تاکتیک تظاهرات خیابانی به تنهایی کافی نیست: اعتصابات مکمل تظاهرات
17.11.2019 - 23:37

 

بر به کارگیری "دوتاکتیک"، اعتصابات و تظاهرات" تأکید می شود.
تاکتیک تظاهرات خیابانی به تنهایی برای گسترش و پیروزی جنبش کافی نیست.

حکومت شروع کرده اعتراضات آغازین را ، که معمولاً با عده ی کمی شروع می شوند، در همان گام اول به شدت سرکوب کند، و دیگر مجالی به قدرتمند تر شدن آنها ندهد.
اگر جنبش مردم از پشتیبانی" اعتصابات  محلی و سراسری" برخوردار نشود، می تواند در موضع ضعف قرار گیرد و سرکوب شود.
ضرورت دارد " تاکتیک اعتصابات" در کنار "تاکتیک تظاهرات" به کار گرفته شود. اعتصابات مکمل تظاهرات.
معترضان می توانند با "دو تاکتیک" در مقابل حکومت عمل کنند، و در شرایط مختلف آنها را به کار بندند. حکومت تنها " تاکتیک چماق" می شناسد. 
می توان با حرکت بین دو تاکتیک، عمل حکومت را به مقدار زیادی خنثی کرد. همانطور که با تظاهرات موضعی می توان حکومت را گیج نمود.
تاکتیک اعتصابات، موجب میشود جنبش"سازمان یافته و آگاهانه" حرکت کند، از هزینه های غیر لازم بکاهد. و با "احساسات خود آگاهانه" رفتار نماید. 
ضرورتاً براستعمال دوتاکتیک( اعتصابات و تظاهرات )تأکید می شود. حکومت تنها تظاهرات می بیند و میخواهد آنرا نیز سریع جمع کند.
لازم است "اعتصابات" را به یاری گرفت. نیاز هست همه ناراضیان فعال شوند.
برای پیروزی، برای رهایی از حکومت موجود، حرکت سه چهارم جمعیت کشور مورد نیار است.
شعار " جمهوری اسلامی نمی خواهیم" کافی نیست، لازم است اضافه شود معترضان چه میخواهند. 
مجلس مؤسسان، میخواهند؟
یا قانون اساسی جدید، انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل، یا چه میخواهند؟ 
شعارهای اثباتی عمومی لازم است. شعارهای گروهی همبستگی عمومی را می گسلد.
**

Missing media item.

 

حکومت به دنبال چیست؟
میخواهد:
0- با گرانتر کردن بنزین جیب مردم را خالی کرده و  کسری بودجه خود را کاهش دهد.
1- میخواهد از یک طرف یارانه بدهد، و از طرف دیگر با گرانی آنرا پس بگیرد.
 یارانه گیران را در مقابل معترضان قرار دهد، و نیروی اعتراضی را ضعیف کند.
2- جنبش را در خیابان شکست دهد.
3- به جامعه نشان دهد شما مردم زورتان به حکومت نمی رسد و سرکوب میشوید. 
4- به خارج نشان دهد خوب به اوضاع مسلط است.
5- جناح خامنه ای میخواهد حتی جناح "رقیب ظاهری" هم نداشته باشد.
قدرت مطلقه، تحمل رقابت ظاهری درون حکومت را هم ندارد.
همانطور که نشان داد نمی خواهد مجلس ظاهری خود را نیز تحمل کند، و راحت آنرا دور میزند.
جناح خامنه ای تحمل تدارکاتچی خودش را هم ندارد.
6- جناح فقیه میخواهد به برنامه اتمی خود ادامه دهد، و با آن، جهان خارج را تحت فشار قرار داده،
مشکل تحریم ها را برطرف سازد. ( چیزی که نشدنی ست).
مشکل حکومت تنها تحریمها نیست، بل دست یابی به قدرت هسته ای ست. 
**
Missing media item.

 جنبش در شرایط حاضر سخت نیاز دارد  از دو تاکتیک مذکور بهره گیرد.
 در صورتی که جامعه  بتواند به مرحله ی آمادگی و حرکت سه چهارم نیروی خود برسد،
قادر می شود، گام آخر را بردارد، و دست حکومت را از قدرت کوتاه کند.
حکومت ارتباطات جامعه با جهان خارج را به صورت کلی بسته که متعرضان را قتل عام کند.
جهان نباید در برابر این جنایت علیه بشریت ساکت بماند.
رژیم آشکارا معترضان را به گلوله می بندد، نباید حق دفاع از خود را فراموش کرد.
حق معترضان است که در صورت لزوم ( طبق قوانین بین المللی ) از خود دفاع کنند. 

 Missing media item.

شلیک با گلوله جنگی به معترضان گرانی بنزین در جوانرود17.11.2019

Missing media item.
اعلام جنگ امنیتی دیکتاتور( با سلاح نظامی و جنگی) علیه تظاهرات مسالمت آمیر مردم معترض 

خامنه ای سه شنبه شب ( 11.19 .2019) در یک سخنرانی خود را " پیروز جنگ امنیتی" علیه اعتراضات مسالمت آمیز مردم نامید.
معترضان در جنگی که فقیه علیه آنان راه انداخته، تلفات بسیاری داده اند که ابعاد وحشتناک آن به علت قطعی انترنت
هنوز مشخص نیست.  منابع غیر رسمی از صدها کشته و هزاران زخمی و بازداشتی خبر میدهند.
" رهبر" آشکارا علیه مردم معترض و مسالمت جو اعلام جنگ کرده و افرادش دارند با سلاح جنگی آنان را کشتار می کنند. 
سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، برخی کشورها " ابراز نگرانی" کرده اند، که کمک مؤثری به  حال مردم نمی کند.
معترضان در  پشت درهای بسته کشور، توسط حکومت قتل عام میشوند.
حاکمیت میکوشد راه اعتراضات مدنی را با "جنگ امنیتی" خود، بیش از پیش مسدود کند... 
حق معترضان است که در صورت لزوم ( طبق قوانین بین المللی ) از خود دفاع کنند. 

Missing media item.

 انواع جرقه ها ( در جنبشها و قیام ها):

1- جرقه از سوی مردم زده میشود ( در شرایطی که جامعه تبدیل به انبار باروت  شده). جرقه مردم.
2- حکومت اشتباهاً، کاری انجام میدهد که جرقه جنبش زده میشود ( در حالتی که جامعه انبار باروت است). جرقه غیر عمدی حکومت.
3- حکومت عمداً و آگاهانه جرقه جنبش را میزند. جرقه عمدی حکومت:

( در حالت سوم، حکومت عمداً و آگاهانه جرقه جنبش را میزند تا ، جامعه که حکم انبار باروت را دارد، پیش از آنکه خودش آگاهانه، 
سازمان یافته قیام کند، و سرکوب اش مشکل شود، و رژیم را غافل گیر کند، و احتمال پیروزی اش بیشتر شود، برعکس

زود هنگام، احساساتی و شتابزده، بدون آمادگی، بدون سازماندهی و رهبری، و... برخیزد، که به راحتی سرکوب شده و شکست بخورد).
اینجا حکومت میخواهد از این طریق " نیروی جامعه" را،  که ویرانگر تشخیص داده، خالی کند، و خطر رفع گردد. در کل اهداف مختلف خود را تحقق بخشد.
(البته اگر موفق شود. که معمولاً هم میشود. چون طبق برنامه حرکت میکند). احتمال کمی وجود دارد که " کنترول " از دستش خارج شود، و خودش شکست بخورد.

Missing media item. 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

آ. ائلیار

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما