عشق در دنیای کودکان فقیر و غنی نمی شناسد

کودکان پاکترین و بی شائبه ترین موجودات در طبیعت هستند عشق آنها به همدیگر مرزی بنام فقیر و غنی را نمی شناسد.
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: