فهرست مهره های دستچین شده رژیم آخوندی برای انتخابات فرمایشی مجلس یازدهم در تبریز!
19.02.2020 - 05:10

 

در هر کشوری که ساختار آن بر پایه مردم سالاری است انتخابات آزاد و دموکراتیک ابزاری برای پیاده شدن خواسته های مردم از سوی برگزیدگانی است که مردم آنها را برمی گزینند تا به نمایندگی از مردم خواسته های مردم را پیاده کنند و فرمانروائی مردم بر مردم یا دموکراسی در یک سرزمین پیاده شود و پس از گرد آمدن نمایندگان برگزیده شده از سوی مردم در پارلمان اگر آن نمایندگان کارکرد خوبی نداشته باشند در انتخابات پسین مردم آنها را برنگزیده و کسانی را که کارکرد بهتری داشته باشند برمی گزینند.

از سوی دیگر در دوزخی بی همتا در جهان به نام ایران و در پی نا آگاهی مردمی که در سال ۱۳۵۷ به جای انقلاب دست به انتحار اسلامی زدند و پس از آن که زندان آریامهری جای خودش را به دوزخ آخوندی داد سخن گفتن از چیزی به نام انتخابات آزاد یک شوخی خنده دار است! در رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه و در انتخابات فرمایشی و نمایشی این رژیم (که به جای انتخابات باید گفت انتصابات!) مهره های دستچین شده و از پیش منصوب شده ای در پارلمانی که بود و نبود آن یکی است از خواسته های دیکتاتورهای کله پوک و نفهمی به نام خمینی و خامنه ای قانون ساخته و آن قانون ها را به خورد مردم می دهند!

البته قانون های ریشه دار در فرهنگ و روش های زمان برده داری و شترچرانی رژیم جمهوری اسلامی ایران اگر در جاهائی زیان گردانندگان رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه را در پی داشته باشند حتی آن قانون ها نیز زیر پا گذاشته می شوند که نمونه هائی از آنها اصل سی و هشتم و اصل سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و کسانی که به زندان ها و شکنجه گاه های رژیم دژخیمان و شکنجه گران رفته اند به خوبی دیده اند که این دو اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه در آنجاها پیاده شده اند!!!

اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت یا اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

تنها قانونی که گردانندگان رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه آن را تا کنون به کار بسته اند قانون: "ما می فرمائیم!" بوده است و در یازدهمین انتخابات فرمایشی و نمایشی مجلس شورای اسلامی نیز مهره های دستچین شده ای از سرسپردگان این رژیم دوزخی برای صحنه گردانی نمایش خنده داری که رژیم آخوندی آن را انتخابات می نامد و باید آن را انتصابات آخوندی نامید پا به میدان گذاشته اند! در تبریز نیز مانند همه ایران آخوندزده حتی حزب اللهی ها، حتی نماز جمعه روها، حتی فرماندهان سپاه پاسداران، حتی مدیران کل اداره های گوناگون که خواسته اند در این انتخابات فرمایشی و نمایشی شرکت کنند اما در جائی گفته اند که بالای چشم خامنه ای ابروست رد صلاحیت شده اند! کوتاه سخن آن که هر کس حتی اگر در ارگان های رژیم دوزخی ولایت فقیه سال ها کار کرده اما اندکی به ندای وجدانش گوش داده و درباره فساد و دزدی و اختلاس و باندبازی و هزاران ستم و بیداد زبان به گلایه گشوده است رد صلاحیت شده است!

بدون هیچ اما و اگری نابودی رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد اما بدون گردآوری اطلاعات درباره سرسپردگان رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه نمی توان کاری از پیش برد! پس از نابودی رژیم سر تا پا لجن جمهوری اسلامی برای آن که این سرسپردگان نگویند: "کی بود؟ کی بود؟ من نبودم!" نیاز به گردآوری اطلاعات است، در فهرست زیر نام مهره های دستچین شده رژیم برای برگزاری انتخابات فرمایشی و نمایشی مجلس یازدهم در تبریز آمده است و هم اکنون شما تبریزی ها می بایست این فهرست را تکمیل کنید، آگهی های تبلیغاتی و بروشورها و پوسترها و عکس ها و شماره تلفن ها و نشانی های خانه و محل کار این دستچین شده های بی وجدان ها را به دست آورید و به یاری کامپیوتر و برنامه هائی مانند اکسل بانک اطلاعاتی بسازید.

این خائن ها فردا باید در دادگاه های مردمی حساب خیانت هایشان را پس بدهند وگرنه پس از نابودی رژیم گنداب و لجن جمهوری اسلامی این ناکسان مانند انقلاب مشروطیت و برای میوه چینی و رسیدن به پست و مقام شاید برای خودشان پیشینه های درخشان مبارزاتی با رژیم آخوندی را نیز بتراشند!!!

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

آدم پورحکم آباد علی فرزند موسی

آهی جعفر فرزند نوروزعلی

ابراهیمی ابراهیم فرزند حمید

ابراهیمی بهنام تقی فرزند یحیی

ابراهیمی نائید سیدابراهیم فرزند سیدمیرجواد

احترامی حسین فرزند اسماعیل

احمدخانلو قره خانلو اسماعیل فرزند بالاخان

احمدزاده هوج پرویز فرزند موسی

احمدعلیپور علی فرزند صمد

احمدی رضا فرزند احمد

ادبی ممقانی محمد فرزند قاسم

ادیبی سیدحامد فرزند سیدفیروز

ارزاق تبریزی هادی فرزند جلیل

اسدی شهرام فرزند فرامرز

اسدیان احمد فرزند منصور

اصغرزاد حسین فرزند یعقوب

اصغری یوسف فرزند قدرت الله

اعلائی هجران دوست محیا فرزند علی

افروزی اسفنجانی رباب فرزند بهروز

اکبری اقدم کریم فرزند علی اشرف

اکبری بختوری مجید فرزند غلامرضا

الهامی علمداری حمید فرزند اسماعیل

الیاسی محمد فرزند الیاس

انتخابی رضا فرزند سلمان

انجم روز مصیب فرزند ولی الله

اویسی فرشته فرزند ابراهیم

باقری تیمورلوئی رحمان فرزند غلامحسین

بجانی کاظم فرزند قربانعلی

بخششی بابک فرزند اکبر

برزگر گیتی فرزند جبار

بلیلا امین فرزند صمد

بنای گنج آبادی ندا فرزند اصغر

بهیاری مهدی فرزند محمد

پاشائی رضا فرزند حسن

پرتوشعار محمدامین فرزند حمید

پزشکیان مسعود فرزند محمدعلی

پورباقریان آخونی محمود فرزند حبیب

پورخردمند احمد فرزند کاظم

پورعلی بالوجه فهیمه فرزند بهروز

پورقلی مهدی فرزند عوض

پیغمبردوست سعید فرزند بهمن

تقوی کارترپ احمد فرزند حسین

تقی زاده بیرامی غفور فرزند علی

تقی پورنوبر جلیل فرزند کریم

جعفرزاده محمد فرزند هاشم

جعفری عزت الله فرزند یدالله

جعفری محمد فرزند حسن

جعفری آذر علی فرزند فرج

جعفری مرکید غلامرضا فرزند محمدرضا

جعفریان سعید فرزند بهلول

جوادپور محمد فرزند اسماعیل

جهانگیری آلانق جواد فرزند خلیل

حاجی زاده کهنموئی مهدی فرزند محمدرضا

حاجی محمدی عیسی فرزند اروجعلی

حبیب زاده آذری محمد فرزند مجید

حسن زاده زیبا فرزند صفرعلی

حسنیلر عنصرودی کامبیز فرزند حمزه

حضرتی شاهسوار رضا فرزند عمران

حنیفی عبدالرضا فرزند رحیم

خرسندآقائی پرویز فرزند علی

دوه لی کریم فرزند محمدجعفر

رادمهر مجید فرزند سعید

رستمی مجید فرزند طرلان

رضازاده محمد فرزند موسی

روحانی نژاد ابراهیم فرزند حسن

روشن رأی عبدالهادی فرزند عبدالوهاب

زارعی مهدی فرزند یوسف

زینالی عباس فرزند ایوب

ساعدی گوزلوجه علی فرزند محمدرضا

سرتیپی اسکوئی علی فرزند محمد

سعادتی حسین فرزند آیدین

سعادتی مسعود فرزند محمدحسین

سعیدی مریمی گاوگانی محمداسماعیل فرزند حسن

سیاح فرد مرضیه فرزند حسن

سیاح فرد مینا فرزند حسن

سیدزوار سیده نیره فرزند سیدهادی

شایق عشرت فرزند عزیزالله

شجاع میاردان رقیه فرزند حسن

شریفی علی فرزند اروج

شکراللهی قراغیلی حامد فرزند علی

شکری علیرضا فرزند ابراهیم

شیخ الاسلامی احمد فرزند رضا

صالح پور رشید فرزند رحمان

صبری سمیه فرزند نوروزعلی

طهماسبی ضیغم فرزند عزت الله

طیبی خسروشاهی رضا فرزند عبدالعلی

عالی نژاد اکبر فرزند اصغر

عباسی اژدر فرزند خانعلی

عباسی الی بالتالو سیمین عذار فرزند ابراهیم

عباسی بورندرق سکینه فرزند موسی

عبداللهی مریم فرزند علی

عبدالله زاده محمد فرزند قدرت الله

عبدالله میرزائی زهرا فرزند ابوالفضل

عبدی حدادان محمدرضا فرزند هادی

عبدی حدادان مهدی فرزند آقاوردی

عبدیان اندریان هاشم فرزند حسین

عقیلی محمد فرزند غلامحسین

علیرضابیگی احمد فرزند قدرت

علی پناه خلیل فرزند ابوالفضل

علیزاده رضا فرزند سلطانعلی

عنصری حسین فرزند محمد

غنی زاده ابراهیم فرزند بایرام

غواص آمقانی حامد فرزند علی

فتحی سیداحمد فرزند سیدمیرابوالفضل

فتحی کریم فرزند قنبر

فتوت شاهمرسی حامد فرزند مروت

فردوسی خسروشاهی احد فرزند غلامرضا

فرشی جلالی جلیل فرزند علی

فرهنگی محمدحسین فرزند فرضعلی

فقیه خلجانی سیدرضا فرزند سیدرضی

فلاح اردشیر هادی فرزند مصیب

فنافی الهی وهاب فرزند علی

قاسم پور وحید فرزند بشیر

قلیزاده کرجانی یوسف فرزند بهروز

قنبرمولائی میترا فرزند محمد

کربلائی حاج اوغلی حسن فرزند محمد

کمالی خانقاه مهدی فرزند شیرین

کوه سلطانی مهدی فرزند رسول

لطیفی لطیف فرزند سیف الله

متفکرآزاد روح الله فرزند محمدعلی

محمدپور جواد فرزند حسن

مختاری ابراهیم فرزند روح الله

مختاریان هروی حامد فرزند حمید

مدینه دارابی رقیه فرزند ظهراب

مظلومی اصل شیخلار میرحسین فرزند میرمحمد

منادی سفیدان علیرضا فرزند علی

مناف زاده علی فرزند محمد

موسوی شربیانی سیدجلال فرزند سیدمحسن

مهین حسین نیا حسن فرزند علی

مؤذن زاده رضا فرزند غلامحسین

میرتاج الدینی سیدمحمدرضا فرزند سیدمیراحمد

میرزائی محمد فرزند اسماعیل

میرزازاده حسن فرزند عباسعلی

مؤمنی بهنام فرزند ابوالفضل

نوشی صوفیانی محمد فرزند عباس

وکیل آزاد امیر فرزند اژدر

وکیلی ملک لو بهزاد فرزند بهروز

هادی چلان سجاد فرزند خیرالله

هوشمندنعمت آباد منیژه فرزند شاهپور

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 

Missing media item.

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

منابع گوناگون

مطالب مرتبط:

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما