ناله‌ی "کانال یک" شهرام همایون، لانه‌ی

هممیهنانِ گرامی! ماهاست که کانال یک شهرام همایون، تلاش دارد همه‌ی نیروهایی را که برعلیه شورای مدیریت گذار، مواضعی خصمانه ای گرفته اند را پا به پای سیاست حکومت ملّایان،حاکم بر کشورمان، به پیش ببرد . هنگامی که این سیاست خصمانه را با نمایندگان سیاسی چپ و راست افراطی به پایان رساند، دست آخر به نمایندگان خود ملّایان متوسل شده و به پای لابی چهل ساله‌ی ملّایان، امیر حمدی افتاد. خود شنیدید چه یاوه ها و سخنان زشت و تهمت آمیزی بر همه‌ی اقوام ایرانی، شورا و شخص مهندس شریعتمداری وارد کردند که هر کدامش را ب

 ناله‌ی "کانال یک" شهرام همایون، لانه‌ی .....                         

 

چیست  فـــریاد  و فغــان و ناله  و این  زارهـــا      گو چه  آفتاد است  بر جانِ  همـــه  بدکارها

هان چه کردی پهلوان در کشورجم  که این چنین      هر کجا افتـــاده مـــور و کیک  در شلوارها

های و هویــــت آن چنان ترسانده جمله مــــوذیان      از درون ِ لانـــه هاشان  جسته  در  بازارها

"هــــــر کجا  فــــریاد  می دارنــد   شورا  آمــده       شورها  انگیخته  در هر کوشش و کردارها

لشکــــری  آورده    اکنون  با  همـــــه   ایرانیان       وای بر ما "گرگهای شهـر  و هـــر کفتارها"

پرچمش با شیر و خورشید  است و دارد  مشعلی       تا بسوزانــــــد بساط  مـــا همـــــه مفخوارها

هان!  به پا  خــــــیزیم  اندر قلعـــه‌ی کانال  یک       با همان  "میـــــــراحمدیِ"ّ لابــــیِ  سردارها

با زبانِ  تهمت   و  سد  افترا و  هـــــر   دروغ        بی وطــــــن خــــوانیم او را در همه گفتارها

این  چنین  شایــــد  ز اقوامش  جــدا  سازیم  ما        خیمـــــه‌ی  همبستگی  را  بر کنیم  از دارها"

لیک  گویم  غافــل انـــد این ناکسان بــــد سگال        هست "شورا رستــــم" و راهش  نبنـدد خارها

سد  دگر کانال  اگر آیــد  همـــــایون! در رهش         می نشنانـــد  پرچـــــمش در گلشن و گلزارها

زحمت خــــود می بری و رنج سد مـــیراحمدی        خاکِ  ایران را همین  شوراست  در  پیکارها

"شور و شَور و شَوق شورا" را نبندد  ره کَسی         جز همان شخصی که دارد  بر وطـن  آزارها

آن که  دارد جمله‌ی  اقوام  ایران  را  چه  سان         بی وطـــــن می خــــوانیش ای نوکــر غدّارها

بر چه  حقی " تجـزیه گر" دانی این اقـــــوام را        که  آنها  بودند  میهــــــن را نگهبــــــان بارها

ما و اقــــوامِ وطــن شورا و  رنگین  پرچــم اش        توتیــــــای  چشم  "ایــــــرانیم"   ای  بیمارها!

بس کن ای میــــران که دارد سد بهــــانه فتنه گر        فتنــه گر را زهـــر  سد مار است در  انبارها

 

این سروده پس از سخنان دشمنانه‌ی امیراحمدی و شهرام همایون، بر علیه شورای مدیریت، در کانال یک سروده شده است.

                                                                                                   ازیز دادیار ۶ نومبر ۲۰۱۹ 

                                                                                        

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: