محسنِ رضاییِ متوهم: بمبِ ساعتی تجزیه و نابودی آمریکا به شمارش افتاده است

محسن رضایی فقط دبیر مادام العمرِ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. در واقع، او متوهمِ مادام العمر است. "لانه توهم" نمی گذارد ببیند که سفید پوستانِ برابری‌طلب در سراسر آمریکا همراه سیاه پوستان در حال اعتراض به نژادپرستی هستند.
محسن رضایی فقط دبیر مادام العمرِ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. در واقع، او متوهمِ مادام العمر است. "لانه توهم" نمی گذارد ببیند که سفید پوستانِ برابری‌طلب در سراسر آمریکا همراه سیاه پوستان در حال اعتراض به نژادپرستی هستند. 

محسن رضایی فقط دبیر مادام العمرِ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. در واقع، او متوهمِ مادام العمر است. "لانه توهم" نمی گذارد ببیند که سفید پوستانِ برابری‌طلب در سراسر آمریکا همراه سیاه پوستان در حال اعتراض به نژادپرستی هستند. خواستِ آنان، برابری و رفع تبعیض سیستماتیک است، نه تجزیه آمریکا. اگر "تیراندازی" لزوماً به تجزیه منتهی می شد، جمهوری اسلامی با أمثال محسن رضایی همیشه در حال "تیراندازی" بوده است. "شورش آبان ۹۸" با "تیراندازی" سرکوب شد. ما از حقِ اعتراض و تظاهرات غیر خشونت آمیز در همه جا دفاع کرده و می کنیم، اما دو موضوع جداگانه "غارت" و به "آتش کشیدن أموال عمومی و خصوصی" به هیچ وجه قابل دفاع نبوده و نیستند؛ چه در آمریکا، چه در "شورش آبان ۹۸". کلیه ایرانیان - به دلیل تبعیض های قومی و مذهبی و جنسی و طبقاتی و شکاف عمیق ملت/دولت (به مثابه رژیم سیاسی)- باید نگرانِ تجزیه ایران باشند. اگر رضاییِ متوهم خود را ایرانی می داند، باید نگران تجزیه ایران باشد و دیگر خودش و دوستان و همکارانش ( قالیباف، ابراهیم رئیسی، و...) ایرانیان را به گلوله نبندند. ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ آدرس کانال تلگرام اکبر گنجی

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: