نامش‮ ‬همین‮ ‬است


نامش‮ ‬همین‮ ‬است/
اگر‮ ‬بد‮ ‬است‮ ‬چرا‮ ‬گویند؟/
اگر‮ ‬خوب‮ ‬است‮ ‬چرا‮ ‬نگویم؟
سالها‮ ‬پیش‮ ‬نقدهائی‮ ‬دنباله‮ ‬دار‮ ‬زیر‮ ‬عنوان‮ "‬طنز‮ ‬و‮ ‬شهرآشوبی‮ ‬در‮ ‬زبان‮ ‬زنانه‮" ‬نوشتم.‮ ‬در‮ ‬آنجا‮ ‬مطرح‮ ‬کردم‮ ‬که‮ ‬سه‮ ‬کاف‮ ‬نویسی‮ ‬یا‮ ‬سه‮ ‬کاف‮ ‬سرائی‮ ‬در‮ ‬ادبیّات‮ ‬مذکر‮ ‬فارسی‮ ‬یا‮ ‬بار‮ ‬پورنوگرافی‮ ‬و‮ ‬تجاوز‮ ‬داشته‮ ‬و‮ ‬یا‮ ‬بار‮ ‬طنز‮ ‬و‮ ‬اعتراض.‮ ‬این‮ ‬در‮ ‬پاسخ‮ ‬به‮ ‬گرایشی‮ ‬بود‮ ‬که‮ ‬این‮ ‬سنّت‮ ‬ادبی‮ ‬دیرینه‮ ‬را‮ ‬منزه‮ ‬جلوه‮ ‬می‮ ‬داد‮ ‬و‮ ‬زیر‮ ‬نام‮ "‬اروتیسم‮"‬ جا‮ ‬می‮ ‬زد.‮ ‬در‮ ‬آن‮ ‬نقدها‮ ‬نگاهی‮ ‬به‮ ‬آثاری‮ ‬از‮ ‬مه‮ ‬ستی‮ ‬گنجه‮ ‬ای،‮ ‬ایرج‮ ‬میرزا،‮ ‬یدالله‮ ‬رؤیائی‮ ‬و‮ ‬اکبر‮ ‬سردوزامی‮ ‬داشتم‮ ‬و‮ ‬از‮ ‬تفاوتهای‮ ‬آنها‮ ‬گفتم.‮ ‬سرودۀ‮ ‬حاضر‮ ‬به‮ ‬گونه‮ ‬ای‮ ‬ادامۀ‮ ‬همان‮ ‬نگاه‮ ‬انتقادی‮ ‬است‮ ‬در‮ ‬فضائی‮ ‬دیگر‮ ‬با‮ ‬این‮ ‬پرسش‮ ‬که:‮ ‬رطب‮ ‬خورده‮ ‬منع‮ ‬رطب‮ ‬چون‮ ‬کند؟
 
نامش‮ ‬همین‮ ‬است
 
نامش‮ ‬همین‮ ‬است
اگر‮ ‬بد‮ ‬است‮ ‬چرا‮ ‬گویند؟
اگر‮ ‬خوب‮ ‬است‮ ‬چرا‮ ‬نگویم؟
 
نامش‮ ‬همین‮ ‬است
به‮ ‬یک‮ ‬اشاره
گوگِل‮ ‬کیرواژه‮ ‬هاشان‮ ‬بالا‮ ‬آوَرْد
نامش‮ ‬همین‮ ‬بود
که‮ ‬بود‮ ‬گفت‮ ‬سه‮ ‬کاف‮ ‬سرائی‮ ‬بیرقی‮ ‬ست
‮                                                ‬از‮ ‬برای‮ ‬آزادی؟
آری
همان‮ ‬نصِ‮ ‬صریحِ‮ ‬ساد‮*
که‮ ‬به‮ ‬کام‮ ‬پورنو
قی‮ ‬کند
تا‮ ‬حاجت‮ ‬حاجی‮ ‬قضا‮ ‬کند
حاج‮ ‬آقا‮ ‬خیس‮ ‬فی‮ ‬می‮ ‬نیس
حاج‮ ‬آقا‮ ‬نیس‮ ‬کو‮ ‬مو‮ ‬نیس
حاج‮ ‬آقا‮ ‬لیس‮ ‬فیل‮ ‬سوفیس
 
نامش‮ ‬همین‮ ‬است
ادیبش‮ ‬کیرآهن‮ ‬کوه‮ ‬مردی
به‮ ‬کُسزار‮ ‬شعر‮ ‬و‮ ‬ادب
سعدی‮ ‬سوزنی‮ ‬سنائی
چنانکه‮ ‬افتد‮ ‬و‮ ‬دانی
فخر‮ ‬و‮ ‬غنای‮ ‬سخن
 
نامش‮ ‬همین‮ ‬است
ایرج‮ ‬کُسی‮ ‬از‮ ‬کوچه‮ ‬کشید‮ ‬گائید
گفتند‮ ‬آها‮! ‬انقلاب‮ ‬مشروطه‮ ‬شد‮!
ایرج‮ ‬به‮ ‬کون‮ ‬پسر‮ ‬گذاشت
گفتند‮ ‬آها‮! ‬تابوئی‮ ‬شکسته‮ ‬شد‮!
 
نامش‮ ‬همین‮ ‬است
ادبیات‮ ‬انزال
ابلها‮ ‬مردا
ابلها‮ ‬زنا
که‮ ‬بود‮ ‬گفت‮ ‬سَرِه‮ ‬گو
‮                          ‬پارسی‮ ‬شیک‮ ‬است؟
رؤیائی‮ ‬نگفت
‮"‬دنیا‮ ‬در‮ ‬کُس‮ ‬تو‮ ‬به‮ ‬آخر‮ ‬رسیده‮ ‬است‮"‬؟
نامش‮ ‬همین‮ ‬نبود؟
شاعرش‮ ‬جن‮ ‬به‮ ‬جایِ‮ ‬کشان‮ ‬نداد؟
با‮ ‬کیر‮ ‬نکیرش‮ 
بیانیه‮ ‬صادر‮ ‬نکرد؟
با‮ ‬کُس‮ ‬منکرش‮ ‬انقلاب‮ ‬شعری‮ ‬نکرد؟
این‮ ‬طرز‮ ‬خوب‮ ‬است؟‮ ‬با‮ ‬اتیکت؟
 
نامش‮ ‬همین‮ ‬است
ای‮ ‬نقضِ‮ ‬ناقضانِ‮ ‬نقیض
بُنجل‮ ‬خَرانِ‮ ‬چپ‮ ‬نمای‮ ‬سفیه
ای‮ ‬بازاریان
ای‮ ‬انزالیان
مهره‮ ‬دارانِ‮ ‬دیوث
ای‮ ‬خنگِ‮ ‬خدایان
حرفم‮ ‬وارونه‮ ‬چرا‮ ‬کنید؟
 
نامش‮ ‬همین‮ ‬است
حال‮ ‬بِایست‮ ‬سر‮ ‬گذر
خائنانه
به‮ ‬آفتاب
به‮ ‬روزِ‮ ‬روشن‮ ‬تف‮ ‬کن‮!
 
نامش‮ ‬همین‮ ‬است
بگذار‮ ‬بالا‮ ‬بلند‮ ‬جوان‮ ‬من
بر‮ ‬دیوارِ‮ ‬این‮ ‬بیشرفکدۀ‮ ‬جعل‮ ‬و‮ ‬جلق‮ ‬و‮ ‬جفنگ
سه‮ ‬کافِ‮ ‬وارونه‮ ‬نویسد:
فاک‮ ‬فاک‮ ‬فاک
 
 
 
‮* ‬اشاره‮ ‬به‮ ‬مارکی‮ ‬دو‮ ‬ساد‮ (‬اشراف‮ ‬زادۀ‮ ‬پورنو‮ ‬نویس‮ ‬و‮ ‬عشق‮ ‬ستیز‮) ‬است.
منبع: 
سایت "شبکه بین المللی همبستگی با مبارزات زنان ایران
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: