خاطراتی که ابولفضل محققی می گوید و آنچه در واقعیت های امروز می گذرد

گفت و گوی کیانوش توکلی با ابولفضل محققی
گاهنا فکر می کنم بعد از پنجاه سال فعال سیاسی بودن وسینه زدن زیر علم چپ در کل و مشخص سازمان فدائی چرا نمی توانم مسایل سیاسی مطرح در جامعه را بزبان ساده بگویم،بنویسم ، حداقل برای خود حلاجی کنم. ساده ترین مسائل را وقتی می گویم چنان مرکب می شوند که تعجب می کنی که در دل مسئله به این روشنی چه مفاهیم ،چه برداشت هائی نهفته بوده و تو متوجه نبودی !

ابوالفضل محققی : متولد زنجان ؛ نقاش ؛ نویسنده ، فعال سیاسی ،روزنامه‌نگار که در سال‌های قبل با روزنامه حقیقت انقلاب ثور در افغانستان وروزنامه کار و پیشگام در ایران همکاری داشته و اکنون نیز با سایت‌های مختلف همکاری می‌کند. او داستان‌های کوتاه زیادی در مورد افغانستان و زندگی در دوره چریکی و خانه‌های مخفی سازمان چریک‌های فدائی نوشته است. در مورد دانشگاه تبریز و سال‌های انقلاب نیز. درحال حاضر سبک و محتوای نوشته هایش رنگ و بوی نقد های تندی به گذشته و گذشتگان چرخش کرده است.

بخشی از مقاله :

 سوالم ساده است! " ای عقل های هفتاد ساله مرا یاری کنید "

گاهنا فکر می کنم بعد از پنجاه سال فعال سیاسی بودن وسینه زدن زیر علم چپ در کل و مشخص سازمان فدائی چرا نمی توانم مسایل سیاسی مطرح در جامعه را بزبان ساده بگویم،بنویسم ، حداقل برای خود حلاجی کنم. ساده ترین مسائل را وقتی می گویم چنان مرکب می شوند که تعجب می کنی که در دل مسئله به این روشنی چه مفاهیم ،چه برداشت هائی نهفته بوده و تو متوجه نبودی ! می بینی که طرح ساده یک مسئله چگونه به گوشه قبای یکی، به منافع دیگری، به برداشت فردی به موقعیت های افراد و حتی کاراکتر های شخصی بر خورد می کند! که پشیمان می شوی از طرح بحث
ناچارا دم فرو می بندی و منتظر که کسانی که دهانت را بخاطره ساده انگاری تو بسته اند جوابی در خور بتو عرضه کنند! اما با تاسف متوجه می شوی که هیچ خبری نیست. همان طرح بحث ها، همان شیوه برخورد ها .همان آنالیزهای سنتی روی میز تشریح جدید، همان استدلال های کلاسیک ونتیجه گیری های همیشگی با اندگی چاشنی های تند وتازه.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: