بانو گیتی پورفاضل حقوقدان برجسته توسط نهاد های امنیتی بازداشت شد

خانم پورفاضل ازامضا کنندگان بیانیه ۱۴ نفره زنان که خواهان #نه_به_جمهوری_اسلامی بود دستگیر شد.

بانو گیتی پورفاضل حقوقدان برجسته توسط نهاد های امنیتی بازداشت شد

بانو پورفاضل، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران (سامان ششم) و عضو کمیسیون حقوقی جبهه ملی ایران توسط نهاد های امنیتی بازداشت شده است ، ایشان دارای تالیفات پژوهشی و ادبی ارزشمند بوده و در سطح جهانی مورد تقدیر و بزرگداشت بوده اند. خدمات حقوقی ایشان در دفاع از کنشگران مدنی و حقوق بشری همیشه رایگان و با دلسوزی ستایش انگیزی همراه بوده است.
بانو گیتی پورفاضل، یکی از برجسته ترین حقوقدانان و وکیلان مدافع متهمان سیاسی، حقوق بشری و آزادیخواهی، و از چهارده تن بانوان امضاء کننده نامه درخواست استعفا به رهبری در اعتراض به فساد ، خشونت ، آفت های اجتماعی و اقتصادی که کشور را به سقوط اقتصادی ، اخلاقی و فقر کشانده و در مسیر شورش مردمی و جنگ قرار داده است پنج روز است که ناپدید شده است. خانواده ایشان، همسر و خواهر، از اینکه ایشان را چه نهاد امنیتی با دستور قضایی و یا بصورت خودسر، دستگیر کرده و به کجا برده یا به کدام زندان انتقال داده شده بی خبر هستند. ما می پنداریم که موضع سرسختانه ایشان علیه فساد و خشونت و بی قانونی حاکم خشم نهادهای امنیتی را برانگیخته باشد.
جبهه ملی ایران بازداشت ایشان را تقبیح میکنید و امیدوار است ایشان هر چه زودتر و بدون هیچ آسیبی آزاد و به خانه و خانواده بازگشت داده شوند.
جبهه ملی ایران-سامان ششم
تهران – دوم شهریور ۱۳۹۸خ

خبرنگار پیام دانشجو: شایان توجه است بانو گیتی پورفاضل از سخنگویان گروه ۱۴ تن از بانوان بود.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: