داعش حملات سنگینی علیه سپاه و شبه نظامیانش در سوریه انجام داد