داستان‌ دلخراش بیماران کرونایی که جان سالم به در بردند