علی خامنه‌ای: پایان جنگ یمن می‌تواند تاثیرات مثبتی داشته باشد