ترامپ آماده دیدار با روحانی است، اما برنامه‌ای برایش نداریم