چهار نفر ‌در ایران بر اثر ویروس کرونا جان شان را از دست داده اند+سند