن، فرار کردن، به وحشت افتادن در برابر این فشارها می ایستند. فریاد می کشند، فیلم می گیرند و تجربیاتشان را با هم در میان می گذارند.
مسیح و کمپین چهارشنبه های سفید ودوربین ما اسلحه ی ما نه تحمیل، بلکه نیاز زمان است. صدایی ست متفاوت که به سرعت منتشر شده. حالا می شنویم که اینجا و آنجا گفته می شود او باعث دودستگی در میان جامعه است. آن اتحادی که درسکوت شکل بگیرد، آن اتحادی که زیر سنگینی آن همه بغض و فشار در حال خفه شد
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: