حسن روحانی: اگر رئیس جمهور دیگری در آمریکا بود مذاکره می‌کردیم