شورای مدیرت گذار در کنار مردم اهواز است

کوت عبدالله، قیام علیه تبعیض

به دنبال انتشار خبر فوت شاعر بیست و نه ساله اهوازی،" محمد حیدری" در غروب یکشنبه 19 آبان ماه، جمعی از مردم و به خصوص جوانان اهوازی جاده کوت عبدالله اهواز را بستند و بعنوان اعتراض به این "مرگ مشکوک" آتش روشن کردند و به خیابان ها ریختند.محمد حیدری سراینده اشعار اعتراضی در گذشته چندین بار بازداشت و بازجویی شده بود. آخرین بار هم در جریان سیلاب های امسال با شاعر دیگر عرب شهاب یلاوی توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.
کوت عبدالله یکی

 

 

شورای مدیرت گذار در کنار مردم اهواز است

 

کوت عبدالله، قیام علیه تبعیض

به دنبال انتشار خبر فوت شاعر بیست و نه ساله اهوازی،" محمدحیدری" در غروب یکشنبه 19 آبان ماه، جمعی از مردم و به خصوص جوانان اهوازی جاده کوت عبدالله اهواز را بستند و بعنوان اعتراض به این "مرگ مشکوک" آتش روشن کردند و به خیابان ها ریختند.محمد حیدری سراینده اشعار اعتراضی در گذشته چندین بار بازداشت و بازجویی شده بود. آخرین بار هم در جریان سیلاب های امسال با شاعر دیگر عرب شهاب یلاوی توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.

کوت عبدالله یکی از مناطق حاشیه ای جنوب شرقی اهواز است.این منطقه مانند بسیاری از مناطق عرب نشین از امکانات و خدمات اجتماعی – بهداشتی و آب شرب سالم بی بهره و بمانند بسیاری از مناطق حاشیه ای در خوزستان درچنگال فقر و تبعیض ناشی از بی توجهی نظام اسلامی گرفتار است.نیروهای تا دندان مسلح رژیم اسلامی در این مناطق، در مقابل جنبش اعتراضی – مطالباتی انها برای داشتن یک زندگی انسانی، همواره بر خورد ی قهر آمیز و خونین داشته و دارند.شهریور سال گذشته در جریان حمله به رژه نیروهای مسلح در اهوازبیش از 700 نفر از مردم خوزستان بازدداشت شدند.در اعتراض اخیر مردم کوت عبدالله هم خبرهااز بالا رفتن نیروهای سرکوب رژیم از دیوار خانه ها ی مردم برای دستگیری جوانان خوزستانی حکایت می کنند.

رژیم جمهوری اسلامی که در همه حوزه های سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به بن بست رسیده است و زوالش هر روز تزدیک تر می شود ، برای ماندگاری خودش غیر از استفاده از حربه  سرکوب و شکنجه و زندان شهروندان برای ایجاد ترس، سناریوهای پلیدی، مثل اختلافات قومی و مذهبی را تبلیغ و سازماندهی می کند تا از همبستگی ملی شهر وندان و یکی شدن انها برای دست یابی به مطالباتشان جلو گیری کند. عکس العمل جامعه مدنی و اقشار و گروه های اجتماعی گوناگون بشکل جنبش ها ی اعتراضی فزاینده نشان از اراده و عزم راسخ مردم برای تغییر و گذر از کلیت نظام فاسد و تبهکار جمهوری اسلامی دارد.

شورای مدیریت گذار، در کنار مردم کوت عبدالله و سوگوار جوانان قهرمان ان دیار است و ازهمه مردم شریف خوزستان ، آذربایجان، کردستان، بلوچستان و هر گوشه و کنار کشور ایران که خواهان یک زندگی انسانی و برخوردار از حقوق شهروندی و شانس برابر برای زندگی هستند، دعوت می کند برای پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی اتحاد و همبستگی خود را باز یابند. ملت بزرگ ایران با تنوع فرهنگی و مذهبی بی نظیرش همواره در گستره تاریخ  پر حادثه اش بر علیه حکومت های ستمگر شوریده و رمز پیروزیش همین همبستگی ملی بوده است.آنچه همبستگی ملت ایران را تهدید می کند،حکومت ضد ایرانی و بیدادگرجمهوری  اسلامی است و نه مردمانی که هزاران سال موجودیت ان را حقظ کرده اند.

ساختن ایرانی آزاد وآباد و بازستاندن شان انسان ایرانی در گرو همبستگی همه شهروندان ایران برای گذار از رژیم اسلامی و استقرار نظامی بدون تبعیض بر پایه یک دموکراسی یکسان نگر است .

شورای مدیریت گذار به دموکراسی در ایران

دبیرخانه مرکزی     21 آبان 1398

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: