حمید نوری از متهمان اعدام‌های ۱۳۶۷ در دادگاهی در سوئد حاضر شد + فیلم